Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

In memoriam Benedek ElekBenedek Elek, az újságíró

2019. szeptember 28., szombat, Kultúra

Egyesült erővel
Tanár és tanító fogjon kezet.
A tanár ne kicsinyelje a tanítót. A tanító ne irigyelje a tanárt. Mindannyian a nemzeti kultúra apostolai: tőlük várjuk Magyarország újból való meghódítását.

Ha nem kívánnak egyenlő képességet tőlük a nemzeti kultúra értékei, de egyenlő lelkességet igen. Ebben ne legyen kisebb sem a tanító a tanárnál, sem a tanár a tanítónál.
S egy cél szolgálatában állván, először is ismerjék meg egymást. Ne nézzék hidegen, közönnyel egymás törekvéseit. Dolgozzanak egyesült erővel azon, hogy állam és társadalom a maga értéke szerint megbecsülje azt nagy missziót, melyet a nemzeti kul­túra apostolai teljesítenek.

Foglalja el tanár és tanító az őt megillető helyet a társadalomban. Ha nem nyílik meg önként az ajtó: követelje szellemi és erkölcsi erejének teljes tudatában: nyissák meg. Ha nem fizetik meg munkáját becsületesen: ne kunyeráljon. Követelje méltósággal, önérzettel.

S célt ha ért az egyik, ne hagyja cserben a másikat. Ne mondja szűkkeblűen: én már jóllaktam, nem törődöm a te nyomorúságoddal. Kaparj kurta, neked is lesz.
Ez nem volna apostolokhoz méltó cselekedet.

Hogy volt eddig? Más-más utakon haladott tanár és tanító. Egymás törekvéseiről, mozgalmairól alig tudtak. Voltak közös érdekeik: nem vették észre.

Küzdhettek volna együtt, sikerrel, diadallal, s harcoltak más-más csatatéren ugyanazzal az ellenséggel. Így verték le őket mindig, külön-külön. Nem volt egy semleges terület, ahol találkozzanak, sérelmeiket egymás előtt feltárják, s feltárván, közös akcióba lépjenek.

Hát ez egyik fő oka annak, hogy a Nemzeti Iskola megindítására vállalkoztam. Vállalkoztam tanárok és tanítók hosszas biztatása után. S ím, alighogy megtettem az első lépést, látom, világosan látom, hogy akár a tanároknak, akár a tanítóknak külön-külön szerkesztek újságot, mind a két esetben tökéletlen, félszeg munkát végzek. Látom már most, hogy csak ezen a módon, ha egy födél alá invitálok tanárt és tanítót, lehetséges a nagyközönségnek is figyelmét, érdeklődését ráterelni a tanár- és tanítóvilág törekvéseire, küzdelmeire, s eddig csak félénken, suttogva hangoztatott sérelmeire.

Örömmel, megelégedéssel látom, hogy a tanár- és tanítóvilág színe-java már most, az első pillanatban, valóban nem remélt lelkességgel és bizodalommal fogadta el a Nemzeti Iskolát össze­kötő kapocsnak. Kapocsnak, mely egyfelől a tanárokat és tanítókat köti egybe, másfelől a tanár- és tanítóvilághoz közelebb hozza a nagyközönséget.
Erőmet, lelkességemet nagy mértékben fokozza az a tudat, hogy a Nemzeti Iskolának nem kell a sötétségben tapogatódznia, hogy szélesebb körű érdeklődést sikerült felkeltenem; hogy becsületes törekvésemnek tanúja lesz a nagyközönség is, s lassankint sikerül megtörni a társalomnak csaknem kétségbeejtő közönyét a tanárok és tanítók dolgai iránt.A Nemzeti Iskolának váratlanul nagy közönsége támadt már az első hívó szóra, s ez a nagy közönség nem csupa tanár és tanító, ami egy szebb jövendőnek az előjele. Ez a tudat lelkesítse, bátorítsa tanár és tanító olvasóimat. Ez a tudat egyesítse őket nemes küzdelmeikben. Ne feledjék, egy pillanatra se feledjék, bármit írnak, bármit kezdenek a Nemzeti Iskolában, hogy nem tisztán egymásnak beszélnek. Lesznek, sokan lesznek, akik figyelemmel, érdeklődéssel kísérik: mi van a Nemzeti Iskolában? S ezt nekünk jó tudnunk.

Az ország mielőbb tapasztalni fogja, hogy itt egy nagy s ügye igazságának tudatában elszánt tábor küzd a tisztességért és a kenyérért. Küzd: egyesült erővel.

Nemzeti Iskola,1894, 1. szám (jan. 1.), 1.

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 214
szavazógép
2019-09-28: Kultúra - :

Benedek Elek: Édes anyaföldem! (In memoriam Benedek Elek)

Szemelvények
Valahol, a régi Erdély nyugoti szélein, székely katonák őrzik a határt éhesen, rongyosan, s a Székely Nemzeti Tanács hiába könyörög kenyeret, ruhát, muníciót. Böhm, a vasmunkás, a hadügyminiszter, aki „határtalanul” szereti a hazát, s tán nem egészen ok nélkül fél attól, hogy a felmuníciózott székely katonák egyenest Pestre jönnek – rendet csinálni.
2019-09-28: Kultúra - :

Benedek Elek: Az új embereknek (In memoriam Benedek Elek)

(Süldő képviselők fotográ­fiái, öt perc alatt lekapta Székely Huszár.)
X. Y. úr (* város képviselője) * egy kis mezőváros a Székelyföldön, éppen az egyik határszélen. Két dologról nevezetes: az első az, hogy ott csinálják a legpompásabb kászutúrót, és a második pedig az, hogy ide üt be legelőször mindig a keleti marhadög.