Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Farsangban Málnáson

2019. január 30., szerda, Riport

Bár a farsang a vigadalmak időszaka, lazítani és derülni csak visszafogottan lehet itt is, mint minden más községközpontban, merthogy késni látszik a költségvetés, és az pillanatnyilag aggodalomra ad okot. A jóslás-jövendölés a farsang hangulatának ugyan része, így mindenki azt lesi-várja, hogy az új évben az egyre sötétebb felhővonulást követi-e majd egyfajta derengés az erdélyi magyar közéletben. Január elején csak elképzeléseiről tud nyilatkozni a málnási községvezetés is, és kihasználva az önkéntesség lehetőségeit, apró léptekkel halad előre, jeleit sem mutatva a közhangulatot pusztító csüggedelemnek.

  • Felújítják a hidat. A szerző felvétele
    Felújítják a hidat. A szerző felvétele

Az újjászületés lehetőségei

– Nem minden a pénzen múlik – állította Szotyori Angéla polgármester –, az élet nem állt meg Málnás községben. Nagyon fontos volt számunkra telekkönyveztetni településeink 13 utcáját fejlesztési alapokból. A program része egy híd telekkönyvezése is a málnási Malom utcában, valamint további öt málnásfürdői utca esetében. Ez a folyamat elengedhetetlen lesz az utcahálózat korszerűsítésénél. Példa erre a málnási Felszeg utca: aszfaltozásának dolgában már túl vagyunk a versenytárgyaláson. Az árvizes sürgősségi alapból szeretnénk rendezni a Málnásfürdőt Zalánpatakkal összekötő és a hegyen átvezető, 1,2 km hosszú meredekebb útszakasz felújítását, amelyet az esős időszakokban igencsak megrongáltak a lefutó vizek. Fontos ez számunkra, mert a szárazabb időszakokban ezen könnyebben és hamarabb át lehet jutni a hegységen túl fekvő faluba. Télvíz idején csak a Bacon–Szárazajta kerülővel érhető el Zalánpatak. Tavaly nyáron a megyevezetés segítségével sikerült ugyan javítani a szóban forgó kerülő útszakasz minőségén a hozzánk és a Nagybaconhoz tartozó szakaszokon egyaránt, csakhogy a folytonos erdőkitermelés eléggé igénybe veszi ezt a vonalat. A települések közötti közlekedés jobbítása elsőrendű feladat. Zalánpatakon például a Pero-patak két helyen a falu főútján halad át, ezen a helyzeten ebben az évben mindenképpen változtatni akarunk vagy egy híd építésével, vagy a patakmeder valamelyes szabályozásával, amihez szakember véleményét kérjük.

 

Jövő ilyenkor már dokumentum jelegű lesz a felvétel?

 

Összeállítottuk település-fejlesztési stratégiánkat, amelybe belefoglaltuk azokat a fontos megoldandó problémákat, amelyeket egy helyi közvélemény-kutatás útján gyűjtöttünk be a lakosságtól. Ilyen például a metángáz bevezetése iránti óhaj, amelyre mind a málnásiak, mind a málnásfürdői lakosság hetven százaléka pozitív választ adott.

– Hogyan alakul Málnásfürdő sorsának irányítása? Hiszen azt már hírül adta lapunk, hogy új elképzeléseik vannak.

– Mivel a tervek szerint a fürdőhely legfontosabb működési feltétele az egykori szálloda és vendéglő közös épületének rehabilitálása, A borvíz útja program alapjaiból létrejött, pillanatnyilag nem működő ásványvizes kezelőközpontot koncesszióba adtuk a sepsiszentgyörgyi népiskolának. Az intézménynek lehetősége van feltételeket teremteni az ingatlanok fejlesztésére, kihasználására és további működtetésére. Az átadásra községi tanácshatározat is született. A megyevezetés tervében szerepel a Málnásfürdőn átvezető műút modernizálása és egy új híd építése az Olton. Mindezek megalapozhatják ennek a régi, természetes gyógytényezőiről közismert fürdő- és kezelőhelynek az újjászületését, szerződést is kötöttünk egy szakcéggel, amely elkészíti a község általános területrendezési tervét.


