Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Jó reggelt, Kőröspatak!

2019. január 8., kedd, Riport

Gyorsabbnak remélte az ikerfalu közössége a helyi változásokat, a településfejlesztést – tolmácsoltuk a faluban hallottakat Kisgyörgy Sándor polgármesternek. Számtalan akadálya van ennek napjainkban – jegyezte meg a községvezető: hol a pályázatokat elbíráló gyulafehérvári központ, hol az egyre növekvő bürokrácia fékez, de az is előfordul, hogy a fejlődés azért nem halad, mert – néha a kevés pénzösszeg miatt – nem jelentkezik kivitelező a közbeszerzésre. Ezeket a nehézségeket a közösség tagjai alig vagy egyáltalán nem ismerik. Legtöbb panasz a Felszegen áthaladó kavicsos útra van, megunták a sarat, nyáron tűrhetetlen a por, hogy a mellékutcákról ne is beszéljünk.

  • Albert Levente felvételei
    Albert Levente felvételei

Újévi számadás

– Az új év kezdetén vegyük kissé számba a fejlesztések-befektetések dolgát – kértük az elöljárót –, hogy lapunk útján is eljuthasson néhány információ olvasóinkhoz.

– Olykor egyik nehézség hozza maga után a másikat – folytatta a polgármester. – A településen áthaladó útszakasz megyei út, korszerűsítésére van ígéret a megye részéről, de hamarosan kezdődik a szennyvízhálózat lefektetése is, és emiatt kár lenne feltörni az időközben esetleg elkészülő aszfaltot.

 

Kisgyörgy Sándor

 

– Elbontották a régi óvoda épületét a nyáron. Történt-e előrelépés az új épület dolgában?

– Sikerült megkezdeni az uniós pályázati pénzből tervezett munkálatokat. Az alapját kiöntötték és felvasazták. Sürgettük a kivitelezőt, a baróti Zöld Út Kft.-t, azt mondták, hogy a tervezet szabta határidőben elvégzik a munkát, 2020 januárjára készen lesz.

– Mi lesz a központi iskola felújítási és bővítési munkálataival?

– Ez is uniós pályázati pénzből valósul meg, értéke 8 millió lej. Jelenleg az előszerződési szakaszban vagyunk, tavasszal hívnak, hogy kössük meg a szerződést. Hasonló helyzetben vagyunk a két település kultúrotthonainak felújításával. Aláírtuk a szerződést, az új esztendő elején hozzák a terveket, akkor hirdetjük meg kivitelezésre. Majdnem biztos, hogy a tavasszal neki tudunk fogni az 500 ezer euró értékű munkálatoknak.

 

Gátfutás a csatornázás

– A lakosságot nagyon érdekli a csatornázás helyzete.

– A dokumentációt a gyulafehérvári központ visszaküldte, kiegészítettük a kért adatokkal, és meghirdettük az első versenytárgyalást, amelyre négy kivitelező jelentkezett, közülük került ki a nyertes. Sajnos, az egyik vesztes cég felebbezett, s most ismét várnunk kell egy hónapot a bukaresti döntésre. Ott dől el, hogy jogos vagy jogtalan volt-e a felebbezés, s csak azután lehet folytatni a tervezést. Átok ül ezen a munkálaton. A huzavona miatt csak februárban hirdethetünk új licitet a kivitelezésre. Amíg nincs kész a csatornázás, nem lehet megkezdeni az utcahálózat korszerűsítését. Ez lenne a legsürgősebb fejlesztésünk, de ez így inkább gátfutás, akadályverseny, mint fejlesztés. 

– Mi lesz az ikerfalu, Kálnok csatornahálózatával, ott is ez a helyzet?

– Azt kormánypénzből pályáztuk meg. Letettük a dokumentációt, de még nem kaptunk választ, hogy beválogatták-e a nyertes pályázatok közé. Pályázatot nyertünk a polgármesteri hivatal teljes felújítására, amit a megvalósíthatósági tanulmány hibái miatt csak két részben lehetett kérvényezni. A nyertes kivitelezők visszaléptek, most újra kiírtuk a versenytárgyalást. Sikertelennek bizonyult viszont az Árkossal közös határban levő turisztikai tó visszaszerzésének ügye, ugyanis a ploiești-i bányavállalat megtámadta követelésünket. Most alkalom volna újrakezdeni az egészet, hiszen az RMDSZ jelenleg olyan kulcspozícióban van, hogy képviselőinken, szenátorainkon keresztül segítséget kaphatunk. A tét ugyanis nem kicsi, hiszen a két település 250 hektár földterülete forog kockán.

