Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. február 28., kedd 05:15
Köszöntjük Elemér nevű olvasóinkat!
Múltidéző » Élő múlt
2017-02-08: Élő múlt - Szekeres Attila:

Dózsa György Temesvárott

Szobotka András alkotása a Dózsa-parkban. A szerző felvétele„Nem hallottátok Dózsa György hirét? / Izzó vastrónon őt elégetétek, / De szellemét a tűz nem égeté meg” – írta Petőfi Sándor 1847-ben A nép nevében című versében. Az izzó vastrón e vers nyomán került be a köztudatba, de a valóságban nem létezett – az izzó vaskorona igen. Mindenki tudja, vagy csak tudni véli, ki volt Dózsa György. Azt is, hogy a háromszéki Dálnokon született – ami nem biztos –, és azt, hogy 1514-ben Temesváron végezték ki szörnyű kegyetlenséggel Szapolyai János erdélyi vajda parancsára, minekutána parasztseregével dúlta a környéket, és megostromolta Temesvárt.
2017-01-18: Élő múlt - Iochom István:

Bolgárok fogságában CsertőnA szentkatolnai Szigeti Gyárfás emlékezik

Szigeti GyárfásAz általunk tíz esztendő alatt felkutatott mintegy ötven felső-háromszéki egykori hadifogoly közül – mára már alig tucatnyian élnek – a szentkatolnai kilencvenkét éves Szigeti Gyárfás az egyetlen, aki nem szovjet és nem nyugati, hanem bolgár hadifogságban volt. A 3. Ukrán Front alárendeltségében harcoló és a Dél-Dunántúlt ellenőrző 1. Bolgár Hadsereg 1944 decemberében és 1945 januárjában három gyűjtőtábort hozott létre: Pécsen a Ferencz József-laktanyán, Kaposváron a Baross-laktanyán és Szigetvártól északra 2,5 km-re, Csertőn (Csertő-pusztán), gróf Festetics Domonkos uradalmán. Szigeti Gyárfásnak nagy szerencséje volt, hogy a bolgárok nem adták át a szovjeteknek, így nem került Szibériába.
2016-12-17: Élő múlt - Csinta Samu:

A gyilkos naplójaBeszélgetés Boros Zoltánnal a 27 évvel ezelőtti tévéforradalom utóéletéről

A gyilkos naplója (Beszélgetés Boros Zoltánnal a 27 évvel ezelőtti tévéforradalom utóéletéről)A legendás bukaresti magyar tévéadás újraélesztésének vezetője, Boros Zoltán az 1989-es tévéforradalom egyik központi alakja volt. A magyar–román megbékélésre tett kísérleteiről, a gyantai mészárlásról készült film utóéletéről is beszélgettünk.  
2016-12-13: Élő múlt - Fekete Réka:

Bukovinától TolnáigHadikfalvi székelyek

Tájház székely kapuval Tevelen. Ferencz Csaba felvétele„Elmondták, hogy egy hét vagy kettő, és ki kell menni Bukovinából. Apámék csináltak ládákat deszkából, és abba pakoltak. Jószágot nem volt szabad hozni, csak az ágyneműt és a felvevő ruhát. A ládákat kivitték tehervagonokba, mi személyvonatokkal jöttünk, az emberek külön, az asszonyok a gyermekekkel megint külön.” Benkő Márton akkor tizenkét esztendős volt, de azoknak a napoknak minden pillanatára emlékszik. Hetvenöt esztendővel ezelőtt hagyta el a kilencgyermekes család a bukovinai Hadikfalvát, néhány hét alatt velük együtt több mint tizenháromezer bukovinai székelyt telepített le a magyar kormány a frissen visszafoglalt Bácskába. Alig telt el három esztendő, és a székelyeknek menekülniük kellett a visszatérő szerbek elől. A telet legtöbben Zalában töltötték, 1945 márciusában a gelencei származású Bodor György kormánybiztos szervezte meg újabb letelepedésüket Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyében. Szenvedéseik egy apró morzsáját Benkő Márton és felesége nemrég teveli otthonukban mesélték el.
2016-12-10: Élő múlt - Csinta Samu:

Angyaljárás MenyőbenEmlékező beszélgetés Tőkés Lászlóval a 27 évvel ezelőtti Temesvár forradalmi napjairól

