Ünnep küszöbén Málnáson

2020. március 10., kedd, Riport

Málnás községben nem áll meg az idő, a közérdekű események sorban követik egymást. Lapozgattuk az önkormányzati ciklus eddigi eredményeiről készült beszámolót, és azt is megtudtuk, hogy Szotyori Angéla polgármesternek egyelőre nincs más kihívója. Málnásfürdőt kora tavaszi csend ülte meg, a helyiek a fürdőtelep megújulására várnak. A község minden falujában március 15. megünneplésére készültek.

  • A málnási községháza. Fotó: Albert Levente
    A málnási községháza. Fotó: Albert Levente

Március idusán

Sala Zsolt, a málnásfürdői 85-ös Honvéd Zászlóalj főhadnagya elmondta: csapata az emlékezést és a koszorúzást Zalánpatakon kezdi, a római katolikus templom homlokfalán álló emléktáblánál helyezik el az ünnepi virágkoszorút.

– Ezt követően a községponti ünnepségeken hajtunk fejet a parki hősi emlékműnél. Mindenütt az iskolások biztosítanak ünnepi műsort. Málnásfürdőn a turulmadaras emlékparkban tisztelgünk a szabadságharc hőseinek emléke előtt. Mi a Székely Virtus Hagyományőrző Huszáregyesület keretén belül alakultunk meg hat esztendővel ezelőtt. Úgy éreztük, hogy a nemzeti összetartozás és identitás érdekében szükség van itt egy ilyen civil alakulatra. Nyolcan vagyunk, sorolom: Sepsiszentgyörgyről Keresztes Attila hadnagy, Kiss Zsolt, Marosvásárhelyről Kupán Mátyás, Mikóújfaluból Gábor Roland, Komollóról Már Dénes, Málnásfürdőről jómagam, a fiam, Sala Norbert és Mihály Hunor. Úgy érezzük, hogy bővítésre szorulnak soraink. Támogatást is szívesen elfogadnánk bárkitől, mert viseletünk, a zubbony és a csákó kopik, újítani is illenék. Minden hagyományőrző eseményen jelen voltunk, a lehetőségekhez mérten. Augusztus elején évente kiképzőtáborokban vettünk részt. Az első itt volt nálunk, Málnásfürdőn, folytattuk Zabolán, Bereckben, az idén Kommandóra megyünk, ott lesznek kiképzőink is. Arra büszkék vagyunk, hogy minden csapattársunk sikerrel vett részt az elméleti és gyakorlati minősítő vizsgákon.

 

Ünnepi műsorral készülnek

 

A hagyományőrzők mellett Málnáson az elmúlt időszakban sikerrel működött a Málnási Ifjúsági Szervezet (MISZ), ami székely közösségünk számára felette fontos. Sala Norbert távozásával tisztségváltásra került sor, Barta Csanád vette át a fiatalok tevékenységének irányítását. Kérdésünkre elmondta, hogy március 7-én a községközpontban szervezett mulatságon vidám jelenetekkel lépett fel a MISZ, és március 15-én testületileg ott lesznek Málnáson a templomi ünnepi istentiszteleten.


Mi történt az elmúlt négy évben?

A lepergett közel négy esztendő megvalósításaiból és az elkövetkező évek terveiből válogatott beszámolójában Szotyori Angéla polgármester.

