Jelentés a tavaly október 23-án történtekrőlRendőrségi bla-bla

2007. július 7., szombat, Világfigyelő

Alapvetően törvényesnek, de több elemében szakszerűtlennek ítélte a tavaly október 22―24-i rendőrségi fellépést Budapesten a Papp Károly rendőr dandártábornok vezette vizsgálóbizottság, melynek jelentését tegnap tették közzé a magyar rendőrség honlapján. A Fidesz szerint a bizottság megállapításai igazolni látszanak a párt korábbi álláspontját, amely szerint 2006. október 23-án a rendőrség súlyos jogsértéseket követett el, és szakszerűtlen intézkedéseket hozott.

,,A bizottság egyhangúlag megállapította, hogy a 2006. október 22―24-én a fováros területén végrehajtott rendőri művelet keretében a csapaterős tevékenység alapvetően törvényes volt, de több elemében is szakszerűtlenségek mutatkoztak" ― olvasható a jelentés összegzésében. Mint írják, a hatályos jogszabályok és belső normák betartásában ― elsősorban magasabb vezetői, irányító parancsnoki szinten ― elkövetett szakmai hibák hozzájárultak ahhoz, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az eseményeket nem minden esetben tudta kellő mértékben uralni, és hatékonyan kezelni. Jelentésében a bizottság több javaslatot megfogalmazott. Ezek között olvasható egyebek között, hogy soron kívül kezdeményezni kell a gumilövedék és a könnygázgránát alkalmazásának részletes szabályozását. A jelentés összegzésében az szerepel, hogy az állami rendezvényekre érkezett delegációk biztosítása példás volt, ugyanakkor a BRFK által készített biztosítási terv nem felelt meg a követelményeknek. A Fidesz Astoriánál tartott nagygyűlésével kapcsolatban a jelentés azt emeli ki, hogy annak előkészítésében, tervezésében és a biztosítás végrehajtásában a BRFK nem járt el kellő körültekintéssel és gondossággal. Ugyancsak ezzel összefüggésben azt írja a jelentés, hogy október 23-án a délutáni órákban az Alkotmány utcában végrehajtott tömegoszlatással egy időben nem történt intézkedés a rendzavaró csoportok elszigetelésére a Deák tér―Andrássy út―József Attila utca kereszteződésében. A rendőri állomány helyzetéről, felkészítéséről és felszerelésük állapotáról a jelentés azt állapítja meg, hogy a személyi állomány döntő többsége ,,a tartós és nagyfokú leterheltség ellenére is szakszerűen teljesítette feladatait". „A rendőri műveletben részt vevő személyi állomány nagyfokú leterheltsége, túlhajszoltsága és a létszámproblémák következtében a szolgálati csoportok váltására nem kerülhetett sor. Ezek együttesen hozzájárultak az ismertté vált egyéni ,,rendőri túlkapások bekövetkezéséhez" ― tartalmazza a bizottsági jelentés összegzése. Az állomány védőfelszerelése a Rendőrségi Biztonsági Szolgálat (Rebisz) egységeinél elfogadható, ám a megyei rendőr-főkapitányságok csapatszolgálati alegységeinél hiányos volt. A bizottság javaslatai között első helyen szerepel, hogy több rendőri szerv ― így a Köztársasági Őrezred, a Rebisz és a BRFK ― együttes, konkrét feladat-végrehajtásánál a tervekben pontosan rögzíteni kell a vezetés, a parancsnoklás rendjét, illetve a rendőri művelet irányításában részt vevők jog- és hatáskörét. Egy másik javaslat szerint a speciális fegyverkezelőkön túlmenően a gumilövedék és a könnygázgránát alkalmazásának elrendelésére jogosult vezetők és irányító parancsnokok részére hatásbemutató lövészetet kell tartani. Szintén a javaslatok között fogalmazza meg a Papp-bizottság, hogy a gyülekezési jog hatálya alá tartozó bejelentéshez kötött rendezvények biztosításánál önálló biztosítási tervet kell készíteni. A Papp-bizottság javaslatai között végezetül az szerepel, hogy a 2006. szeptember 17―19., illetőleg a 2006. október 22―24. közötti események belső szakmai vizsgálatáról készített jelentéseket célszerű lenne a rendőrség vezetői és irányító parancsnoki állománya részére továbbképzések és oktatások keretében feldolgozni. A Fidesz szerint ,,a bizottság megállapításai igazolni látszanak a párt korábbi álláspontját, amely szerint 2006. október 23-án a rendőrség súlyos jogsértéseket követett el, és szakszerűtlen intézkedéseket hozott az alkotmányos jogaikkal élni kívánó békés megemlékezők kárára" ― tartalmazza Kontrát Károly fideszes képviselő közleménye. A kommüniké kitér arra, hogy az ellenzéki párt elemzi a Papp-bizottság jelentését, és ma kommentálja részletesen a dokumentumot.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 652
szavazógép
2007-07-07: Világfigyelő - x:

A román állam képtelen az ország többnyelvű jellegét tiszteletben tartani (Schöpflin György)

A román állam képtelen az ország többnyelvű jellegét tiszteletben tartani, illetve felismerni, hogy az egynyelvű multikulturalizmus zsarnoki, antidemokratikus hozzáállásra utal ― idézi a Babeş―Bolyai Tudományegyetem (BBTE) ügye kapcsán Schöpflin György európai parlamenti képviselőt tegnapi számában a Krónika.
2007-07-07: Világfigyelő - Szekeres Attila:

Röviden