IdénybenA fűhozam gyarapítása

2008. július 15., kedd, Gazdakör

Havasi legelőn — a nitrogénadagolás visszaszorítja a szőrfüvet

A szarvasmarha tejtermelésének 55—60 százaléka a legeltetési időszakra esik. Ezért vidékünkön is nagyobb gondot kellene fordítani az olcsón előállított zöldtömeg termelésére, egyre gyakoribbak a leromlott, elgyomosodott, elmohásodott, befásodott, gyenge botanikai összetételű vagy vizes területek. Ha ezekhez társul a szakszerűtlen használat (kora tavaszi juhlegeltetés, leterheltség, rossz szervezés), a képességükhöz viszonyítva sokkal kevesebb zöldtakarmányt tudunk megtermelni rajtuk.

Habár az idei csapadékos nyárelő nagyon kedvezett a gyepek fűtermésének, azért a minőség feljavítása érdekében ajánlatos néhány sajátos munkálat elvégzése, például a vakondtúrások megsemmisítése, a fás szárú növényzet, tönkök, kövek eltávolítása, a fölös víz lecsapolása és a gyeplevegőztetés.

A fűhozam gyarapításának leghatásosabb módszere a tápanyag-utánpótlás, ezért szükséges a négy-öt évenkénti alaptrágyázás és a kora tavaszi kiegészítő trágyázás. A pillangósok uralta területen vigyáznunk kell a nitrogén-túladagolásra, ez az értékes fűfélék eltűnéséhez vezethet, és a 200 kg fölötti aktív adagolás már nem gazdaságos. A nitrogéntartalmú műtrágyák nagy mennyiségű adagolása javasolt a szőrfű (Nardus stricta) uralta területeken, mert elősegíti arányának nagyfokú csökkenését és a pillangósok megjelenését. A nitrogén javítja a növények fogyaszthatóságát, nő a leveles felület, a növény nedvdúsabb lesz, és az állat szívesen fogyasztja. Az érett istállótrágyát ősszel vagy télen szórjuk, a tavasszal megszórt területen az állatok nem szívesen legelnek. Az istállólé használatakor figyelembe kell venni, hogy csak nitrogént és káliumot tartalmaz, ezért gondoskodni kell a foszforutánpótlásról.

Jól hasznosítható a kosarazás is. Egy elkerített részt az időjárás függvényében 2—5 napig használhatunk, három négyzetmétert számítva egy számosállatra. Ily módon a legeltetési időszak alatt egy szarvasmarhával 200—400 négyzetmétert tudunk megkosarazni. Ajánlatos a szőrfüves területeken kosarazni, mert így ezek teljesen eltűnnek a gyepszőnyegből. Hatása négy-öt évig érződik, és ajánlatos a terület utólagos felülvetése.

Gyepjeink jelentős része erdők közelében található, ezek a talajok savas vegyhatásúak. A savasságra legérzékenyebbek a pillangósok, ezért a savasság javítására talajmeszet használhatunk, 5—25 tonnát hektáronként szórva ősszel vagy tavasszal. Hatása 10—15 évig megmarad.

Hozzászólások
Szavazás
Ön beoltatta-e magát koronavírus ellen?
eredmények
szavazatok száma 1786
szavazógép
2008-07-15: Riport - Sylvester Lajos:

Nyáron szánt, télen szekeret...

Népi mondást foglaltunk a címbe: a nyáron szánt, télen szekeret szemléletesen foglalja gondolati keretbe azt, hogy idejében kell felkészülni minden változásra. Ojtozban az Anselmo fogadó hátsó udvarán favágók aprítják a bükkfarönköket tűzifa méretűre. A nyersen hasogatott rönk — tapasztalatból tudom — könnyen hasad. Ebben az esetben is az idejében végzett munka előnyének elve érvényesül.
2008-07-15: Gazdakör - Incze Péter:

A burgonya nemzetközi éve

Az idei esztendőt hivatalosan a burgonya évének kiáltották ki nemzetközi szinten. A burgonyakutatók hagyomány szerint háromévenként tartanak nemzetközi találkozókat, idén a szakmai konferenciát Brassóban szervezték meg július 6. és 10. között. Közel kétszáz kutató és nagytermelő érkezett Németországból, Spanyolországból, Hollandiából, Franciaországból, az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniá­ból és Belgiumból.