A Perkő messzire látszó ékessége

2008. augusztus 20., szerda, Riport

A kézdiszentléleki római katolikus templomvár

Kézdiszentlélek északi szegletében, a Perkő térdén trónol az erődített plébániatemplom, Erdély egyik legnagyobb művészeti értékű építménye. A százados fákkal övezett templom, ennek kőkerítése, a templombejárat alatt lévő két világháborús, monumentális emlékmű több száz hősi halott nevével, alább a plébánia udvarház típusú épülete és feljebb, a hegyoldalban a sírkőrengetegnek helyet adó temető, illetve e látványelemeknek az együttese valami fantasztikus élményben részesíti az arra járókat.

És a látómező körét tágítva, ebbe a természeti és ember alkotta kompozícióba beletartoznak a Perkő felhasogatott oldalának kősziklái, a Tarnóczi-kastély romjai és a Perkő egésze. A hegylejtőn kialakított temetőben felfelé haladva transzcendens érzések emelkedettsége lesz úrrá a látogatón, s egyszeriben megérti és megérzi, hogy miért éppen ezen a hegyen jelölték ki eleink a Szent István-napi háromszéki búcsújárás helyszínét, miért itt épült fel a Szent István tiszteletére ajánlott négykaréjos körtemplom.

A Perkő, a templom, a temető, az ezek oltalmába helyezett emlékmű és egyéb emlékjelek fennköltséget sugároznak, s mintegy megparancsolják, hogy ebbe a körzetbe a már meglévő építmények stílusához igazodjanak az új létesítmények.

Ez alól eddig részben a gyönyörű temető képez kivételt, ahová itt-ott már beköltözött a műanyag világ, a műkő, a kétszemélyes rekamiéhoz hasonló sírhelyek, amelyekre rosszallólag és tehetetlenül néznek le Háromszék legjobban faragható, gyönyörű színezetű sziklái. Kézdiszentlélek jeles kőfaragóiról is híres. Itt minden együtt van tehát, faragható, az idővel századokon át dacoló homokkő, faragómesterek, a temető egészét tekintve a jó ízlés, a hagyományokhoz ragaszkodás is, de szinte fél az ember, hogy a természetes anyagokat műviekkel lecserélő gyakorlat, a műkő, a művirág itt is szállást keres és talál, s a sablonos jellegtelenség felé mozdítja a gyönyörű látványt.

Én nem tudom, hogy a lelkészek mellett a temetőket felügyelő testületeknek — ha vannak ilyenek — nem kellene-e beleszólniuk a sírhelyek kiképzésének dolgába. Másképp a műkő mellé ide is beoroszkodnak a vascsöves, deszkakarós sírjelek, méghozzá olyan helyen, ahol a hegyoldalból a szikla szinte magától is beesik a temetőbe.

Hozzászólások
Szavazás
Ön beoltatta-e magát koronavírus ellen?
eredmények
szavazatok száma 1787
szavazógép
2008-08-20: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Hírbörze

Interneten az adósságok
A pénzügyi hatóság elnökének 1133. számú rendelete értelmében augusztus 15-től a cégek interneten is ellenőrizhetik az államkasszába utalt befizetéseiket, a cég pillanatnyi adósságállományát. Az információk titkosságát az biztosítja, hogy a honlapon való bejelentkezéskor az adószámot, a törlesztést igazoló dokumentum számát, dátumát, illetve a kifizetett összegét is fel kell tüntetni. Az eszköz valójában arra szolgál, hogy a cégek, megtakarítva az utat az illetékes pénzügyi hivatalig, interneten ellenőrizhessék adósságállományukat.
2008-08-20: Riport - B. Kovács András:

Maradandó emlék (Munkahelytermő falvak)

A királyok is kőből építkeztek
Egy-egy omladék vagy vízmosás révén kőbendőjüket szinte kínálják kitermelésre a Kézdiszentlélek és Kézdiszentkereszt fölötti magaslatok. Ahol a víz és szél munkája nyomán kifoszlik a kaszálótakaró, feltárul a dombok kőnyerge, melyre feljebb erdőt telepített az életet osztó hatalom. A vékony füves földtakaró alól itt is, ott is kivillan a vidék kimeríthetetlen kincse, az építésre hívó ígéret.