– Régi óhaja a községvezetésnek, hogy saját tulajdonába vegye a vadasi utászházat, amire ígéretet is kaptak a megyei vezetéstől.

– Turisztikai értéke van ennek a helynek a Vadas-tetőn. Ötletekből nincs hiány. Elképzeltük egy erdei iskola kialakítását, szálláshelyet kaphatnának a megyei hegyimentők, de egy csillagvizsgáló is kialakítható lenne ott. Sikeresen működnek kapcsolataink testvértelepüléseinkkel, Mezőtúrral, Somogygesztivel és Gárdonnyal. A nyá­ron újra szeretnénk táboroztatni kőröspataki gyerekeket Gárdonyban. Ez a program már hagyományos, de szándékunkban áll itt vendégül látni mezőtúri és somogygeszti tanulókat is.

 

Sínpáron a művelődés

Mindegy, hogy ki írja a pályázatokat, az is, hogy ki figyeli azok kiírását, fontos, hogy az elnyert pénzalapokból részesüljön minden kőröspataki.

– Nagy sikert aratott koncertjével nálunk Vadkerti Imre, a Kormorán zenekar szólóénekese, a népszerű Honfoglalás című rockopera szereplője, Zsapka Attila és Sipos Dávid december 10-én a sepsikőröspataki unitárius templomban a Mennyből az angyal című koncertjével. Ezt követte 15-én a helybeli sportcsarnokban a Vazul vére című akusztikus koncert – sorolta Kisgyörgy Sándor –, a kőröspatak–kálnoki fúvószenekar pedig december 25-én este adott nagyszabású karácsonyi koncertet. A zeneszámok közben helybeli gyerekek mondtak karácsonyi verseket a kálnoki kultúrotthonban. A műsorvezető Szigyártó András volt, a karmester pedig Téglás Mihály Botond.

 

Ünnepekre szólt a harang

Kettős volt üzenetük: előbb Jézus Krisztus születésére emlékeztettek, majd búcsúztatták az óesztendőt, köszöntötték az újat. A római katolikus templomban már az advent kezdetétől folyt a szeretet ünnepére való lelki készülődés. A szentmise alkalmával emlékeztek a Szent Család vasárnapjára – tudtuk meg Faragó István plébánostól. Óesztendő délutánján hálaadó szentmise keretében búcsúztak az óévtől, és megtartották az év végi beszámolót. Sikeres esztendőt zárt a közösség: befejezték a templom tetőzetének felújítását, s miként a plébános elmondta, az új esztendőben a templombelső fűtésrendszerének korszerűsítése lesz a feladat. Január 2-ától várhatják a hívek a szokásos házszenteléseket Kálnokon a Cigánydombon, január 12–13-án pedig az árkosi filiában.

 

A református templom

 

– Nem alakult a decemberi-újévi ünnepkör másképpen a református egyházban sem. Szokás nálunk, hogy óesztendő estéjén hat órakor az ünnepi istentisztelet után templomunk előtt kezet szorítunk egymással, elénekeljük a magyar és a székely himnuszt – tájékoztatott a 186 lelket pásztoroló Nagy Zsolt lelkipásztor, és elmondta, hogy az is hagyomány az egyházközségben, hogy csoportosan mennek karácsonyi éneklésre-kántálásra a faluba. Ekkor adták át a híveknek azokat a karácsonyi csomagokat is, amelyeket a holland diakóniától kaptak. Az új esztendő második vasárnapján közgyűlést tartanak, ahol a népesedési statisztika mellett beszámolnak az eddig elvégzett munkáról is. 2018-ban sikerült befejezni a templom külső-belső felújítását Váncsa Jenő egyházközségi főgondnok cégének jóvoltából, a magyar kormány anyagi támogatásával (képünk).

