Kibúcsúzás és névadó Sepsiszentkirályban

2017. szeptember 8., péntek, Faluvilág

Rég nem ült annyi ember a falu fölötti magaslaton trónoló műemlék templomban,  mint augusztus utolsó vasárnapján. A lélekszámában lassan apadó település lakói három felekezet hívei. Eddig is közösen tartották a gyermekekkel vagy idősekkel való foglalkozásokat, s ezekből az Adorjáni unitárius lelkész házaspár is derekasan kivette részét, kiknek kibúcsúzását hálaadó istentisztelet keretében tartották, ezt követte a gyülekezet imaházavató és névadó ünnepsége.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

Nem panaszkodhatunk – hallottuk a jelenlevőktól –, mert nem vagyunk az illyefalvi vezetés mostoha gyermeke, kaptunk vezetékes ivóvizet, aszfaltos utat, felújultak templomaink, építettek új hidat, felújították a régi boltívest is, és megújult a kultúrotthon.
A tíz esztendeje itt szolgáló Adorjáni Levente unitárius lelkész kibúcsúztatójára érkező Bálint-Benczédi Ferenc püspököt hagyományos módon a falu bejáratánál fogadták, onnan vonult fel az ünneplőkkel közösen a helyszínre. A főhatóság képviselőit és jelenlevőket Török István egyházköri esperes köszöntötte.
A 44 évi lelkészi szolgálatának végére érő Adorjáni Levente tiszteletes a munkásságáról beszélt, amelyre nem a legkönnyebb hazai történelmi időszakban vállalkozott. Három népes gyülekezetet szolgált: Székelyravában húsz évet, a Brassó megyei Ürmösön tizennégy esztendőt, Sepsiszentkirály–Botfalu gyártelepén pedig tíz éven át. Olykor kissé elérzékenyülve beszélt arról, hogy életét, tehetségét a kenyeret termelő falusi székely közösségeknek, családjának és az Egek urának szentelte. Ünnepi szószéki szolgálatát Józsué egyik könyvére építette, mint kijelentette, nagy elszántsággal és csendes alázattal. Megköszönte felesége és családja segítőkészségét, az ikergyülekezet és az ökumenikus nőszövetség messzemenő szeretetét és ragaszkodását.
A kibúcsúzó lelkészhez szólt egykori teológus társa, Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, köszöntötte Kacsó Sándor illyefalvi római katolikus plébános és Bustya János helybeli református lelkész. Fodor Imre illyefalvi polgármester örömét fejezte ki, hogy a lelkészi család a községközpont Illyefalvát választotta nyugdíjas lakhelyéül, Kanyó Edit pedig a település nevében mondott köszönetet a családnak a népnevelés és a művelődés terén végzett önzetlen munkásságért. A hálaadó istentisztelet ünnepi műsorát Buzogány-Csoma István szentivánlaborfalvi beszolgáló lelkész tanította be.
E sorok írója Agh István (1709–1786) unitárius püspök életútját és munkásságát ismertette, aki Sepsiszentkirályban született és akiről elnevezték az imaházat. Agh püspök nemes szülőktől származott, édesapja Agh Mihály birtokos, anyja bikfalvi székely asszony volt. Alsóbb iskoláit szülőhelyén végezte, Kolozsváron az unitáriusok főiskoláján tanult. 1734-ben külföldi akadémiára küldték közköltségen. Három évig volt az amszterdami, a hallei, majd pedig a leideni és a rotterdami egyetemek hallgatója. 1738-tól kezdve évek során át a kolozsvári unitárius kollégiumban fizikát, geometriát, logikát, metafizikát, héber és görög nyelvet és teológiát tanított. Az általa előadott tantárgyakhoz tankönyveket írt, amelyek kéziratban fennmaradtak és több nemzedéken át használatban voltak. Teológiai munkássága a deizmus szellemiségében bontakozott ki. 1754-ben az unitárius egyház közjegyzője lett, 1758-tól a kissárosi zsinat püspökké választotta. Püspöksége idején, 1784-ben olvadtak be az erdélyi lengyel unitárius közösségek a magyar egyházba.
Temploma belső restaurálását és az imaház teljes felújítását hagyta a gyülekezetre Adorjáni Levente, és kérte a főtisztelendő püspököt, hogy ne hagyja pásztor nélkül az egyre jobban összekovácsolódó iker-gyülekezetet. Utódjára vár a műemlék templom külső és a harangtorony teljes felújítása. A megújult imaházat emléktáblával jelölték meg, amelyet Zoltáni Béla és neje, Bedő Klára adományozott. Az imaházban megtartott szeretetvendégséggel ért véget a szentkirályiak ünnepe.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2301
szavazógép
2017-09-07: Világfigyelő - :

Kvótaper: Magyarország ellen döntött az Európai Bíróság

Elutasította az Európai Bíróság a menedékkérők tagállamok közötti elosztását szolgáló uniós mechanizmus ellen benyújtott magyar és szlovák keresetet – ismertette tegnapi ítéletét a luxembourgi székhelyű bírói testület. A magyar kormány szerint a döntés felháborító és felelőtlen.
 
2017-09-08: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
LUKÁCS VINCE
életének 85., házasságának 57. évében 2017. szeptember 6-án elhunyt.
Temetése 2017. szep­tember 9-én délután 2 órakor lesz a lemhényi ravatalozóházból a Szent Mihály-hegyi temetőben
A gyászoló család
10338