Angyaljárás Menyőben (Emlékező beszélgetés Tőkés Lászlóval a 27 évvel ezelőtti Temesvár forradalmi napjairól)Huszonhét évvel ezelőtt félelmek és elszántság között vergődött a temesvári református gyülekezet: hogyan akadályozza meg a gyorsan népszerűvé vált ifjú lelkész eltávolítását. Emlékezés Tőkés Lászlóval az 1989-es rendszerváltó események előéletére.
2016-11-22: Élő múlt - Kisgyörgy Zoltán:

Székely határőrök nyomában

Árkosi kiképzésen – a második sor mögött egyedül Kisgyörgy Béniám. Archív felvételÚz völgye, Bátos, Stájerország, Lendva, Répecelak s a bölön–árkosi Nagy-hágó. Gyerekkorom idején a hosszú téli estéken erről az útszakaszról, a második világháborúból visszatérő útjuk kálváriájáról sokat mesélt apánk. Részletek csak akkor kerültek elő, amikor egy-egy falusfelével „talált a szó”, s felelevenítették közös háborús élményeiket: ritkábban a hangszerkészítő Duka Jani bátyámmal, gyakrabban Gelei Ferenccel, akikkel megjárták a nagy utat.
2016-11-22: Élő múlt - Fekete Réka:

Emlékezés az andaui hídon

Magyar földön a híd lábánál. Ferencz Csaba felvételeHatvan évvel ezelőtt, a magyar forradalom és szabadságharc leverése után ezekben a napokban indult meg a menekültáradat Magyarországról Ausztria felé. Az ENSZ 1950-ben létrehozott Menekültügyi Főbiztosságának adatai szerint közel kétszázezren hagyták el szülőföldjüket, 180 ezren Ausztriába, körülbelül 20 ezren Jugoszláviába menekültek. A menekültügyi szervezet a világ harmincöt országában segített új otthont találni a hazájukat elhagyóknak, de abban is közreműködtek, hogy aki akart, visszaköltözhessen Magyarországra. Andaunál (1921-ig Mosontarcsa) a Hansági-főcsatornán átívelő fahídon hetvenezren lépték át a magyar–osztrák határt, többen a mocsaras ingoványba vesztek. November 21-én a szovjetek a hidat felrobbantották. A negyven év múlva újjáépített létesítmény azóta emlékhely.
2016-11-03: Élő múlt - :

Magyarország vendégei voltunk

Bosch úr és neje magyarul társalog a felszolgáló kisasszonnyalAz 1956-os emlékév kormánybiztosa, Schmidt Mária meghívására vettem részt azokon az ünnepi rendezvényeken, amelyekkel maradandó emléket szándékozott a kormány állítani a hatvan év előtti forradalmi eseményeknek. A száznál is több meghívott a világ minden szegletéből mintegy példázta, hogy mindenütt élnek még azok a magyarok – akár elvesztették nyelvüket, akár ez gyermekeikben támad fel ismét –, akik kapcsolatba hozhatóak a forradalom és szabadságharc eseményeivel.
2016-11-03: Élő múlt - Pálmai Tamás:

NosztalgiaBékési levelek

Békés főterén siettem végig egy délelőtt. Szó szerint: siettem. Közben rájöttem, hogy nem az a feltűnő számomra is, hogy rohanok – hisz akik ismernek, tudják, legtöbbször ezt teszem –, hanem az, hogy gyorsan, tempósan, jókedvűen megyek. Olyan jóleső érzés volt energikusnak lenni. Mint aki egy üvegből készült, külvilágot látni engedő energiapiramis alján csücsült, és magába szívott minden kintről és fentről beáramló fényt, melyet kedvesen foglyul ejtett az átlátszó építmény.
2016-10-12: Élő múlt - Kisgyörgy Zoltán:

Székföldi élő házi múzeum

Székföldi élő házi múzeumLelkes gyűjtő az árapataki Dénes Balázs. Őt minden érdekli, ami szép és hasznos, különösképpen az olyan alkotások, melyek valamelyes hagyományt őriznek, mentésre szorulnak. Valóságos házi múzeum a lakása, szép, gondozott virágok díszítik udvarát, kedvenc háziállatai a különleges angol királyi dísztyúkok és más majorságfélék, melyeknek kukorékolása sem olyan, mint a mifelénk tenyésztett erdélyi kendermagosoké.  
2016-10-12: Élő múlt - Márk Attila:

„Ez orgona szava soha siralomra ne változzék...”