Tíz éve működik sikeresen a Kálnoky Ludmilla Alapítvány aktív önkéntesekkel – tájékoztatott Zsigmond Sándor –, a legidősebb önkéntes Asztalos Sándor, a legfiatalabb, Marhát Antónia alig 16 éves. Az ötven önkéntessel működő alapítvány elismerő oklevelet kapott a Háromszéki Önkéntes Központtól, Antónia pedig az év önkéntese oklevelet vehette át.

 

Zsigmond Sándor

 

– Idén négy pályázatunk volt – folytatja a beszámolót –, rendezvényeinket a Communitas és a Bethlen Gábor Alap segítségével hoztuk létre, szerveztünk találkozókat és kirándulásokat, a nagy egyesülés évében megszólítottuk azokat a jeles magyar és román értelmiségieket, akik kiemelkedőt alkottak a magyar–román békés kapcsolatok fejlesztésében. A Múlt nélkül nincs jövő című projektünk magyar és cigány gyerekeknek szólt, azzal a céllal, hogy megismerjék a szűkebb székelyföldi haza történelmi színtereit, és egyez­séget kötöttünk emellett gyerekeink kölcsönös nyári táboroztatására is. Partnerségben egy bukaresti céggel tanfolyamot indítottunk felnőtt munkanélkülieknek. Láncfűrészkezelőket, asztalosokat és kereskedelmi dolgozókat képeztünk. Az utóbbi képzés éppen most zajlik. 2019-re már újabb projektet tettünk le a Bethlen Gábor Alaphoz – zárja a felsorolást Zsigmond Sándor.

 

„Ő már a miénk!”

Friss kiadványt pillantok meg a hivatalban. – Írója itt él a faluban, ő már a miénk! – hívják fel figyelmünket. Persze, Tamás Kincső, a szorgalmas tollforgató (képünk) – kotorjuk elő a feledékenység leple alól – ott lakik a Fenyős-várhegy mögött. Havas soraival köszöntjük az újévi csendben alig ébredező falut.

 

Tamás Kincső

 

„Habosan zúg a Csinált-patak, színe, mint a kakaós kávé. A tetőn döbbenten látja, egy nap alatt eltűnt a hó a fenyőből, letörölte a tegnapi meleg szél. Ez a délnyugati oldal. A lehullott tűlevél illatozik, friss gyantaszag a levegőben. Az ösvény két oldalán sötétzöld moha, a jég zúzta, ágaskodó, karcsú fenyőn két harkály kopog. (...)
Az első ölyv az antennától áthelyezte a lest a fenyő sarkára, onnan mozdul. A falu felől kutyacsaholás, esti harangszó hallatszik. A Cigánydombról, amitől gyér fenyves választja el, zene és kurjongatás. Utcán a falu, ha már nem kell olyan sűrűn fáért járni, ünnepelnek. A vidám zene hosszan kíséri a csapatot, fele erdőn túl is, de nem zavaró, mert a mezők sárgák alant, és a déli égbolton naplementéből maradt narancs fények emelik ki a Fogarasi-havasok sötétkék csúcsait. Keleten ellátni Kommandó felé, a hófödte Háromszéki-havasokig. A levegő tiszta, a vizeket megindító szél kitakarított. A falu színes, a háztetők pirosak, autófények a bekötőúton, szemben, Gidófalva és Bodok között takaros szántók dugják elő színes hátukat. A hegyek havasak, az erdők lilák.”

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 77
szavazógép
2019-01-08: Magazin - :

Népszámlálás az állatkertben

Az új év kezdetén megtartott „népszámlálás” szerint a budapesti Fővárosi Állat- és Növénykert 856 faj összesen 8807 egyedét gondozza, ezzel Európa egyik legváltozatosabb állatgyűjteményét mutatja be a közönségnek.
2019-01-08: Közélet - Fekete Réka:

Több, mint véradás

Jóleső érzés jó cselekedettel kezdeni az új esztendőt, kétség nem fért hozzá, ha barátaim kérnek, jövök – ezek B. Csanád, egy fiatal véradó szavai, aki azt mondta, a személyes meghívás sokat jelentett, ezért döntött úgy, hogy részt vesz a sepsiszentgyörgyi Szimpla kávézó által tegnap szervezett akcióban. A harmadik Szimpla-vérgyűjtés sikere éppen ebben rejlik – állítja dr. Andy Rosin, a Kovászna Megyei Transzfúziós Központ igazgatója.