Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Háromszék nem alkuszikEz történt 170 éve

2019. január 10., csütörtök, História

Január 4. Petrichevich Horváth Albert főkirálybíró és a főtisztek Brassóba menve letették Gedeon előtt a hűség­esküt.

Január 4. után. Az árapataki egyezmény értelmében az önkéntesek, a Kossuth-huszárok és a 12. honvédzászlóalj katonáinak egy része letette a fegyvert és távozott Háromszékről. A többiek a falvakban szétszóródva rejtőzködnek.

Január 5. A háromszéki katonákat Sepsiszentgyörgyre rendelték, hogy másnap Brassóba vonuljanak a hűségeskü letételére. A kis létszámban megjelentek Gál Dániel szónoklatának hatására megtagadták az eskü letételét és hazamentek.
(Bem tábornok Bukovinába átkelve Dornavátráig üldözte a császári csapatokat, ahol ismét vereséget mért rájuk.)

Január 6. Puchner kiáltványban üdvözölte a „székely nemzet megtérését”. A császár iránti hűséget megerősíteni szándékozó kiáltvány hatástalan maradt.

Január 7. Gedeon minden háromszéki faluból két-két ötven és hatvan év közötti embert rendelt Brassóba. Itt kikérdezte és tájékoztatta őket az árapataki szerződés felől, majd mint a falvak képviselőivel, velük is letetette a hűségesküt. Heydte megszállta és leromboltatta a bodvaji hámort.

Január 9. Sárosi Ferenc, a bodvaji dúlás hírét véve, egy kisebb csapattal elfoglalta és megsarcolta Szászhermányt.

Január 10. A Kiskomité megakadályozta a háromszéki tisztségviselők felesketését a császár hűségére.
Háromszék követei, Macskási Antal és Gyárfás Károly találkoztak Bem József tábornokkal, majd hazaindultak, magukkal vive Bem felhívását a székely haderő csatlakozására, valamint a Gábor Áront főhadnaggyá és Gál Sándort ezredessé kinevező parancsot.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 248
szavazógép
2019-01-10: História - :

Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentéseiből

Az 1980-as évek Romániájában folyó féktelen terrorról kellő hitellel és alapossággal való tudósítás céljával az 1983. május 20-án létrejött Erdélyi Magyar Hírügynökség (Hungarian Press of Transylvania), az erdélyi magyarság nem hivatalos hírirodája öt, dátumhoz kötött jelentését közöljük mai História rovatunkban. A jelentéseket a Transindex Adatbank rovatából tallóztuk.
2019-01-10: Máról holnapra - Demeter J. Ildikó:

Pénz nélkül

Január közepén vagyunk, és még nincs költségvetése az országnak. Sőt, a jelek szerint tervezete sincs. Noha a törvény értelmében a következő évi állami költségvetés tervezetét november 15-ig kell benyújtani a parlamentben, a kormány a centenáriumi évben valahogy nem ért rá kidolgozni, no nem a sok ünneplés, a nagyszabású országprojektek miatt, hanem azért, mert...