A vallásszabadság ünnepeA felelősség éve

2020. január 14., kedd, Belföld

Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke tegnap, a vallásszabadság ünnepén a felelősség évévé nyilvánította az idei esztendőt – tudósít a Magyar Unitárius Egyház Sajtóosztályának közleménye.

Január 12-én, vasárnap a Magyar Unitárius Egyház megemlékezést szervezett a megújult tordai unitárius templomban a vallásszabadság ünnepe alkalmából. Az ünnepi istentiszteleten Újvárosi Katalin székelymuzsnai lelkész végzett szószéki szolgálatot, aki prédikációjában elmondta, hogy a bölcs és erős ember kősziklára építi házát, önmagát és jövőjét is. Dávid Ferenc is ilyen volt, hiszen nélküle nem ünnepelhettünk volna Tordán, személye és munkássága pedig mind a mai napig példaértékű.

Bálint Benczédi Ferenc püspök beszédében kiemelte: „a tordai 1568. évi vallásügyi határozatnak a szellemiségében indítjuk az évet, bízva abban, hogy a ma élők is olyan bölcsen és távolba látóan tudják irányítani a kisebb-nagyobb közösségek életét, mint a 452 évvel ezelőtt élt eleink”. Józsa István Lajos házigazda lelkész ünnepi gondolatai után a gyülekezet átvonult a vallásszabadság emlékműve elé. A Magyar Unitárius Egyház részéről Boros János és Farkas Emőd főgondnokok, illetve Bálint Benczédi Ferenc püspök helyezett el koszorút az Ad astra emlékműnél. Az ünnepségen fellépett az Alsófelsőszentmihályi Vegyes Dalkör is.

Tegnap a kolozsvári belvárosi unitárius templomban Demeter Sándor Loránd székelyderzsi lelkész végzett szószéki szolgálatot, aki prédikációjában elmondta, hogy az 1568-asok biblia-, politikai helyzet-, történelem- és kultúraismeretüket hasznosították akkor, amikor a vallásszabadság törvényét megfogalmazták. Tisztában voltak vele, hogy a vallásszabadság minden szabadság alapja. A hit az Istennel való személyes kapcsolat formája, meghatározza a gondolkodás és a teljes emberi élet mikéntjét. A prédikációt követően elhangzott az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozata.

Bálint Benczédi Ferenc püspök köszöntőjében elmondta, hogy az új évben új jelmondatot ajánl nemcsak egyházának, hanem mindenkinek, aki testvérként tekint az unitáriusokra. Kiemelte, hogy a Jakab leveléből vett idézet – „A hit cselekedetek nélkül halott” – olyan alapgondolata lehet ennek az évnek, amely tettre, segítségnyújtásra sarkall. „Éppen ezért e jelmondatot képzeletben zászlónkra tűzve, a 2020-as évet a felelősség évének nyilvánítom” – mondotta. Az egyházfő arra kérte az egyháztagokat, a gyülekezeteket, egyházköröket, egyháztársadalmi szervezeteket és oktatási intézményeket, hogy „ébresszük fel önmagunkban a felelősség tudatát, és cselekedjünk annak érdekében, hogy a Jézus által hirdetett egyetemes szeretet ne csak szóban elhangzó törvény legyen, hanem valósággá váljon”.

Az ünnepség folytatásaként Márkus Barbarossa János hangszerkészítő, restaurátor az általa készített 400. hegedűt és még két másik vonós hangszert ajánlott fel az egyháznak. Dénes Anna hegedűművész előadta Jules Massenet Meditáció című művét, zongorán kísérte Fodor Ilka Borbála.

Az istentisztelet után megkoszorúzták Dávid Ferenc szobrát. Az ünnepséget állófogadás zárta a Vallásszabadság Házában, ahol Farkas Emőd főgondnok köszöntőbeszédében a világiak felelősségvállalásának szükségességét emelte ki.

A Magyar Unitárius Egyház zsinata 2002-ben nyilvánította január 13-át a vallásszabadság napjává, ezt követően Magyarország Országgyűlése 2018. február 20-án egyhangúlag elfogadta Az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a vallásszabadság napjáról című törvényt, illetve hivatalosan is emlékünneppé nyilvánította január 13-át.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1567
szavazógép
2020-01-14: Belföld - :

Hírsaláta

BEOSZTOTTAK ÉS CSALÁDTAGOK. Az egész országra kiterjedő ellenőrzéseket helyezett kilátásba Marcel Vela belügyminiszter, miután bebizonyosodott, hogy a Dolj megyei katasztrófavédelmi felügyelőségnél 101 alkalmazottat rokoni szálak fűznek egymáshoz.
2020-01-14: Belföld - :

Bretagne is érdekelt a sikerben (Európai polgári kezdeményezés)

Háromnapos kampánykörút során Bretagne-ba látogatott Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottja – tudósított a Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálatának tegnapi közleménye. Az utazásnak keretet adó nemzetközi konferencia során politikusokkal és helyi civil szervezetek, mozgalmak tagjai­val találkozott az SZNT tisztségviselője a rendezvénynek helyt adó Vannes településen, előadásában pedig a nemzeti régió­kért indított polgári kezdeményezés fontosságát hangsúlyozta.