Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Civil szervezetek / egyházakBe kell jelentkezni a nyilvántartásba

2019. április 3., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

A hónap elejétől a cégek támogatását igénylő civil szervezetek és egyházak kötelesek regisztrálni az adóhatóságnál. A módosítás idéntől érvényes, amennyiben egy vállalkozás nem a megfelelő módon regisztrált civil szervezetet, illetve egyházat támogat, az átutalt összegeket nem írhatja le adójából. A regisztrált szervezetek listája április elsejétől ellenőrizhető a hatóság honlapján.

  • A sepsiszentgyörgyi adóhatóság. Fotó: Albert Levente
    A sepsiszentgyörgyi adóhatóság. Fotó: Albert Levente

A módosítás

A cégek, illetve magánszemélyek támogatását igénylő civil szervezetek és egyházak regiszterét az adótörvénykönyv (2015/227-es törvény) módosítása révén hozták létre egy tavalyi sürgősségi kormányrendelettel (2018/25), amit egy idei törvény (2019/30) hagyott jóvá. A regisztrációt a pénzügyminisztérium március 22-i, 819-es számú rendelete szerinti módszertan alapján kell megejteni. A civil szervezetek és egyházak a 163-as nyilatkozat segítségével elektronikusan jelentkezhetnek be – áll a hatóság tájékoztatójában. A törvény alkalmazási módszertana arról rendelkezik, hogy a regiszterbe kizárólag online lehet bejelentkezni az említett űrlap segítségével, az elektronikus űrlap április elsejétől érhető el az adóhatóság honlapján.

A regisztrációhoz azonban meg kell felelni egy sor feltételnek, illetve az űrlaphoz csatolni kell néhány igazoló okiratot. Először is ahhoz, hogy a 163-as űrlap egyáltalán leadható legyen, a civil szervezet elnökének rendelkeznie kell elektronikus aláírással, vagy fel kell hatalmaznia egy másik személyt (például a könyvelőjét), hogy a szervezet nevében bejelentkezzen. A nyilvántartásba vételhez ugyanakkor csatolni kell egy nyilatkozatot, amely igazolja, hogy az illető entitás azt a tevékenységet folytatja, amely az alapító okiratban szerepel. Szükséges csatolni továbbá a helyi pénzügyi hivatal igazolását, miszerint a szervezetnek nincs 90 napnál régebbi adótartozása. Feltétel továbbá az is, hogy a jogi személy határidőre teljesítette adóügyi és mérlegleadási kötelezettségeit, a hatóság ugyanakkor vizsgálja, hogy a kérés leadásának napjáig az entitás működőképes volt-e (az utóbbi két feltétel teljesülését az adóhatóság ellenőrzi).

A nyilvántartásba vétel határidejét tíz napban határozta meg a jogalkotó, de a gyakorlat mutatja meg majd, hogy mi az eljárás, ha egy civil szervezet vagy egyház „fennakad” a feltételek szűrőjén.

 

Ellenőrizzék a cégek

A cégek szempontjából az újdonság az, hogy – szintén az adóhatóság honlapján, az anaf.ro címen – az online szolgáltatások (Servicii Online) menü 14. pontjánál található alkalmazás segítségével ellenőrizhetik, hogy a támogatást igénylő entitás megfelel-e a törvényes feltételeknek, vagyis bejelentkezett-e a regiszterbe. Ellenkező esetben a törvény által megszabott mértékű támogatás összege nem írható le a cég adóalapjából. Mint ismeretes, a társasági adót fizető vállalkozások üzleti forgalmuk 0,5 százalékát, de nem többet mint a profitadó 20 százalékát használhatják ilyen célra, a mikrovállalatok pedig, melyek üzleti forgalmuk 1, illetve 3 százalékával adóznak annak függvényében, hogy van vagy nincs alkalmazottjuk, ennek az összegnek a 20 százalékát fordíthatják jótékony célra.

 

Személyi jövedelemadóból

A módosítás az idén nem érinti a személyi jövedelemadóból civil szervezeteknek juttatható támogatásokat, hiszen azt a 2018-as évre vonatkozó jövedelmekből lehetett átirányítani – pontosítja az adóhatóság tájékoztatója. Ám a 2019-es évre vonatkozóan a jövő év elején esedékes átirányítások esetében már szükséges, hogy a kedvezményezett civil szervezet, illetve egyház szerepeljen az adóhatóság regiszterében, ellenkező esetben az átutalt pénzt nem kaphatja meg.

 

Mennyi az annyi?

Hogy milyen összeg juttatható civil szervezetek, illetve egyházak számára, csak megbecsülni lehet. Ami a cégek támogatási lehetőségeit illeti, Háromszéken 2017-ben mintegy hatmilliárd lejes üzleti forgalmat valósítottak meg, ennek alapján, a 0,5 százalékos aránnyal számolva a cégek akár 30 millió lejt is juttathatnának nonprofit szervezeteknek. A 484 millió lejes profit alapján becsülhető összeg mintegy 15 millió lej lenne. De mivel a különböző kategóriájú cégek más-más szempontok szerint határozhatják meg támogatásaikat, illetve az üzleti forgalom és a profitadó szerint kisebb összeg írható le az adóból, az előbbi becslés csak hozzávetőleges lehet. Ami a személyi jövedelemadóból származó felajánlásokat illeti, még nehezebb a becslés, de Háromszéken összességében szintén több mint 10 millió lej lehetne az az összeg, ami nonprofit célokra lenne hasznosítható, ha minden adófizető polgár élne ezzel a lehetőséggel (2014-ben például az adófizetők mintegy fele tette meg ezt, s összesen 5,6 millió lejt ajánlottak fel).

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 443
szavazógép
2019-04-03: Kultúra - :

Farkas Árpád 75 éves

Csak biztass
Te csak biztass, akárcsak eddig tetted, e kerek 75. előtt is, mint ama mágusok, kiket babonásan becsültek, biztass a történelem mélyeiből feltörő szóval, mert itt, a történelem tetején az eget most is tartanunk kell, annyi a hazugság, hogy ránk akar roggyanni, s a kormány ma is szabad ösvényeket tapos ostobaságnak, asszimilációnak...
2019-04-03: Pénz, piac, vállalkozás - :

Kevésbé kapzsi az állam (Adópolitika)

A kapzsisági adót szabályozó sürgősségi kormányrendeletet szintén sürgősségi rendelettel módosította a kormány. Ennek értelmében mintegy harmadára csökkentik a tavaly év végén bevezetett bankadót.