Elhalálozás

2008. június 27., péntek, Elhalálozás
Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a zaláni születésű bodosi

NÉMETH ALBERTNÉ

MÁLNÁSI MÁRTA

életének 41. évében 2008. június 25-én súlyos betegség után hirtelen elhunyt.

Temetése 2008. június 28-án 13 órakor lesz a szülői háztól a zaláni temetőben.

A gyászoló család

pro. m. e.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a nagybaconi születésű sepsiszentgyörgyi

özv. TYIHÁK ANNA

(szül. MIKE)

életének 92. évében 2008. június 25-én elhunyt.

Temetése június 27-én 15 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

569

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

özvegy BAJKA ANNA

(szül. TÖKBANDI)

életének 84., özvegységének 18. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Temetése az illyefalvi családi háztól lesz 27-én, pénteken 14 órakor.

Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.

A gyászoló család

4209250

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kilyéni

PAP DEZSŐ

életének 80. évében csendesen elhunyt.

Temetése 2008. június 27-én, pénteken 14 órakor lesz a családi háztól a kilyéni temetőben.

A gyászoló család

4209203

Részvétnyilvánítás

A kézdivásárhelyi Mezőgazdasági Techikum 1964-ben végzett növendékei megrendülten értesültek néhai évfolyamtársuk, a maksai BARICZ FERENC korai haláláról. Osztozva a gyászolók fájdalmában, emlékét kegyelettel megőrizzük. Legyen könnyű számára az örök nyugalom.

4209245

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a dálnoki özvegy KOVÁCS BÉLÁNÉ DIÉNES GIZELLA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4209251

Köszönetetmet fejezem ki mindazoknak, akik SZÉKELY FERENC, elhunyt férjem temetésén részt vettek, fájdalmamban osztoztak, és sírjára virágot helyeztek.

Bánatos özvegye és hozzátartozói

4209224

Megemlékezés

Örök hiányát érezve, fájó szívvel emlékezem férjemre, GYÖRGYICE ZOLTÁNRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, Editke

BE

Nagyon akartam élni veletek, érezni szívetek melegét, de a sors nem adta meg nekem, elvette életem. Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi születésű sepsiszentgyörgyi DOBRIŢA SÁNDORRA halálának negyedik évfordulóján.

Bánatos szerettei

4209132

Fájó szívvel emlékezünk a szárazajtai születésű sepsiszentgyörgyi SÁNDOR GÉZÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Halálába soha bele nem nyugvó özvegye

4209144

Kegyelettel emlékezünk MOLNÁR ISTVÁNNÉ BARTOS ETELKÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4209155

Fájó szívvel emlékezünk a hidvégi FEKETE JÓZSEFRE, a drága jó férjre, édesapára halálának 15. évfordulóján. Emlékét egy életen át megőrizzük szívünkben. Pihenése legyen csendes, nyugalma áldott.

Bánatos özvegye, két leánya és azok családja

4209159

Könnyes szemmel emlékezünk GAJDÓ ÁGNESRE halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Hozzátartozói

4209176

Lehajtott fővel, imára kulcsolt kézzel állunk egy néma sír mellett, és emlékezünk felejthetetlen szüleimre, gyermekre, testvérre, keresztszülőre, a málnási születésű JÁNÓ ILDIKÓRA és JÁNÓ JÓZSEFRE, akik egy éve búcsú nélkül hagytak itt bennünket. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Bánatos hozzátartozóik

4209211

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1286
szavazógép
2008-06-27: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Csutak Misi
A népi humor sem kegyelmez — reméljük, sokáig a hivatalosságok sem — a Gelence határában nemrég felállított faalaknak. Lehet, a keresztelő kissé megértőre sikeredett, ezért mások megszemélyesítés nélkül egyszerűen csutak-embernek (még csak nem is csutak-székelynek) hívják a tákolmányt. Sőt, a cinikusabbak némely vezetőkkel is ,,hírbe hozzák"...
kép és szöveg: Ferencz Csaba
2008-06-27: Közélet - Fekete Réka:

Mindenütt adják, nálunk csak per útján (Pedagógusok fizetése)

A pedagógusok háromszéki érdekképviselete nem bízik abban, hogy tagjai megkapják a nekik járó juttatásokat, melyekre korábbi kormányrendelet parlamentben való jóváhagyása által nyílik lehetőség a jövő hónaptól. Tavaly egy hasonló jogszabály tekintetében nyolcszázötven Kovászna megyei oktatónak nem sikerült érvényesítenie jogát.