Málnás-barátok

A fürdőhely feléledésének jóakarója volt a helyben lakó Kádár család. Kádár István tanácstagot arra kértük, mondja el a Málnásfürdőhöz kapcsolódó gondolatait, meglátásait. Szavai szerint meglehetősen lassan érkeznek oda a jó hírek. Ha történetesen megvalósulnak az elhangzott kezdeményezések, miként a polgármester asszony is elmondta, az új működtetőnek mindenképpen be kel indítania a kezelőközpontot, mert egy ilyen épületnek árt, ha folyamatosan kihasználatlanul áll. Ugyanaz a helyzet a mofettával is, amelynek eléggé lassan haladt a felújítása, bár a kivitelező cég megfelelő munkát végzett. Nem igaz, hogy a mofetta gyógytényezőjére nincs igény. Régen is volt és most is van, sok az érdeklődő, mert nem mindenkinek van ideje és kedve, hogy Tusnádfürdőre menjen. A tavaszi kezdésre ki kell cserélni a nedvességtől megviselt bútorzatot, el kell helyezni a működési szabályzatot, biztosítani kell a megfelelő világítást. Régebb télen is használták. Szintén keresett a nyári időben a hideg borvizes strand, csak gondoskodni kell, hogy mindig legyen elég víz benne, mivel vannak oldalforrásai is. Évek óta teljesen kihasználatlan a málnásfürdői Lábáztató. Az is felújításra vár. Biztos, hogy a közbirtokosság adna fát újbóli kibélelésére. Jól mutat a fürdőn a Felső sétány, önerőből kirakatták kockakővel, s ha jön a jó idő, csak gyomtalanítani kell. Rendezni kellene az alsó sétányt is, felújítani a borvízforrásokat. Málnásfürdőre régebb a fürdő mellett ivókúrára is küldték az orvosok a betegeket. Ki kell írni, hogy melyik forrásvíz mire jó. A beteget inkább az orvosi javallatok érdeklik, nem a kémiai összetétel. A régi világban minden forrásnál olvasni lehetett a gyógyjavallatokat. A Viktória-forrást kitakarítása után újba kell foglalni, a Központinál (Central) viszont nincs gond.

 

A megújulásra váró Olt-szálló

 

Foglalkozni kellene azzal is, miként tudna létszámában is gyarapodni Málnásfürdő. Fenn a teraszon, ahol a falunapokat tartották régebben, lenne még bőven teleknek való hely, ahová építhetnének az ide letelepedni akaró környékbeli fiatal házasok. Hirdesse meg a hivatal! Tudomása szerint a Bautur Kft. megvásárolta a régi Preventórium leromlott épületét. Jó és szép helyen található, az is besegítene Málnásfürdő újjászületési folyamatába.

Nagyon sok olyan személy él Málnásfürdőn, akit Kádár Istvánhoz hasonlóan Málnás-barátnak lehet nevezni, de megunták az évtizedes ígérgetéseket, belefásultak. Csak csak az tud úgy gondolkozni, mint Kádár István akinek fáj, hogy lassan halad a fürdőépítés. Ki fogja megvalósítani az álmokat?! Bár talány még, de sejtjük: azok, akik felelni fognak munkájukért együtt a községi önkormányzattal, no meg a közmunkára mindig jelentkező lelkes helybeliek.

 

Itt vagyunk!

Biztos, hogy így felelt volna Sala Norbert Zsolt is, aki a december elsején megalakult Málnási Ifjúsági Szervezet – MISZ – vezetésére vállalkozott. Norbi dolgozik, de szabad idejéből áldozni fog a fiatalok tevékenységének megszervezésére. A málnási önkormányzat örömmel üdvözölte ezt az új mozgalmat, s a községháza épületében megfelelő székhelyet is biztosított számukra.