A vargyasi unitárius templom orgonája ma. A szerző felvételeiEzek a sorok olvashatók a vargyasi orgonaszekrényben. Nagy utazónkat, Orbán Balázst idézem: „Vargyas egyike szebb falvainknak.”  
2016-10-01: Élő múlt - :

Égő házban nem fésülködni kell, hanem tüzet oltaniTíz éve hunyt el Sütő András

(1927. június 17.–2006. szeptember 30.)A Széchenyi-díjas irodalomtörténész Kortárs folyóiratban megjelent, Erdélyi változatlanságok* című, egyik utolsó Sütő András-könyvről írott esszéje részleteivel emlékezünk a drámaivá fordult sorsú Herder- és Kossuth-díjas erdélyi írófejedelemre.
2016-09-10: Élő múlt - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest26. / részletek

Bánffy MiklósA magyarok válasza az agresszív román asszimilációs politikára 1927-től öltött konkrét formát, amikor megalakult a Magyar Revizionista Liga, és 1933-ban a Magyar Párt kongresszusa programpontjai közé iktatta Székelyföld autonómiáját. Ugyanakkor a Magyar Párt 34 alkalommal fordult a Nemzetek Szövetségéhez vagy különböző külföldi vallási egyesületekhez, nemzetközi érdeklődést keltve. Másfelől a román kormány igyekezett bebizonyítani, hogy a magyar kisebbség nem hűséges a román államhoz.
2016-08-10: Élő múlt - József Álmos:

Beksics Gusztáv díszpolgári oklevele

Beksics Gusztáv díszpolgári okleveleBudapest, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy: három állomása annak a városunk számára helytörténeti szempontból fontos dokumentumnak, amely régiségkereskedők hálózatán át remélhetőleg végső otthonára lel nálunk.   
2016-08-10: Élő múlt - József Álmos:

Csutak Vilmos, az országos vándorzászló és kollégiumi lobogó őrzője

Demeter Béla igazgató és Benedek Károly a mikós diákok élén 1940. szeptember 21-én (zászlóvivők: Gocz József és Bartha Albert)E visszatekintő megírására egy nemrég lezajlott ünnepi esemény és egy közeledő tragikus évforduló késztetett. Egyrészt ez év június 17-én az Amőba Oktatási Központ udvarán a Bereczki Kinga által irányított Székelyföldi Tehetséggondozó Tanács szervezésében Csutak Vilmos, a Székely Mikó Kollégium 1916 és 1936 közötti igazgatója mellszobrának avatására került sor, másrészt száz éve annak, hogy az első világháború idején, 1916. augusztus 28-án törtek be Háromszékre a román csapatok, menekülésre kényszerítve a megye lakosságának nagy hányadát.  
2016-08-06: Élő múlt - :

Ó, ti drága galaci kalapszalagok!

A galaci Domnească utcaNemcsak Erdélyben élő, de világjárt ember is csodálkozik, s ha nem dühöng, csak ámul-bámul, ha hatósági közeggel találkozik, mely éppen idegennek vélt színekre vadászik a nagy nyári kánikulában, miközben nemzetkockázati tényezőről hablatyolva, piros-fehér-zöld virágcsokrot lenget kezében.
2016-07-23: Élő múlt - :

Magyar Bukarest /19./Hencz Hilda

Fekete József: A repülősök emlékműveA román nyelvű érettségi vizsgákra vonatkozó törvények 1924-es megjelenéséig szállingózni kezdtek Bukarestbe a tanulmányaikat folytatni óhajtó fiatalok, akiket az erdélyi magyarok többsége „árulónak” tartott. Jövetelük legfőbb oka az volt, hogy rendkívül leszűkültek a választási lehetőségek a továbbtanulás terén. A magyarországi tanulmányokat nem ismerték el Romániában, és Kolozsváron majdnem az összes magyar kart megszüntették. Biztos karriert csak a teológia ígért, azonban ide túl sok volt a jelentkező. Más karokon csak román nyelven lehetett tanulni, és műegyetem, orvosi, gyógyszerész, jogi, műépítész vagy képzőművész képzés csak Bukarestben volt. A közgazdaságról nem nagyon tudott senki. 1924-ben Erdélyben mindössze 150 magyar egyetemista maradt.
2016-07-16: Élő múlt - Vári Attila:

FodorúrÍrói arcképcsarnokom

Fodorúr (Írói arcképcsarnokom)Ha egy másik Világegyetem Ura lehetővé tenné, hogy a Földről magammal vihessem tárgyiasított emlékeimet, s abban a mennyországnyi végtelen térben egy varázspálca-suhintással ismét láthatóvá tenné múltamat, valós méretében ott állna virtuális Erdélyem közepén az én Kolozsvárom. Az a város, amelynek utcáira (kérésemre) csak azokat tenné újra élővé az a láthatatlan Felső Hatalom, akiket szerettem, s akkor bizony a pillanattá sűrített huszadik század végének, s az új évezred első éveinek föltámadó képsorában láthatnám, ahogy egy, a férfiéveinek delén járó úr, kezében egy szál fehér virággal, negyvenszer háromszázhatvanöt alkalommal megy valahova.
2016-07-16: Élő múlt - :

Magyar Bukarest /18./Hencz Hilda

Magyar Bukarest /18./ (Hencz Hilda)1921.  március 19-én a katolikus és református püspök letette a hűségesküt a román államnak, azonban a Románia és Vatikán viszonyát szabályozó konkordátumot csak 1927-ben írták alá.
2016-07-16: Élő múlt - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Csulak Samu /1883–1958/Orvosainkra emlékezünk

 Dr. Csulak Samu /1883–1958/ (Orvosainkra emlékezünk)Ha a Sepsiszentgyörgyre érkező vendég Kós Károly tervezte épületek után érdeklődik, akkor a Székely Nemzeti Múzeum, a volt mezőgazdasági középiskola, az egykori református iskola után hamar a város egyik legszebb utcájába, a jelenleg Konsza Samu nevet viselőbe kalauzolják, ahol talán a legszebb Kós-magánház található. Dr. Csulak Samu építtette Kós Károly terve alapján.
2016-06-09: Élő múlt - Kisgyörgy Zoltán:

Világjáró volt városunk vendégeBeszélgetés dr. Kubassek Jánossal, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójával, nemzetközi hírű földrajztudóssal

Világjáró volt városunk vendége (Beszélgetés dr. Kubassek Jánossal, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójával, nemzetközi hírű földrajztudóssal)A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett történelem–földrajz diplomát és a Szegedi Tudományegyetemen summa cum laude kitüntetéssel védte meg karsztmorfológiai tárgyban írt doktori disszertációját Jakucs László professzornál. Számos tanulmányúton vett részt. 1987–1988-ban a Magyar Tudományos Akadémia Afrika-expedíciója tagjaként Kelet-Afrikában dolgozik. Ezt követően Oxfordban és Londonban végez tudományos történelmi kutatásokat. 1990-ben Kínában és Vietnamban folytat karszt-, Chilében, Peruban és Argentínában természetföldrajzi kutatásokat. A dél-koreai egyetemek vendégelőadója. Öt kontinens 87 országában járt. A földrajz- tudományok története, régi magyar utazók, földrajzi felfedezők, világjárók tevékenysége, természeti földrajz, karsztmorfológia az érdeklődési köre. Életének 59. évét tapodja.  
2016-06-09: Élő múlt - :

Üdvözlet Szovátáról

Nagy fába vágta fejszéjét Szolláth Hunor, a szovátai Teleki Oktatási  Központ igazgatója. Igaz, mivel ott született a Sóvidéken,  nem tehetett másképp, ha éppenséggel szülővárosát akarta bemutatni régebbi és mai időkben. Ráállt hát a képeslap gyűjtésére, olyanokra, amelyek szinte a tó születésétől  kezdve vallanak épületekről, tavakról, fürdőző vendégekről, környezetről, titkokról.
2016-06-04: Élő múlt - Csinta Samu:

Határon túli magyarság, az élő mementóTrianonról és környékéről másképpen Ablonczy Balázs történésszel

Határon túli magyarság, az élő mementó (Trianonról és környékéről másképpen Ablonczy Balázs történésszel)Trianonról és környékéről másképpen Ablonczy Balázs történésszel Trianon 100 elnevezésű kutatócsoport igyekszik gazdagítani a magyarság sorstraumájaként kezelt trianoni békeszerződéssel kapcsolatos ismeretanyagot. Vezetőjével, Ablonczy Balázs történésszel arról is beszéltünk, 1920-ban miért nem került fel Magyarország a világtérképre.
2016-05-28: Élő múlt - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Szotyori Nagy Károly 1904–1976Orvosainkra emlékezünk

