Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. április 28., péntek 16:53
Köszöntjük Valéria nevű olvasóinkat!
Múltidéző » Élő múlt
2017-04-13: Élő múlt - Váry O. Péter:

...olyan nem jó emlékezni ezekre…2

Balázsy Károly szabadulása után. Ekkor 52 éves volt…A szocialista rend felforgatója Incze – született Balázsy – Ilona folytatja visszaemlékezését: – Édesapámat 1959-ben politikailag elítélték kilenc évre, Marosvásárhelyen volt a tárgyalás. Hogy milyen indokkal? Azt mondták, szimpatizált az 1956-os magyarországi eseményekkel, az „ellenforradalommal”, ahogyan a vádiratban fogalmaztak. Azt is felrótták neki, hogy azt mondta, persze kacagva, menjünk utcaseprőnek, ott legalább diplomás emberek lesznek. Hát ilyen bűnei voltak, és ezeket komolyan gondolták!
2017-04-12: Élő múlt - Váry O. Péter:

...olyan nem jó emlékezni ezekre…

Incze (Balázsy) Ilona: mégiscsak paphoz mentem férjhez, s hál’ istennek, jól. Albert Levente felvételeMinden vagyonukat elvették, házukból elűzték; iskolába nem vették fel, édesapját koncepciós perben elítélték; élete első fele, a fiatalkora nélkülözéssel, megaláztatással telt – és mégsem lett megkeseredett ember. Incze – született Balázsy – Ilona túl a nyolcvanadik évén derűs nyugalommal szemléli az életet. Csak amikor emlékezni kell, akkor futja el szemét a könny.
2017-03-21: Élő múlt - :

Magyarósi Imola: Istennek, hazának, tudománynakA protestáns iskolahálózat történelméből

A vándorkiállítás megtekinthető Sepsiszentgyörgyön az unitárius templom közösségi termében március 26-áig. Albert Levente felvétele„Istennek, hazának, tudománynak!” – a Jókai Mór által a pápai alma maternek választott jelmondat talán a legtalálóbban adja vissza a protestáns iskolák szellemiségét. A sepsiszentgyörgyi unitárius templom közösségi termében és a Józsa Lajos Unitárius Közösségi Házban berendezett iskolatörténeti vándorkiállítás – amely a Protestáns iskolatörténeti mozaik címet viseli, és amely a Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Reformáció Emlékbizottság kezdeményezésére készült – hiánypótlónak számít, hiszen arra vállalkozik, hogy 500 év rendkívül gazdag történelmét foglalja össze. Mint neve is jelzi: mozaik, azaz a teljesség igénye nélkül felvillant számunkra egy-egy felemelő korszakot a protestáns iskolák történetéből.  
2017-03-18: Élő múlt - Csinta Samu:

Űzött vad a béke apostolából

Űzött vad a béke apostolábólBeszélgetés Kincses Előddel, Marosvásárhely „fekete márciusának” koronatanújával A Marosvásárhelyre készülő székelyudvarhelyiek lebeszélését tartja élete legnagyobb fegyvertényének. A „fekete március” után az országból elmenekülni kényszerülő Kincses Előd ügyvéddel a 27 évvel ezelőtti, polgárháborúval fenyegető események előéletéről is beszélgettünk.
2017-03-18: Élő múlt - :

Március 15. utóélete történelmünkben

2007, BudapestAz 1848–49-es forradalom és szabadságharc első napja minden magyar számára jelkép. Életünk szerves része. Érdemes azonban áttekinteni, hogy milyen szerepet játszott később a történelmünkben március 15., és milyen utóélete volt e napnak?
2017-03-18: Élő múlt - József Álmos:

...és emléke Sepsiszentgyörgyön

1892. március 15.Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc utáni önkényuralom éveiben inkább a nemzet gyásza, mint az amúgy is kinyilváníthatatlan ünneplési kedv jellemezte a lakosság hangulatát. Az 1861-ben alakult Honvéd Segélyező Egylet próbálta – nem sok sikerrel – ápolni a forradalom emlékét, amit 1868-ban Vajna Tamás ’48-as honvéd hadnagy, törvényszéki elnök ugyancsak szorgalmazott. Ettől kezdve a különböző egyletek évente tartottak megemlékezéseket március 15-én, de a gyász napján, október 6-án is.
2017-03-07: Élő múlt - Fekete Réka:

Méltó helyet eleink örökségénekSzékely kapuk régen és ma

Székely kapuk a múzeumkertben. Albert Levente felvételeiA régi székely kapukat meg kell menteni, az újakat a hagyományos szerkezet és mintakincs alap­ján kell megépíteni, az utóbbi másfél évtizedben elburjánzott falukapu-készítést pedig olyan irányba kell terelni, hogy azok ne a települések közötti versengés eszközei legyenek, hanem minél jobban jelképezzék az eredeti székely kapu sajátos helyi vonásait – fogalmaztak az előadók szombaton a székely kapukról szóló tudományos ülésszakon, amelyet a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban tartottak. Az eseményen bemutatták Balassa M. Iván Székelykapuk régen és ma című könyvét, amelyhez hasonlóan az elhangzott ismertetők is történetiségében követték a székelykapu-jelenséget.
2017-03-04: Élő múlt - :

Selyem Zsuzsa: Karnevál, 1949

Selyem Zsuzsa: Karnevál, 1949 /Mondják: "a kutya sem emlékszik már a kitelepítésekre" - Háromszék/  Az én nevem egyébként Lux, hatéves fekete német juhász, kölyökkora óta házőrzője a Beczásy-kú­riának. Gazdám Beczásy István, akkoriban negyvenegy éves, vékony, szálas, erős és határozott férfi, hozzá tartozott Zina, harmincöt éves jószagú asszony, aki soha nem engedte, hogy közel menjek hozzá. Volt nekik két kölykük, Tányicska pont annyi tavaszt látott, mint én, de még gyerek volt, a humánok ugyanis lassan nőnek fel.
2017-02-08: Élő múlt - Szekeres Attila:

Dózsa György Temesvárott

Szobotka András alkotása a Dózsa-parkban. A szerző felvétele„Nem hallottátok Dózsa György hirét? / Izzó vastrónon őt elégetétek, / De szellemét a tűz nem égeté meg” – írta Petőfi Sándor 1847-ben A nép nevében című versében. Az izzó vastrón e vers nyomán került be a köztudatba, de a valóságban nem létezett – az izzó vaskorona igen. Mindenki tudja, vagy csak tudni véli, ki volt Dózsa György. Azt is, hogy a háromszéki Dálnokon született – ami nem biztos –, és azt, hogy 1514-ben Temesváron végezték ki szörnyű kegyetlenséggel Szapolyai János erdélyi vajda parancsára, minekutána parasztseregével dúlta a környéket, és megostromolta Temesvárt.
2017-01-18: Élő múlt - Iochom István:

Bolgárok fogságában CsertőnA szentkatolnai Szigeti Gyárfás emlékezik

Szigeti GyárfásAz általunk tíz esztendő alatt felkutatott mintegy ötven felső-háromszéki egykori hadifogoly közül – mára már alig tucatnyian élnek – a szentkatolnai kilencvenkét éves Szigeti Gyárfás az egyetlen, aki nem szovjet és nem nyugati, hanem bolgár hadifogságban volt. A 3. Ukrán Front alárendeltségében harcoló és a Dél-Dunántúlt ellenőrző 1. Bolgár Hadsereg 1944 decemberében és 1945 januárjában három gyűjtőtábort hozott létre: Pécsen a Ferencz József-laktanyán, Kaposváron a Baross-laktanyán és Szigetvártól északra 2,5 km-re, Csertőn (Csertő-pusztán), gróf Festetics Domonkos uradalmán. Szigeti Gyárfásnak nagy szerencséje volt, hogy a bolgárok nem adták át a szovjeteknek, így nem került Szibériába.
2016-12-17: Élő múlt - Csinta Samu:

A gyilkos naplójaBeszélgetés Boros Zoltánnal a 27 évvel ezelőtti tévéforradalom utóéletéről

A gyilkos naplója (Beszélgetés Boros Zoltánnal a 27 évvel ezelőtti tévéforradalom utóéletéről)A legendás bukaresti magyar tévéadás újraélesztésének vezetője, Boros Zoltán az 1989-es tévéforradalom egyik központi alakja volt. A magyar–román megbékélésre tett kísérleteiről, a gyantai mészárlásról készült film utóéletéről is beszélgettünk.  
2016-12-13: Élő múlt - Fekete Réka:

Bukovinától TolnáigHadikfalvi székelyek

Tájház székely kapuval Tevelen. Ferencz Csaba felvétele„Elmondták, hogy egy hét vagy kettő, és ki kell menni Bukovinából. Apámék csináltak ládákat deszkából, és abba pakoltak. Jószágot nem volt szabad hozni, csak az ágyneműt és a felvevő ruhát. A ládákat kivitték tehervagonokba, mi személyvonatokkal jöttünk, az emberek külön, az asszonyok a gyermekekkel megint külön.” Benkő Márton akkor tizenkét esztendős volt, de azoknak a napoknak minden pillanatára emlékszik. Hetvenöt esztendővel ezelőtt hagyta el a kilencgyermekes család a bukovinai Hadikfalvát, néhány hét alatt velük együtt több mint tizenháromezer bukovinai székelyt telepített le a magyar kormány a frissen visszafoglalt Bácskába. Alig telt el három esztendő, és a székelyeknek menekülniük kellett a visszatérő szerbek elől. A telet legtöbben Zalában töltötték, 1945 márciusában a gelencei származású Bodor György kormánybiztos szervezte meg újabb letelepedésüket Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyében. Szenvedéseik egy apró morzsáját Benkő Márton és felesége nemrég teveli otthonukban mesélték el.
2016-12-10: Élő múlt - Csinta Samu:

Angyaljárás MenyőbenEmlékező beszélgetés Tőkés Lászlóval a 27 évvel ezelőtti Temesvár forradalmi napjairól

Angyaljárás Menyőben (Emlékező beszélgetés Tőkés Lászlóval a 27 évvel ezelőtti Temesvár forradalmi napjairól)Huszonhét évvel ezelőtt félelmek és elszántság között vergődött a temesvári református gyülekezet: hogyan akadályozza meg a gyorsan népszerűvé vált ifjú lelkész eltávolítását. Emlékezés Tőkés Lászlóval az 1989-es rendszerváltó események előéletére.
2016-11-22: Élő múlt - Kisgyörgy Zoltán:

Székely határőrök nyomában

Árkosi kiképzésen – a második sor mögött egyedül Kisgyörgy Béniám. Archív felvételÚz völgye, Bátos, Stájerország, Lendva, Répecelak s a bölön–árkosi Nagy-hágó. Gyerekkorom idején a hosszú téli estéken erről az útszakaszról, a második világháborúból visszatérő útjuk kálváriájáról sokat mesélt apánk. Részletek csak akkor kerültek elő, amikor egy-egy falusfelével „talált a szó”, s felelevenítették közös háborús élményeiket: ritkábban a hangszerkészítő Duka Jani bátyámmal, gyakrabban Gelei Ferenccel, akikkel megjárták a nagy utat.
2016-11-22: Élő múlt - Fekete Réka:

Emlékezés az andaui hídon

Magyar földön a híd lábánál. Ferencz Csaba felvételeHatvan évvel ezelőtt, a magyar forradalom és szabadságharc leverése után ezekben a napokban indult meg a menekültáradat Magyarországról Ausztria felé. Az ENSZ 1950-ben létrehozott Menekültügyi Főbiztosságának adatai szerint közel kétszázezren hagyták el szülőföldjüket, 180 ezren Ausztriába, körülbelül 20 ezren Jugoszláviába menekültek. A menekültügyi szervezet a világ harmincöt országában segített új otthont találni a hazájukat elhagyóknak, de abban is közreműködtek, hogy aki akart, visszaköltözhessen Magyarországra. Andaunál (1921-ig Mosontarcsa) a Hansági-főcsatornán átívelő fahídon hetvenezren lépték át a magyar–osztrák határt, többen a mocsaras ingoványba vesztek. November 21-én a szovjetek a hidat felrobbantották. A negyven év múlva újjáépített létesítmény azóta emlékhely.
2016-11-03: Élő múlt - :

Magyarország vendégei voltunk

Bosch úr és neje magyarul társalog a felszolgáló kisasszonnyalAz 1956-os emlékév kormánybiztosa, Schmidt Mária meghívására vettem részt azokon az ünnepi rendezvényeken, amelyekkel maradandó emléket szándékozott a kormány állítani a hatvan év előtti forradalmi eseményeknek. A száznál is több meghívott a világ minden szegletéből mintegy példázta, hogy mindenütt élnek még azok a magyarok – akár elvesztették nyelvüket, akár ez gyermekeikben támad fel ismét –, akik kapcsolatba hozhatóak a forradalom és szabadságharc eseményeivel.
2016-11-03: Élő múlt - Pálmai Tamás:

NosztalgiaBékési levelek

Békés főterén siettem végig egy délelőtt. Szó szerint: siettem. Közben rájöttem, hogy nem az a feltűnő számomra is, hogy rohanok – hisz akik ismernek, tudják, legtöbbször ezt teszem –, hanem az, hogy gyorsan, tempósan, jókedvűen megyek. Olyan jóleső érzés volt energikusnak lenni. Mint aki egy üvegből készült, külvilágot látni engedő energiapiramis alján csücsült, és magába szívott minden kintről és fentről beáramló fényt, melyet kedvesen foglyul ejtett az átlátszó építmény.
2016-10-12: Élő múlt - Kisgyörgy Zoltán:

Székföldi élő házi múzeum

Székföldi élő házi múzeumLelkes gyűjtő az árapataki Dénes Balázs. Őt minden érdekli, ami szép és hasznos, különösképpen az olyan alkotások, melyek valamelyes hagyományt őriznek, mentésre szorulnak. Valóságos házi múzeum a lakása, szép, gondozott virágok díszítik udvarát, kedvenc háziállatai a különleges angol királyi dísztyúkok és más majorságfélék, melyeknek kukorékolása sem olyan, mint a mifelénk tenyésztett erdélyi kendermagosoké.  
2016-10-12: Élő múlt - Márk Attila:

„Ez orgona szava soha siralomra ne változzék...”

A vargyasi unitárius templom orgonája ma. A szerző felvételeiEzek a sorok olvashatók a vargyasi orgonaszekrényben. Nagy utazónkat, Orbán Balázst idézem: „Vargyas egyike szebb falvainknak.”  
2016-10-01: Élő múlt - :

Égő házban nem fésülködni kell, hanem tüzet oltaniTíz éve hunyt el Sütő András

(1927. június 17.–2006. szeptember 30.)A Széchenyi-díjas irodalomtörténész Kortárs folyóiratban megjelent, Erdélyi változatlanságok* című, egyik utolsó Sütő András-könyvről írott esszéje részleteivel emlékezünk a drámaivá fordult sorsú Herder- és Kossuth-díjas erdélyi írófejedelemre.
2016-09-10: Élő múlt - :

Hencz Hilda: Magyar Bukarest26. / részletek

Bánffy MiklósA magyarok válasza az agresszív román asszimilációs politikára 1927-től öltött konkrét formát, amikor megalakult a Magyar Revizionista Liga, és 1933-ban a Magyar Párt kongresszusa programpontjai közé iktatta Székelyföld autonómiáját. Ugyanakkor a Magyar Párt 34 alkalommal fordult a Nemzetek Szövetségéhez vagy különböző külföldi vallási egyesületekhez, nemzetközi érdeklődést keltve. Másfelől a román kormány igyekezett bebizonyítani, hogy a magyar kisebbség nem hűséges a román államhoz.
2016-08-10: Élő múlt - József Álmos:

Beksics Gusztáv díszpolgári oklevele

Beksics Gusztáv díszpolgári okleveleBudapest, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy: három állomása annak a városunk számára helytörténeti szempontból fontos dokumentumnak, amely régiségkereskedők hálózatán át remélhetőleg végső otthonára lel nálunk.   
2016-08-10: Élő múlt - József Álmos:

Csutak Vilmos, az országos vándorzászló és kollégiumi lobogó őrzője

Demeter Béla igazgató és Benedek Károly a mikós diákok élén 1940. szeptember 21-én (zászlóvivők: Gocz József és Bartha Albert)E visszatekintő megírására egy nemrég lezajlott ünnepi esemény és egy közeledő tragikus évforduló késztetett. Egyrészt ez év június 17-én az Amőba Oktatási Központ udvarán a Bereczki Kinga által irányított Székelyföldi Tehetséggondozó Tanács szervezésében Csutak Vilmos, a Székely Mikó Kollégium 1916 és 1936 közötti igazgatója mellszobrának avatására került sor, másrészt száz éve annak, hogy az első világháború idején, 1916. augusztus 28-án törtek be Háromszékre a román csapatok, menekülésre kényszerítve a megye lakosságának nagy hányadát.  
2016-08-06: Élő múlt - :

Ó, ti drága galaci kalapszalagok!

