Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Tűvel, tollal, karddal

2019. március 14., csütörtök, Közélet

Velcsuj Jusztina, Gábor Áron „hűséges árnyéka”, Zsigmond Jakabné Kovács Lídia, Benkő Rafaelné Dálnoki Lázár Rozália, Szotyori Nagy Tamásné Vajna Terézia, rétyi Antos Józsefné pávai Vajna Anna, Szentkereszti Zsigmondné gróf Haller Anna, Semsey Tamásné Imreh Honoráta, Apor Zsuzsanna, Szilágyi Sámuelné Bagoly Juliánna, Edényi Lipótné Dobay Klára, Móricz Sándorné Dobay Leontina Klementina, Vida Dánielné Dobay Mária, Katona Ferencné, özvegy Vitéz Antalné Doby Zsuzsanna – nekik állít emléket a Háromszéki honleányok néven Sepsiszentgyörgy főterén tegnap délután megnyílt szabadtéri kiállítás.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

Márky Dániel, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke tárlatmegnyitó beszé­dében egyaránt azt emelte ki: az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra való megemlékezésekkor többnyire csak a férfiak – Kossuth, Széchenyi, Bem, Székelyföldön Gábor Áron – kerülnek újra és újra a figyelem középpontjába, holott mellettük a nők is aktív szerepet játszottak történelmünk alakításában: sokan álruhában katonáskodtak, nem egyről csak akkor derült ki, hogy a gyengébb nem képviselője, amikor megsebesült.

Még többen a hátországban végezték a történelem által rájuk szabott feladatot, egyenruhát varrtak, lőport készítettek, rezet gyűjtöttek, a tehetősebbek anyagilag támogatták a szabadságharc ügyét. És nemcsak a szabadságharc leveréséig, de azután, a megtorlásban is sorsközösséget vállaltak a férfiakkal, emelték ki a szónokok. Márky Dániel azzal zárta beszédét: időszerű, 1848 szellemiségéhez méltó a tegnap megnyílt kiállítás, hiszen a maguk módján harcukat megvívó honleányok nélkül a forradalom soha nem tudott volna olyan erkölcsi magasságba emelkedni, amire ma méltán lehetünk büszkék. Tamás Sándor Velcsuj Jusztina alakját idézte fel, kiemelve: emléke nagyrészt feledésbe merült, de a Háromszéki honleányok című kiállítás ismét a köztudatba emeli Gábor Áron hűséges társát.

Szebeni Zsuzsa, a kiállítást szervező Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi irodájának vezetője hangsúlyozta: a forradalmi idők forradalmi cselekedeteket kívántak, a hon asszonyai – így a háromszékiek is –, bánjanak bár tűvel, tollal, karddal, de mindig azt tették, amire a hazának szüksége volt. Hozzátette, a kiállítást formabontó, kánonfeszegető módon állították össze, létrehozása több kulturális intézmény együttműködésének köszönhető. A kiállításmegnyitón közreműködött a Székelyföldi Szablyavívó Iskola, valamint Derzsi Dezső színművész.

Hozzászólások
Szavazás
Kire szavaz a május 26-i EP-választáson?


eredmények
szavazatok száma 502
szavazógép
2019-03-14: Máról holnapra - Demeter J. Ildikó:

Zűrzavarból jeles

Nagy a nyüzsgés mostanában az oktatás körül, szinte nem telik el hét, hogy valami újdonsággal elő ne rukkoljon valaki. Ecaterina Andronescu oktatási miniszter lázas lendülettel ontja az újabb meg újabb ötleteket, és némelyik a parlamenten is átmegy: legutóbb azt szavazta meg a szenátus, hogy az óvoda is kötelező legyen, és ezzel fokozatosan 15 évre, a kiscsoporttól az érettségiig bővítsék az oktatás időtartamát Romániában.
2019-03-14: Közélet - Nagy D. István:

Beindult az élet, de a neheze még hátravan (Szépmezői ipari park)

Négy hónap megfeszített munka után sikerült pénzügyi szempontból egyensúlyba hozni a szépmezői ipari parkot működtető Sepsi Ipar Kft.-t, illetve bevonzani az első jelentősebb befektetőket a decemberben 12 hektárral kibővült létesítménybe. Miklós Zoltán igazgató szerint az eddigi eredmények biztatóak, de még az út elején járnak, viszonylag sok megoldandó probléma maradt. Ennek ellenére nem kizárt, hogy pár év múlva majd nehezen lehet helyet kapni a parkban, amint az sem, hogy akár a nagybefektetők figyelmét is felkeltik az előnyös árak, a kedvezményrendszer, valamint a gondnokságot ellátók segítőkészsége