Dr. Szotyori Nagy Károly 1904–1976 (Orvosainkra emlékezünk)„Családjához, szülőföldjéhez mélyen ragaszkodó, hivatásában lelkiismeretesen helytálló, becsületes élettársat, testvért és rokont veszítettünk el” – olvashatjuk az éppen negyven évvel ezelőtt nyomtatott gyászjelentésen.
2016-04-23: Élő múlt - :

Magyar Bukarest6. Hencz Hilda

A Nagyszínház, 1860. Pernet József litográfiájaSzórakozó szórvány A románságot egyre jobban vonzották az addig ismeretlen, külföldiek behozta szórakozási lehetőségek: a cirkuszi előadások, kabarék, a színház, az opera és az operett. Kezdetben, 1812–1816 között a Bródy Mátyás (Mathias) által a Slătineanu-házak környékén felállított körképet bámulhatta a közönség, 1828-ban az olasz Momolo színházat épített, ahol különféle külföldi társulatok léptek fel.
2016-04-23: Élő múlt - :

Dr. Vitályos GézaOrvosainkra emlékezünk 1908–1969

Dr. Vitályos Géza (Orvosainkra emlékezünk) (1908–1969)Régi háromszéki székely családból származik, első ismert ősét, Vitályos Balázst mint gidófalvi birtokost említik 1580-ban, 1602-ben a Básta-féle katonai összeírásban székelyként szerepel. A későbbi fejedelmi összeírásokban is egyre inkább ágakat hajtó primipilus családként jelennek meg az utódok.
2016-04-16: Élő múlt - :

Azok a sötét nyolcvanas évek 3.A magyartalanítás módszertana

Azok a sötét nyolcvanas évek 3. (A magyartalanítás módszertana)1988 áprilisában Nicolae Ceauşescu bejelenti, hogy az országban 2000-ig végrehajtják az ún. település-szisztematizálási tervet, amelynek során mintegy hét-nyolcezer falut felszámolnak. Az erdélyi városok jó részének ősi városmagjait már következetes munkával eltüntették (többek között a szisztematizá­lás áldozata lett Arad, Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Segesvár, Szatmárnémeti, Zilah régi városmagja), s nem a tervet tették félre, nem a szándék változott, most is az idő lett kevés ahhoz, hogy ez a folyamat minden magyar várost érinthessen: egyáltalán, hogy a diktátor általános, végső megoldása, „Endlösung-terve” megvalósulhasson.
2016-04-16: Élő múlt - Mózes László:

Az elpusztított Szászavinc

Ilyen volt...Az Érchegység egyik falucskája Szász­avinc, amelyet elpusztított a román iparosítás, s a térség egyik ismert településcsonkjává vált. Egykori templomát elöntötte a szomszédos veresvölgyi rézbánya iszapja, tornya néhány évtizede felkiáltójelként mutat az égre a színes zagytározóból. A település sorsa némiképp Bözödújfaluéhoz is hasonlítható, de az elmúlt években inkább a Verespatakra tervezett cianidos aranybánya kapcsán emlegették, ám a romániai falurombolás előzményének is tekinthető.
2016-04-09: Élő múlt - :

Azok a sötét nyolcvanas évek, 2.A magyartalanítás módszertana

1983 januárjában Sepsiszentgyörgyön magyarellenes uszító röpcédulák bukkannak fel, melyeken többek között az olvasható, hogy „Gondjaink és bajaink forrása a magyarság”. Feltételezések szerint az akciót a Securitate tudtával szervezték. Az eseményt követő letartóztatások, az őrizetbe vételek és kihallgatások alanyai szinte csak a magyarok.
2016-02-27: Élő múlt - :

Újraéledő remények és növekvő szorongások koraÁtgondolt, célratörő asszimiláció Ceaușescu Romániájában (3.)

Százezer példányban jelent meg az első könyvKezdődik a kivándorlás: 1976 folyamán 226 magyar nemzetiségű személynek adnak ki a magyar hatóságok a végleges áttelepítést lehetővé tevő vízumot. Ahogy Sütő András írta, idéztük: sokuk s majd az őket követő ezrek számára válik, válhat előbb vagy utóbb majd emlékké a pentaton dallam. Az erdélyi szászokat és a bánsági svábokat Ceauşescu lényegében eladja az NSZK-nak.