– Választóim a község minden településén igennel válaszoltak, ha valamilyen témájú dologban közmunkára hívtam őket. Végeztünk környezet- és természetvédelmi célú alapos takarítást a vízfolyások medreiben, ezeken a munkálatokon látszott igazán, hogy nem felejtették el a málnásiak a kaláka fontosságát. Volt olyan beavatkozás, amelyet kimondottan közmunkával végeztünk, mint például a zalánpataki kultúrotthon külső-belső javítása és meszelése. Közösen javítottuk ki azokat az Olton levő pallókat, amelyeken át meg lehet közelíteni a borvízforrásokat. Központi feladatunknak azonban a településépítést tekintettük. Kihasználtuk azt a támogatást, amit a község területén levő kőbányáktól kaptunk: tört követ adtak útjaink-utcáink burkolatának felújításához. Sikerült javíttatni és gondozni a Málnásfürdőt Zalánpatakkal összekötő hegyi utat, amely mára már nélkülözhetetlenné vált. A megyei tanács segítségével leaszfaltoztattuk a málnásfürdői és a zalánpataki eltérő közötti belső útszakaszt. Sajnos, rossz állapotban van még az a szakasz, amely a fürdőt összeköti a mikóújfalusi hídfővel. A községközpontban nyolc, Málnásfürdőn öt utcát telekkönyveztettünk, hogy pályázási lehetőséget teremtsünk ezek aszfaltozására, telekkönyvbe kerültek a községi legelők is, ahonnan végre tüzelésre alkalmas fát tudtunk beszerezni intézményeink számára. Kijavíttattuk az ivóvíz szűrésére és kezelésére szolgáló szűrőrendszert, amely évekig nem működött, automatizálással  működését takarékossá tettük. Sok gonddal járt a Felszeg utca aszfaltozása. Erőgépeket szereztünk az önkormányzatnak, a géppark további bővítése is célunk, már letettünk egy 50 ezer eurós pályázatot az Alutus Regióhoz egy közúti közlekedésre is alkalmas traktorra, hozzá kapcsolható pótkocsira és sánckaszára. Az elkövetkező időszakra gondolva elkészítettük a község helyi stratégiai fejlesztési tervezetét, ami nélkülözhetetlen a további pályázatoknál. Önkormányzati pénzből sikerült korszerűsíteni a málnásfürdői iskola földszinti részét, bevezettük a központi fűtést, s a Zalánpatak felé tartó utcában felújítottuk a kultúrotthont, rendezvénytermet, mosdókat-illemhelyeket, színpadot és konyhát alakítottunk ki, kicseréltük a bútorzatot. Mindenki örömére szolgál, hogy Demeter Ferenc mikóújfalusi polgármester kolléga hathatós közbenjárása révén családorvos őrködik a lakosság egészsége felett ott is, itt is.

 

Kovács Attila családorvos

 

Dr. Kovács Attila kérdésünkre elmondta: a két településen még a hétszáz lelket sem éri el a hozzá bejelentkezett páciensek száma, és közülük kevés az aktív, munkát végző személy. Jelezte: a minimális számarány duplája lenne elégséges a szolgáltatások állandó fenntartásához. Semmilyen fejlesztésre egyelőre gondolni sem lehet, asszisztensként dolgozó feleségének három hónapja nem tudta folyósítani a fizetését. Éppen ezért kérte-kéri a két településen lakó egykori pácienseinek visszajelentkezését, a lakosság együttműködését.


Segít a Kálnoky Alapítvány

– Méltányos viszonyt alakítottunk ki a Kálnoky Alapítvánnyal, személyesen gróf Kálnoky Tibor úrral – folytatta a polgármester –, aki az alapítványon keresztül több alkalommal támogatásban részesítette községünket. Zalánpatakon a Kálnoky és az Ars Topia Alapítvány, a községvezetés és a helyi közmunkások részvételével építettünk új lépcsőfeljáratot a római katolikus templomhoz. A helyi társas birtokosságok, a Kálnoky Alapítvány segített megépíteni három fontos hidat a falucskában, mert több helyen a patak az úttesten folyt át. Gondoltunk a település infrastruktúrájának kialakítására is, a Kálnoky Alapítvány segítségével már készül is a kettős rendszer (ivóvíz és kanális) kivitelezési tervezete. Az eltelt esztendők alatt sikerült visszaszolgáltatni jogos tulajdonosainak 436 hektár szántó-, legelő- és erdős területet az Oltfejben. A Málnás–Mikóújfalu községhatár dolga is megoldódott. Megújítottuk kapcsolatainkat falvaink testvértelepüléseivel. Terveink is vannak. Sporttermet és sportpályát szándékszunk építtetni Málnáson és a fürdőn, tizenhárom utcában folytatjuk az aszfaltozást vidékfejlesztési programból, fellendítjük a közművelődési mozgalmunkat. Távlatilag gondoltunk a földgáz bevezetésére mindkét településen, Málnásfürdőn pedig felajánlunk egy központi és megfelelő helyiséget egy Háromszéki Borvízmúzeum számára. Községcímert terveztettünk Málnás községnek, amire a tanács rábólintott.

 

Szotyori Angéla polgármester

 

Málnás község címertervét Szekeres Attila István, az Erdélyi Címer-és Zászlótudományi Egyesület elnöke, lapunk munkatársa készítette. Arra kértük, szóljon a véglegesítés helyzetéről.

