VidékfejlesztésPontozási rendszer a fiatal gazdák pályázatainál

2019. december 17., kedd, Gazdakör

Múlt heti lapszámunkban számoltunk be arról, hogy Emil Dumitru, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára nyilatkozata szerint még van pénz a fiatal, 41 év alatti gazdák vidéken történő megtelepedésének támogatására és a „lehető leghamarabb” el szeretnék indítani a vidékfejlesztési intézkedés pályázhatóságát.

Az új, nemrég kinevezett államtitkár egy uniós ellenőrző szervvel közösen fedezett fel 40 millió euró felhasználható összeget a vidékfejlesztési alapokban. Ez az összeg nem kevés, közel 800–850 fiatal gazda 40, illetve 50 ezer eurós támogatására lenne elegendő a gazdaság nagyságának függvényében. Petre Daea nemrég távozott miniszter bejelentései értelmében a vidékfejlesztési alapból az intézkedésre szánt keretösszeg már a tavaly elfogyott, így idén nem is lehetett pályázni rá. Az intézkedés nagyon keresett volt a Kovászna megyei fiatalok körében, az elmúlt években 133-an pályáztak eredményesen a támogatásra. 2015-ben a kiírásban 111 millió euró szerepelt, 2016-ban 161 millió, 2017-ben 170 millió, a tavaly pedig mindössze 11 millió euró volt megpályázható.

Mivel a bejelentett, 40 millió eurós keretösszegű – eddigi információink szerint márciusban induló – kiíráson hatalmas versengés várható, és a sikeres pályázás legnagyobb mértékben a pályázat pontokban kifejezett értékétől függ, az alábbiakban röviden ismertetjük a pályázat pontszerzési lehetőségeit.

Mint a legtöbb vidékfejlesztési intézkedésnél, ebben az esetben is a pályázó saját magát pontozza a pontszerzési feltételek teljesítésének függvényében. Ezt követően az összpontszám alapján teszi le a pályázatát, illetve tölti fel a dokumentációt az országos vidékfejlesztési ügynökség számítógépes rendszerébe. Minden kiírásnál és minden hónapra megszabnak egy érvényes minőségi küszöböt, amely alatt nem lehet pályázni. Csak akkor lehet letenni a pályázatot, ha a becsült pontszám meghaladja az illető hónapra érvényes minimálisat. Ez a letevési pontszám a kiírás elején a legmagasabb, utána pedig minden hónapban 5–10 ponttal csökken. A fiatal gazdáknál 2015 első hónapjában 85 pont volt a minimális, 2016-ban 75, 2017-ben 75, 2018-ban pedig 90. Minél több pontot érő pályázatot tesz le a pályázó, annál nagyobb az esélye a sikerre, ugyanis a legtöbb esetben a nagyobb pontszámot elérő pályázók lefedik a kiírási összeget, így az ügynökség számítógépes rendszere leáll, nem engedi további pályázatok feltöltését. Az viszont megengedett – ez a pályázati évtől és a minisztérium döntésétől függ –, hogy a rendszer a kiírási összeghez képest 150 vagy akár 200 százalékkal nagyobb letevési arányt tegyen lehetővé.

A pontszerzési lehetőségek rendszerint nem szoktak nagy mértékben változni évenként. A fiatal gazdák pályázatainak esetében az ágazat fontosságának függvényében ítélik meg a pontokat. A növénytermesztésben többletpontot kap aki zöldséget (beleértve a zöldség vetőmag, illetve palánta előállítását) mezei kultúrában vagy üvegházban termeli, vagy gyümölcsöt termeszt – ezzel 30 vagy 20 pontot szerezhet a pályázó. A fenti esetben a zöldségtermesztés túlsúlyban kell legyen a gazdaság SO-értékében. Ezt könnyű megvalósítani, például a zöldségek szántóföldi termesztésének nagyon magas SO-értéke van, hektáronként 6196 SO-eurót jelent. Itt említenénk meg, hogy ez sok felső-háromszéki fiatal gazdálkodót segített, sokan vállalták az előző években a zöldségtermesztést, így eredményesen pályáztak. Az állattenyésztésben 30 pont jár a szarvasmarhák tenyésztéséért (ha a szarvasmarhák SO-értéke túlsúlyban van a gazdaság teljes SO-értékében), a méhészek 25, a juhtartó gazdák pályázataikra 20 pontot kapnak. 15 pont jár annak a fiatal gazdának, aki három gazdaságot vesz át teljesen,  két gazdaság átvétele esetén 10, illetve az egy gazdaságot átvevő 5 pontot kap. A gazdaságát átadó (idős vagy a mezőgazdasággal felhagyó) mezőgazdász a gazdaság átadása után nem szerepelhet a kifizetési ügynökségnél területalapú támogatás kéréssel és területtel, illetve az állat-egészségügyi farmnyilvántartóban sem állatokkal.

A magasabb iskolai végzettségű pályázóknak több pont jár a kiválogatásnál, a mezőgazdasági egyetemet végzett 25 pontot kap, a szakmai líceumot abszolvált 20-at, aki pedig csak szakmai képzésen való részvételt igazoló aktát tud felmutatni a pályázat leadásakor, az 10 pontot kap. Külön pont jár annak függvényében, hogy az illető  község, ahol a gazdaság (a mezőgazdasági terület, illetve az állatállomány) található, milyen termőképességű csoportba van besorolva.

A mezőgazdasági beruházásokat kifizető ügynökség honlapján (www.afir.info) megtalálható az a táblázat, amely tartalmazza az összes község ilyen természetű besorolását, a legfőbb növénykultúrák SO-értékét, valamint az állatok tartási módját véve figyelembe (egész évben istállózott vagy nyári legeltetési tartási mód). A magas termőképességű besorolásra 25 pont jár, a közepes termőképességű esetén pedig 20. Pluszpont jár abban az esetben is, ha a pályázó fiatal helyi, őshonosnak számító növényfajtákat termeszt, illetve állatfajokat tart, ezzel legtöbb 5 pont szerezhető. Alapfeltétel, hogy a fiatal gazdaságának SO-értéke 12 000 és 50 000 euró között legyen. Köztudottan minden növénykultúrának, illetve állatfajnak és állatkategóriának megfelel egy bizonyos SO euró érték, így az érdeklődő fiatal kiszámíthatja, hogy milyen értékű a már meglevő gazdasága, illetve a megengedett földbérlésekkel, vagy más gazdaságok átvételével eléri-e a minimálisan kötelező 12 000 SO-eurót.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy Sepsiszentgyörgyön a járványügyi vörös forgatókönyv lépett életbe?

eredmények
szavazatok száma 988
szavazógép
2019-12-17: Gazdakör - Bokor Gábor:

Megszabadulhatnak a kötelezettségtől a gazdák

Az elmúlt héten a képviselőház – döntő fórumként – jóváhagyta az új vadászati törvényt. Ennek értelmében a mezőgazdasági termelők többé nem lesznek kötelesek őrizni vagy a vadak távoltartására felszerelt eszközökkel védeni kultúráikat. Így továbbá nem lesz feltétele a vadkárok megtérítésének a kultúrák őrzése, védelme.
2019-12-17: Belföld - :

Súlyos ítéletek a Colectiv-tűzvész ügyében

Négy évvel a bukaresti Colectiv klubban történt, 65 ember halálát okozó tűzeset után a bukaresti törvényszék súlyos letöltendő börtönbüntetéseket szabott ki tegnap a klub üzemeltetőire, a végzetes tűzijátékot elindító pirotechnikusokra, a szórakozóhely működését engedélyező kerületi polgármesterre és a tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzését elmulasztó tűzoltókra.