VidékfejlesztésGyakorlatilag elfogyott a pályázható pénz

2019. július 9., kedd, Gazdakör

Az uniós jóváhagyás szerint a 2014–2020 közötti időszakban 9,472 milliárd euró pályázható a vidékfejlesztési tervben, ebből 8,125 milliárd az uniós költségvetésből származik, amihez a román állam költségvetéséből 1,347 milliárd eurót kellett kötelezően hozzátenni. A vidékfejlesztési terv 15 nagy intézkedésre (pályázási területre) és több alfejezetre (programra) oszlott, ezen rendszer szerint hirdették meg a pályázatokat. A Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség a hangsúlyt most a nyertes és megvalósult pályázatok kifizetésére fekteti.

  • Lesz még kiírás gyümölcsfeldolgozókra
    Lesz még kiírás gyümölcsfeldolgozókra

Cătălina Savin, a megyei vidékfejlesztési hivatal igazgatónője szerint nem lesz átcsoportosítás a pályázható pénzeknél. Az utolsó kiírásokat a még megmaradt összegekre rövidesen megejtik. Az igazgatónő információi szerint július közepén indítják el 42 millió euró pályázati keretösszeggel a kisgazdaságok 15 ezer eurós támogatását (6.3-as intézkedés). Lesz még kiírás gyümölcsfeldolgozók létesítésének és korszerűsítésének támogatására, itt a maradék összeg 26 millió euró. Jelenleg is pályázható a termelői csoportok létesítésének támogatását célzó 9.1-es intézkedés több mint 13 millió eurós keretösszeggel. Ezt a kiírást június 26-án nyitották meg, és szeptember 30-ig lehet feltölteni pályázatokat az országos ügynökség számítógépes rendszerébe. A támogatás célja termelői csoportok megalakítása, azok működési költségeinek fedezése, piacra jutásuk elősegítése. Az intézkedés lényege, hogy a termelők közösen, a mezőgazdasági minisztérium által is elismert csoport segítségével értékesítsék termékeiket. Az intézkedés nem önrészes, a létrehozott és elismert termelői csoport öt éven keresztül a közösen értékesített termékek értékével részarányosan kaphat legtöbb 100 ezer eurós támogatást.

A megyéből eddig többen is sikeresen pályáztak az elmúlt években erre a támogatásra. Elsőként a bölöni, középajtai és vargyasi állattenyésztők egyesületei pályáztak sikeresen még az előcsatlakozási SAPARD-program keretében, majd következtek az erdő-közbirtokosságok, legutóbb pedig a csernátoni növénytermesztőket egyesítő, Csernátoni Farm néven elismert termelői csoport pályázott sikeresen. A csoport idén kapja meg a támogatás negyedik részletét, jelentős áruforgalma miatt idén is a maximális 100 ezer eurót.

Az igazgatónő arról is értesített, hogy a mezőgazdasági minisztérium a napokban kezdte meg azon partnerek kiválogatását, akikkel közösen az új, 2021 és 2027 közötti nemzeti stratégiai tervet dolgozza ki majd, s akikkel közösen kijelöli annak főbb célkitűzéseit.  Az uniós szabályozás értelmében 2020-tól az új vidékfejlesztési terv nevet stratégiára kell változtatni. Mindazok, akik partnerek szeretnének lenni a stratégia kidolgozásában – ez természetesen együtt jár azzal, hogy ajánlásaikkal az új tervben saját érdekeiket is érvényesíthetik –, szándéknyilatkozatukat a parteneri.pns@madr.ro e-mail-címre küldhetik el július 31-ig. A kiválasztott partnerek tagjai lesznek a Tematikus Konzultációs Tanácsnak, ennek keretében pedig munkacsoportokat fognak alakítani a mezőgazdaság, a feldolgozás, az élelmiszer-biztonság, a környezetvédelem, a munkaerő-foglalkoztatás és a kutatás területén. Az igazgatónő véleménye szerint jó alkalom ez a háromszéki gazdáknak, a gazdák érdekvédelmi és szakmai szervezeteinek, valamint más civil szervezeteknek is, hogy beleszóljanak az ország készülő vidékfejlesztési stratégiájába, hiszen ez a Konzultációs Tanács fogja meghatározni (befolyásolni) azt, hogy az új, 2021–2027-es uniós költségvetés vidékfejlesztési alapjait mire költik majd, melyek lesznek a prioritások, és mekkora összeg lesz pályázható az egyes területeken.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1555
szavazógép
2019-07-09: Gazdakör - Iochom István:

A burgonya zöld napja Kézdivásárhelyen

Pénteken tartották meg a Burgonyakísérleti és -fejlesztési Állomás Kézdivásárhely és Csernáton közötti mintaparcelláján A burgonya zöld napja országos rendezvény 42. kiadását, amelyen több mint háromszáz gazda volt jelen, zömében burgonyatermesztők.
2019-07-09: Gazdakör - Bokor Gábor:

Támogatás fiatalok alkalmazására

Támogatást kapnak azok a mezőgazdasági termelők, akik fiatalokat alkalmaznak gazdaságaikban. Az állami támogatás folyósítását a 2018-ban hozott 336-os törvény teszi lehetővé, ennek alkalmazási módszertanát a 2019-ben elfogadott 325-ös kormányhatározat szabja meg.