Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Izsák Balázs a székely nagygyűlésen való részvételre buzdítMost személyesen is tehetünk az autonómiáért

2018. november 9., péntek, Közélet

A Sepsiszentgyörgyön jövő vasárnap, november 18-án 13 órakor kezdődő székely nagygyűlés azért fontos, hogy a tömegrendezvény megadja a súlyát annak az autonómiaigénynek, amit a közösség vezetői politikai és diplomáciai eszközökkel Bukarestben vagy Brüsszelben, Strasbourg-ban, Genfben, New Yorkban képviselnek – jelentette ki Izsák Balázs. A Székely Nemzeti Tanács elnöke pénteki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján arra biztatott mindenkit, vegyenek részt az eseményen, hiszen az egy olyan alkalom, amikor mindenki személyesen is tehet valamit a közösségért, az autonómiáért.

  • A székelyek nagy menetelése volt az eddigi legsikeresebb tömegrendezvény. Fotó: Albert Levente
    A székelyek nagy menetelése volt az eddigi legsikeresebb tömegrendezvény. Fotó: Albert Levente

Izsák Balázs elmondta: a rendezvényen emlékeznek a Székely Nemzeti Tanács száz évvel korábban történt létrejöttére – a gróf Bethlen István kezdeményezésére Ugron Gábor, Jancsó Benedek, Urmánczy Nándor, Paál Árpád és társaik által 1918-ban megalapított szervezet által megfogalmazott jövőkép ma az autonómiaigényben ölt testet –, a 15 évvel korábban Sepsiszentgyörgyön történt újraalapításra, az 1941-es marosvásárhelyi székely nagygyűlésre, amelyen 30 ezren vettek részt, az elmúlt száz év jogfosztásaira, mindazokra, akik szót emeltek ezek ellen, de a 2013-as marosvásárhelyi szabadság napjára, illetve az ugyancsak öt évvel korábban történt legnagyobb tömegrendezvényre, a székelyek nagy menetelésére is. Az elsődleges cél azonban annak felmutatása, hogy a székely közösség nem fáradt bele az autonómiaküzdelembe, az önrendelkezési igény és törekvések mögött továbbra is eleven akarat, élő közösség áll, annál is inkább, hogy Izsák Balázs legutóbb egy brüsszeli autonómiakonferencián ismét azt tapasztalta: a nemzetközi közélet aktív résztvevőiként tekintenek a székelység képviselőire, fel kell tehát mutatni az erős közösségi támogatást e törekvések mögött.

Lényeges ugyanakkor az is, hogy minden tömegrendezvény egyfajta gyakorlat is, szervezőnek, résztvevőnek egyaránt: a készenléti állapot fenntartása azért fontos, mert csak éber közösség adhat kollektív választ a jogsértésekre.

November 18. olyan alkalom, amikor mindenki – azok is, akik nem töltenek be közéleti vezetői tisztségeket – személyesen is tehet valamit közösségéért, az autonómiáért.

Szerinte az embereknek érezniük kell, hogy felelős közösségéért, és azzal is tehetnek az autonómiaküzdelemért, ha évente egyszer, kétszer részt vesznek az SZNT tömegrendezvényein.

Éppen ezért nagyon sok embert várnak Sepsiszentgyörgy főterére, a szervezés folyamatban, buszok is indulnak majd többek között Gyergyószentmiklósról, Marosvásárhelyről, Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából, de Erdély más részeiből, sőt Magyarországról is érkezhetnek résztvevők. Bíznak benne, hogy nem arctalan tömeg gyűl majd össze Sepsiszentgyörgy főterén, hanem identitását vállaló és kinyilvánító emberek: népviseletben, székely zászlókkal, településtáblákkal.

Izsák Balázs azt is elmondta: meghívót küldtek a politikai pártoknak, mindenikük rendkívül fontosnak ítélte meg a rendezvényt. Partner a szervezésben az MPP, az Erdélyi Magyar Néppárt, továbbá az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, és az RMDSZ részéről is nagy nyitottságot, készséget tapasztalt, folyamatosan egyeztetnek az együttműködésről.

Gazda Zoltán főszervező, a sepsiszéki székely tanács elnöke felelevenítette: a nagygyűlés ötlete lényegében alulról jött, korábban ugyanis több székelyföldi önkormányzatot végiglátogattak, az elöljárók elmondták, mekkora közösségi élményt, egyfajta ünnepet jelentett a székelyek nagy menetelése, s hogy szükség lenne még hasonló tömegrendezvényekre. Fontosnak tartotta azt is, hogy a fiatalság minél nagyobb számban vegyen részt a nagygyűlésen, hiszen az autonómia azt a célt szolgálja, hogy itthon, szülőföldjükön maradjanak és teremtsenek jövőt.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 239
szavazógép
2018-11-10: Élő múlt - Tófalvi Zoltán:

Az 1956-os forradalom romániai, erdélyi mártírjai / 4.

Az érmihályfalvi csoport legellentmondásosabb alakja dr. Hollós István volt. Sass Kálmán az 1958. július 12-i kihallgatása során a legtalálóbb jellemzését nyújtotta: „Hollós Istvánt ambiciózus emberként ismerem, aki egész életében politikai karriert akart befutni, s aki mindig arról álmodozott, hogy nagy politikus – parlamenti képviselő, sőt, miniszter – lesz.” 1940 és 1944 között Béldy Alajosnak, a leventemozgalom főparancsnokának volt bizalmi embere.
2018-11-10: História - :

IIllyés Elemér: Erdély változása / 26. (Az együttélés lehetőségei)

A párizsi békeszerződés után
Az 1974-es pártprogramnak az a kitétele, hogy „a nemzet és nemzetiség hosszú életű ugyan, de a kommunizmusban felolvad”, talán legjobban érzékelteti a homogenizálási folyamatot. A romániai magyar nemzetiségi politika mai megfogalmazásának a fogyatékosságán – s emiatt gyakran megtévesztő jellegén –, nem utolsósorban a jó szándék hiányán múlik a kérdések gyakorlati megoldása. Nem nagyon lehet sztereotip fogalmakkal és politikai közhellyé vált frazeológiával a problémák mélyére hatolni. Az elmélet és a gyakorlat között egyre nagyobb szakadék tátong.