A galaci Domnească utcaNemcsak Erdélyben élő, de világjárt ember is csodálkozik, s ha nem dühöng, csak ámul-bámul, ha hatósági közeggel találkozik, mely éppen idegennek vélt színekre vadászik a nagy nyári kánikulában, miközben nemzetkockázati tényezőről hablatyolva, piros-fehér-zöld virágcsokrot lenget kezében.
2016-07-23: Élő múlt - :

Magyar Bukarest /19./Hencz Hilda

Fekete József: A repülősök emlékműveA román nyelvű érettségi vizsgákra vonatkozó törvények 1924-es megjelenéséig szállingózni kezdtek Bukarestbe a tanulmányaikat folytatni óhajtó fiatalok, akiket az erdélyi magyarok többsége „árulónak” tartott. Jövetelük legfőbb oka az volt, hogy rendkívül leszűkültek a választási lehetőségek a továbbtanulás terén. A magyarországi tanulmányokat nem ismerték el Romániában, és Kolozsváron majdnem az összes magyar kart megszüntették. Biztos karriert csak a teológia ígért, azonban ide túl sok volt a jelentkező. Más karokon csak román nyelven lehetett tanulni, és műegyetem, orvosi, gyógyszerész, jogi, műépítész vagy képzőművész képzés csak Bukarestben volt. A közgazdaságról nem nagyon tudott senki. 1924-ben Erdélyben mindössze 150 magyar egyetemista maradt.
2016-07-16: Élő múlt - Vári Attila:

FodorúrÍrói arcképcsarnokom

Fodorúr (Írói arcképcsarnokom)Ha egy másik Világegyetem Ura lehetővé tenné, hogy a Földről magammal vihessem tárgyiasított emlékeimet, s abban a mennyországnyi végtelen térben egy varázspálca-suhintással ismét láthatóvá tenné múltamat, valós méretében ott állna virtuális Erdélyem közepén az én Kolozsvárom. Az a város, amelynek utcáira (kérésemre) csak azokat tenné újra élővé az a láthatatlan Felső Hatalom, akiket szerettem, s akkor bizony a pillanattá sűrített huszadik század végének, s az új évezred első éveinek föltámadó képsorában láthatnám, ahogy egy, a férfiéveinek delén járó úr, kezében egy szál fehér virággal, negyvenszer háromszázhatvanöt alkalommal megy valahova.
2016-07-16: Élő múlt - :

Magyar Bukarest /18./Hencz Hilda

Magyar Bukarest /18./ (Hencz Hilda)1921.  március 19-én a katolikus és református püspök letette a hűségesküt a román államnak, azonban a Románia és Vatikán viszonyát szabályozó konkordátumot csak 1927-ben írták alá.
2016-07-16: Élő múlt - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Csulak Samu /1883–1958/Orvosainkra emlékezünk

 Dr. Csulak Samu /1883–1958/ (Orvosainkra emlékezünk)Ha a Sepsiszentgyörgyre érkező vendég Kós Károly tervezte épületek után érdeklődik, akkor a Székely Nemzeti Múzeum, a volt mezőgazdasági középiskola, az egykori református iskola után hamar a város egyik legszebb utcájába, a jelenleg Konsza Samu nevet viselőbe kalauzolják, ahol talán a legszebb Kós-magánház található. Dr. Csulak Samu építtette Kós Károly terve alapján.
2016-06-09: Élő múlt - Kisgyörgy Zoltán:

Világjáró volt városunk vendégeBeszélgetés dr. Kubassek Jánossal, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójával, nemzetközi hírű földrajztudóssal

Világjáró volt városunk vendége (Beszélgetés dr. Kubassek Jánossal, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójával, nemzetközi hírű földrajztudóssal)A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett történelem–földrajz diplomát és a Szegedi Tudományegyetemen summa cum laude kitüntetéssel védte meg karsztmorfológiai tárgyban írt doktori disszertációját Jakucs László professzornál. Számos tanulmányúton vett részt. 1987–1988-ban a Magyar Tudományos Akadémia Afrika-expedíciója tagjaként Kelet-Afrikában dolgozik. Ezt követően Oxfordban és Londonban végez tudományos történelmi kutatásokat. 1990-ben Kínában és Vietnamban folytat karszt-, Chilében, Peruban és Argentínában természetföldrajzi kutatásokat. A dél-koreai egyetemek vendégelőadója. Öt kontinens 87 országában járt. A földrajz- tudományok története, régi magyar utazók, földrajzi felfedezők, világjárók tevékenysége, természeti földrajz, karsztmorfológia az érdeklődési köre. Életének 59. évét tapodja.  
2016-06-09: Élő múlt - :

Üdvözlet Szovátáról

Nagy fába vágta fejszéjét Szolláth Hunor, a szovátai Teleki Oktatási  Központ igazgatója. Igaz, mivel ott született a Sóvidéken,  nem tehetett másképp, ha éppenséggel szülővárosát akarta bemutatni régebbi és mai időkben. Ráállt hát a képeslap gyűjtésére, olyanokra, amelyek szinte a tó születésétől  kezdve vallanak épületekről, tavakról, fürdőző vendégekről, környezetről, titkokról.