A bibliográfia tudománya

2019. december 4., szerda, Élő múlt

Bizony meglepődtünk, amikor a Székely Mikó Kollégium ünnepségsorozatának egyik rendezvényén kézbe vehettük azt a tízezernél jóval több címszót tartalmazó két kötetet, amelyek a tanintézetről szóló irodalom bibliográfiáját tartalmazzák.

  • A kiadvány címlapját Kádár István  tervezte
    A kiadvány címlapját Kádár István tervezte

Egyelőre egyetlen példány létezik, úgy tudjuk, de ha valakit nagyon érdekel, létrejötte óta kik, hol, mennyit írtak erről a tanintézetről, forgathatja, tanulmányozhatja az iskola dokumentációs könyvtárában. A szerző, a sok ezer dokumentumot megvizsgáló, elolvasó, az adatokat rendszerező, számítógépre író Csikós Júlia szívesen kalauzol el mindenkit, aki tájékozódni akar, és bizony az évek során soknak a tollán születtek nagy alkotások, amelyekhez ő „szállította” a nyersanyagot. Egyébként egyik alkalommal örömmel mesélte, hogy felfedezte, megtalálta a szászvárosi híres református kollégium egyik – vagy több? – évkönyvét, azét az iskoláét, amelynek mára nyoma sem maradt. Az épület áll, de mások a lakói...

Azon a szép rendezvényen a bibliográfus Csikós Júlia felvázolta azt a hatalmas erőfeszítéssel járó munkát, amelyet évtizedeken át végzett szerényen, s most az eredményt felmutatva az addig kétkedők is rácsodálkoztak arra a gazdagságra, amelyet iskolájuk fel tud mutatni. Már az is látványos eredmény, hogy a kollégium hosszú időn át megjelenő, Gyökerek című folyóiratának teljes bibliográfiája elkészült. Ugyanígy a kollégiumról szóló irodalom teljes bibliográfiája is. Ezt az tudja igazán értékelni, aki tudományos vagy ismeretterjesztő tanulmányok készítése során adatok után kutat.

A jelen könyvészetben szépirodalmi, tudományos, publicisztikai anyagokat dolgozott fel a szerző, levéltári anyagokat, dokumentumokat, fényképeket, értesítőket, évkönyveket böngészett át, s az általa átfésült hatalmas anyagból kigyűjtött minden olyan helyet, ahol a Mikóról esik szó, akár egyetlen utalásban is. A Székely Mikó Kollégium iránt már az első lépéseitől nagy volt az érdeklődés. Összesen közel háromszáz sajtótermékben, folyóiratban, közlönyben és más írott forrásban tesznek említést róla, hisz aránylag rövid idő alatt nőtt fel más neves iskolák mellé. Például a Pesti Hírlap 1893-ban ír az első itteni érettségiről. Ismertsége egyre fokozódott, 1941-ben még Móricz Zsigmond is tiszteletét tette falai között.

Nem hallgathatom el, hogy íme, szemünk előtt, de tudomásunk nélkül nőtt, erősödött tudománnyá a bibliográfusi munka, s minden bizonnyal lesz ennek még folytatása, hisz a híres, megmenekült könyvek titkai közül – amelyekkel eddig is foglalkozott a könyvtár őre – sok még feltárásra vár. A könyvbe és adathordozóra mentett sok tízezer cím az eddig eltelt évekről szóló vallomások. És tanúi annak a hatalmas türelemnek, szorgalomnak és szerénységnek, amellyel Csikós Júlia dolgozott és dolgozik.

Kádár István a Csikós Júlia által kibányászott, feltérképezett, legépelt, rendszerbe állított adatokat CD-re másolta, s szép a kiadvány fedőlapját díszítő grafikája, a szülőföldbe gyökerező iskola jelképes ábrázolása. Csikós Júlia elő­adása a bibliográfusi munkáról a szakma iránti tiszteletünket erősítette.

Péter Sándor

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye az iskolakezdésről?eredmények
szavazatok száma 1036
szavazógép
2019-12-04: Élő múlt - Nagy D. István:

Kisemberek ötvenhata (Rendhagyó kötet a szegedi forradalomról)

Forgatókönyvnek is beillő, műfajilag nehezen besorolható, lírát, interjút, prózát, tudósítást, riportot egyaránt magában foglaló, az 1956-os forradalom újabb szeletét bemutató kötetet ismerhetett meg a sepsiszentgyörgyi közönség egy nemrég tartott könyvbemutatón. Beke Balázs szolnoki származású, Szegeden élő bölcsész-filmkritikus Megtalált szavak című, egy máig a városban élő nehéz sorsú testvérpár sajátos ’56-os történetét, valamint a forradalmat megelőző és követő korszakot is dokumentáló kötetének ismertetését sajnos igen gyér érdeklődés kísérte.
2019-12-04: Élő múlt - Puskás Attila:

Találkozásaim a kommunizmussal

1989 végnapjai előtt mindenkinek naponta volt alkalma találkozni a kommunizmussal, alig egy hónapja volt hangos az ország a tapsolástól és éljenzéstől, a kongresszuson újra felkent főtitkár, Ceaușescu dicséretétől és nagyságának sűrű hangoztatásától. Minden, amit elbírt Románia és szerencsétlen lakói, napi rendszerességgel előfordult. Vagyis jómagam is naponta találkozhattam a kommunizmus „jótéteményeivel”. Akkor mit fed a cím?