Berde Mózsa cserefája

2008. június 26., csütörtök, Faluvilág

A cserefa és az egykori kapulábak (archív felvétel)

Számtalan történeti és helytörténeti emlék kötődik Há­romszéken a magyar forradalom és az önvédelmi harc jeles alakjához, Laborfalva nagy szülöttjéhez, Berde Mózsához (1815—1893), akit a székely katonaság választott meg népképviseleti országgyűlési követének, aki részt vett a kolozsvári országgyűlés jobbágyfelszabadításról szóló törvénytervezetének összeállításában, egyik szervezője volt a háromszéki önvédelmi harcnak, kinek küzdelme révén a képviselőház kimondta a határőrrendszer megszüntetését, s aki részt vett az Agyagfalvi Nemzetgyűlé­sen is. Az ő nevét viseli a helybeli iskola, a Berde Mózsa Alapítvány.

Ennyi esztendő távlatából nem könnyű feladat Berde emlékét keresni szülőfalujában. Egykori lakóháza helyére a Sükösd család emelt új emeletes házat, miként ennek a családnak kell megköszönni a régi házról készített fényképfelvételt is. Az új ház előtt azonban még áll a két régi eredeti kapuláb és Berde Mózsa cserefája. Koránál fogva még ,,láthatta" az alatta játszadozó gyermeket. ,,Mi úgy tartjuk, hogy kb. háromszáz éves ez a fa. Akkora magyarok vagyunk, de a faluban kevesen tudnak róla. Félek, hogy ha valami nagy vihar lesz, rádönti a házra. Engedélyt akarok kérni az erdészettől, hogy néhány ágát levágathassam, mert emlékfa. Ez a hely a Labor völgyétől fel a Seethal-tagig és ki egészen a Magyarok útja kanyarulatáig mind Berde-birtok volt. Ők adták el a Bedőknek, s tőlük mi vásároltuk meg. Amikor a régi házat bontottuk, megtaláltuk azt a rejtekhelyet, ahol Berde a kincseit tartotta. Itt, az udvaron van még egy kőből rakott kút. Egy háromszögű kőre lenn, a kőrakatban az 1837-es esztendő van felvésve, és egy W betű, lehet, hogy a kőfaragó monogramja" — mondja Sükösd Gábor.

Sükösd Gábor

Berde Mózsáról mesélték a régiek, hogy erősen takarékos, fukar ember hírében állott. Egyszer lovas fogattal utazott be Brassóba dolgait intézendő, amikor hazajött, összehívta az udvar népét, és megleckéztetésként csak ennyit mondott: „No, ezt tegyétek meg, két kiflivel megjártam Brassót!"

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1735
szavazógép
2008-06-26: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Terjeszkedik az Agromer (Iparosodó falvaink)

A brassói székhelyű, német érdekeltségű M. M. Agromer Kft. uniós pénzalapokból uniós előírásoknak megfelelő disznóhizlalda építésébe kezdett a tavasszal Bölön határában. Magánszemélyektől vásároltak területet a korlát-pataki részen, a mérték nélkül terjeszkedő lügeti romatelep közvetlen közelében. Liviu Merca adminisztrátor elmondta: ,,A beruházás összértékének mintegy kilencven százalékát megvaló­sítottuk, ami azért nem látszik a terepen, mert Németországból várjuk a felszerelések és az épületelemek egy részét, másik része pedig már megérkezett, és raktáron van. Újabb SAPARD-pénzeket kaptunk, s minden reményünk megvan arra, hogy szeptember végén, miképpen azt előirányoztuk, befejezzük a munkálatokat."
2008-06-26: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

A bodoki agyag hírneve az országban

A Bodoki-hegység nyugati lábánál plio-pleisztocén kori agyagtelepet tártak fel még a XIX. században, mely a cserép- és téglakészítés legkiválóbb nyersanyaga. Jelentős értéke a környéknek ez a nyersanyag, de a hegylábi övezet tartalékai gyakorlatilag kiaknázhatatlanok. A második világhá­ború után a sepsiszentgyörgyi volt Bazalt vállalat, majd 1968-tól egy vegyes vállalat művelte a kitermelést. Három évvel ezelőtt a helybeli Argila Kft. nyitott agyagbányát az általa megvásárolt területen, s közvetlen közelében a nagy múltú segesvári Siceram épületkerámia-gyár is.