– Bár a helyi tanács elfogadta, még be kell járnia a hivatalosítás hosszú és göröngyös útját – magyarázta. – Véleményeznie kell azt a megyei címervizsgáló bizottságnak, majd az övezeti, végül az országos heraldikai bizottságnak. S még nincs vége a procedúrának, hisz a közigazgatási minisztériumnak is rá kell bólintania, legvégül kormányhatározattal fogadják el, és meg kell jelennie a Hivatalos Közlönyben.


Megújul-e Málnásfürdő?

A község telekkönyveztette a málnásfürdői borvizes kezelőközpontot, az alatta levő területet, és átadta a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolának, amelynek tervei között szerepel egy szakmai oktatói központ kialakítása az Olt Szállóban, gyakorlati célokra használná fel annak konyhai részét s beindítaná a fürdőéletet a történelmi gyógyfürdőn. Nekünk, háromszékieknek nagyon jól hangzik mindez – mondtuk Gáj Nándornak, a Művészeti és Népiskola igazgatójának, és arról érdeklődtünk, hogy meddig jutottak el Málnásfürdő kezdődő megújhodásának dolgában.

– Idén elkészül a megújulási folyamat tervezete. Közösen kellene lépnünk már most annak érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten egy keveset jobbítsunk a fürdőtelep jelenlegi képén. A romos Mókus villát lebontatjuk, lehetőséget keresünk arra, hogy a fürdőtelep elhanyagolt alsó végének képén is jobbítani lehessen, hozzáférhető legyen a Lábáztató és a mofetta használata is, sőt, a hotel felújítása után elképzelhető, hogy a sikereikről ismert Ars Topia Alapítvány tájépítő mérnökeit is megkérjük, segítsenek megrajzolni-megtervezni Málnásferedő új arcképét.

Kádár István községi tanácsossal is ezt a témakört jártuk körül.

– Bár futnak az évek, én reménnyel tekintek a változások felé, bízom a vállalkozást beindító kivitelezőben, tudva azt, hogy egy ilyen nagy és bonyolult befektetés a hazai körülmények között időt követel. Málnásfürdő nem egy faluja Málnásnak, hanem egy régi gyógyfürdő, területén több kőbánya működik, jövedelmi hozadékukból a fürdőtelep is szeretne bár egy lépést tenni előre. A megújhodás dolgában magamat is, falusfeleimet is türelemre inteném, de nyílik a természet, küszöbön a jobb időjárás, és meg kell ejteni a csupán jóakaratot igénylő takarítást-szépítést, melynek semmi akadálya nincs. Önerővel-közmunkával van lehetőség rendezni a fürdő területét, felújítani és kijavítani a Lábáztatót, hasonlóképpen a hideg borvizes strandot, kinyitni a mofettát, ahol a használati utasítások tiszteletben tartása mellett, saját felelősségére mofettázhatna az ideérkező. Strand és mofetta mellé illemhelyet kell telepíteni, hogy virágok ültetéséről ne is beszéljek. Szeretnénk, ha az önkormányzat kinevezne egy fürdő(falu)felelőst, hogy legyen, aki legalább meghallgassa a helyi elvárásokat és azoknak kivitelezésére mozgósítson.

Málnásfürdő egyetlen korszerű panziója a központi fekvésű Anna villa. Tulajdonosai is bizonyára készséggel tennének többet fejlődése érdekében.

– Ameddig megvalósulna a beinduló fejlesztés, valóban szükséges lenne kissé szépíteni a telep területét, törekedni arra, hogy az idegenből ide érkező is láthasson valamit a hely és a közvetlen környék turisztikai értékeiből – mondotta Dombi Szabolcs, a panzió fiatal menedzsere.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1511
szavazógép
2020-03-10: Magazin - :

Nők a tudományban

Csillagászat, matematika és a fizikai tudományok területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó kutatónőket ismertek el Nők a Tudományban Kiválósági Díjjal a Magyar Tudományos Akadémián (MTA).
2020-03-10: Gazdakör - Bokor Gábor:

Együttműködést erősítő fórum Csíkszeredában

Idén Csíkszeredában kerül sor március 21-én a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumára. A Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE) által a Hargita Vendégváróban szervezett fórum keretet biztosít a székelyföldi gazdaszervezetek együttműködésének, ugyanakkor az ott meghozott döntések alapozzák meg az SZGE további tevékenységi irányvonalát.