Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

A tékozló fiú

2019. április 20., szombat, Kiscimbora

Egy faluban élt egy gazdag ember, akinek sok földbirtoka, kertje, rétje, szőlője és erdeje volt. Volt neki két fia is, akik teljesen ellentétei voltak egymásnak. A nagyobbik szorgalmas és kitartó volt, aki kora reggeltől késő estig dolgozott. A kisebbik nagyon könnyelmű volt, reggel nem szeretett jókor kelni, este nem szeretett korán feküdni, mindig csak mulatságon járt az esze. Az apja búsult kisebbik fia miatt, gyakran mondotta neki: „Mi lesz belőled, fiam?” Egyszer a kisebbik fiú azzal állott elő: „Apám, szeretnék elmenni a világba, hogy sokat lássak és tapasztaljak. Add ki a vagyonból az én jussomat”. Az apa azt gondolta, hogy a szülői házon kívül a fiú talán jó tapasztalatot szerez, s kiadta a vagyonból az ő részét.

  • Farkas Alpár (Benedek Elek Gyermekrajzpályázat, fődíj – óvoda)
    Farkas Alpár (Benedek Elek Gyermekrajzpályázat, fődíj – óvoda)

A fiú vidáman ment el hazulról. Sok pénze volt, ezért mindenütt mulatozott, sok barátja is volt, akiknek fizette a mulatságát. Egyszer azonban a pénze elfogyott, s akkor barátai is otthagyták.

Elhatározta, hogy munka után néz, nehogy éhen haljon. Abban a városban, amelyben volt, senki nem tudta alkalmazni, mert semmi munkához sem értett. Falura ment munkát keresni, a falusi gazdák azonban nem bíztak benne. Igen finom volt a keze, s nem hitték el, hogy dolgozni tudna. Végre egy gazda mégis felfogadta a disznókat őrizni. A gazda fösvény ember volt, nem adott rendes eledelt az ifjúnak, hanem csak a disznók eledeléből jutott neki. Mikor ilyen sorsra jutott, az apja gazdaságára gondolt, ahol a legutolsó napszámosnak is tisztességes eledele, kenyere van. Elhatározta, hogy hazamegy, és megkéri az apját, hogy fogadja be a szolgái közé.

Az apja otthon sokszor gondolt fiára, midőn a mezőn volt. Szomorúan vágyódva nézett arrafelé, amerre a fia elment, hogy vajon nem jön-e vissza? Egy napon meglátta, hogy jön a fia. Mozgásáról, alakjáról megismerte. Ruhája rongyos, arca sápadt, szeme beesett volt. Az apa elébe ment. A fiúnak a lélegzete is elállott, hogy vajon mit mond az apja, nem fogja-e elűzni hazulról. Az apa, amint a fiúhoz érkezett, megölelte és megcsókolta. A fiúnak könnyes lett a szeme, térdre borult, átölelte az apja lábait, és azt mondta: „Atyám, vétkeztem ellened és az ég ellen, nem vagyok méltó, hogy többé fiadnak neveztessem. Fogadj be a szolgáid közé.” Az apa azonban felemelte, újból megcsókolta a fiát, és kézen fogva hazavezette. Szolgáinak örömmel újságolta: „A fiam hazajött. Vegyétek elő a legszebb ruhákat, húzzatok gyűrűt az ujjára, cipőt a lábára, öljetek le egy borjút. Csapjunk nagy lakomát, mert az én fiam halott volt (azt hitte az apa), és ismét élő lett, elveszett volt, és megtaláltatott.”

Amikor a földön járt Jézus, szívesen tanította azokat, akik hozzá fordultak. Ezt a történetet is ő mesélte az embereknek, azt tanítva általa, hogy az Isten olyan mihozzánk, mint a jó apa gyermekeihez. Ha megtérünk, megbocsátja bűneinket. Ezért nekünk is meg kell bocsátanunk mások bűneit, ha látjuk, hogy jó útra tértek.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 612
szavazógép
2019-04-20: Kiscimbora - :

Locsolóversek

Húsvét másodnapján régi szokás szerint,
fogadják szívesen az öntöző legényt.
Én a legénységhez igaz, kicsi vagyok,
de öntözőlegénynek mégiscsak felcsapok.
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok,
ha a locsolásért piros tojást kapok.
2019-04-20: Kiscimbora - :

Az irgalmas szamaritánus

Jézus egy alkalommal megmagyarázta hallgatóinak, hogy ki a mi felebarátunk, és az embereknek hogyan kell egymással szemben viselniük magukat. Egy szép történetet mondott el.