– Célunk mindenképpen az, hogy hasznára legyünk a köz­ségnek, és mindhárom településnek segítsünk minden olyan közösségi tevékenységben, amely hasznos – tájékoztatott. – Felvállaljuk a kulturális élet egy részének szervezését, s szórakozási lehetőséget is szeretnénk teremteni a fiatalság számára. Karácsonykor már együtt gyújtottuk meg az adventi koszorút. A MISZ tagja Préda Barna fiatal tanácstag is Zalánpatakról, aki átjött Fürdőre, és segített a karácsonyi ünnepi műsorban, zenét szolgáltatott. A múlt szombaton mi nyitottuk meg a farsangot Málnáson, vidám jelenetekkel szórakoztattuk a közönséget, amit hagyományos kosaras bál követett. Februárban ugyanezt meg akarjuk ismételni Málnásfürdőn is. Március 15-én mind a három településen részt veszünk az ünnepen, és a málnásfürdői megemlékezés alkalmával emlékoszlopot szándékozunk állítani a fürdő központi parkjában.

 

Sala Norbert Zsolt

 

Itt vagyunk mi is! – mondhatnák a Tőkés József Általános Iskola tanulói, mármint az utánpótlás. Nagy eredménye a mindenkori községi és iskolai vezetésnek, hogy biztosítani tudták a felső tagozat fenntartását. A tanulólétszám (128) az idén sem változott – tájékoztatott Kovács Attila igazgató-tanár. A legújabb hír, hogy saját erőből fejlesztéseket is tudtak eszközölni, okostáblákat és okos tévékészülékeket biztosítanak ebben az évben minden osztály számára. Hamarosan be fog indulni a délutáni foglalkoztatás is, amelynek keretében egy meleg ebéddel fogják felváltani a tej-kifli programot. Erre a községvezetés egy termet is biztosított külön bejárattal. Sajnos, lassan kezdett kiöregedni a helyben lakó pedagógusgárda – folytatta az igazgató, bizonyára az olvasók is tudják, mit jelent az, ha a tanárok-tanítók helybeli lakosok. Az igazgató elmondta, sikerült felújításokat eszközölni a málnásfürdői iskolaépületnél is, így végre egy fedél alatt tud működni az iskolai osztály és az óvodai csoport. Nem maradt ki a párbeszédünkből Zalánpatak sem, ahol végre a Gecse család két tagja, apa és lánya végzi lelkiismeretesen az oktató-nevelő munkát. A málnási gyerekek, de a felsőbb osztályosok is mindig kivették részüket a kulturális tevékenységből. Balla Enikő tanítónő és helybeli tiszteletes asszony öt éve sikerrel működteti Málnáson a Málnácska nevű ökumenikus gyermek-furulyacsoportot, amely a legtöbb ünnepi rendezvényen megörvendezteti a közönséget és a szülőket. A kis csoport tagjai megnőttek, eljött az idő a váltásra, így újabb csoport megalakítását vették tervbe.

A községközpont lakossága vegyes felekezetű, a zöme református vallásban él, de népes a saját templommal rendelkező római katolikus gyülekezet is. Január elején sok református család is fogadta a házszentelőket, még a református lelkipásztor, Balla Barna is. Elmondta, hogy nagy reménnyel tekintenek az új esztendőre, szeretnék, ha a kivitelező folytathatná az egyházi tulajdonban levő régi felekezeti iskola átalakításának és korszerűsítésének munkálatait, amely idősotthonnak adna helyet.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint a Sepsi OSK bejut a Román Kupa döntőjébe?
eredmények
szavazatok száma 1141
szavazógép
2019-01-29: Közélet - Iochom István:

Napirenden a fortyogói egység eladása (Kézdivásárhely)

Kézdivásárhely önkormányzatának keddi soros ülésén a képviselők egyhangú szavazattal adták elvi beleegyezésüket a város tulajdonát képező fortyogófürdői üdülő- és kezelőegység eladására.
2019-01-30: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
Csáki Árpád A kézdiszentléleki Tarnóczy–Mikes-kastély építéstörténete című könyvének bemutatóját Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban tartják ma 18 órától. A kötetet bemutatja Boér Hunor könyvtáros, muzeológus. Előadást tart Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke Szentlélek térképi megjelenítése és nevének változatai az elmúlt 800 évben címmel. Az esemény házigazdája Vargha Mihály múzeumigazgató.