Együttműködést erősítő fórum Csíkszeredában

2020. március 10., kedd, Gazdakör

Idén Csíkszeredában kerül sor március 21-én a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumára. A Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE) által a Hargita Vendégváróban szervezett fórum keretet biztosít a székelyföldi gazdaszervezetek együttműködésének, ugyanakkor az ott meghozott döntések alapozzák meg az SZGE további tevékenységi irányvonalát.

  • Zágonban kézfelemeléssel fogadták el a fórum működési szabályzatát
    Zágonban kézfelemeléssel fogadták el a fórum működési szabályzatát

Becze István SZGE-elnök érdeklődésünkre elmondta, legalább 250 gazdaszervezet megbízottját várják a fórumra, az esemény díszvendége dr. Nagy István magyar agrárminiszter lesz.

A Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdaszervezetek összefogását célzó mozgalom még 2010-ben indult. Akkor Homoródfürdőn együttműködési nyilatkozat aláírásával szentesítették a szándékot a jelenlévők. A homoródfürdői nyilatkozat megszületése után a székelyföldi gazdaszervezetek összefogása nyomán több, a gazdák érdekét szolgáló célt sikerült megvalósítani. A következő lépésre, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumának megalapítására 2018 júliusában Zágonban került sor. Tavaly Szovátán szervezték meg az eseményt.

A zágoni alakuló ülésen mutatták be nyilvánosan a fórum célkituzéseit: együttműködési, érdekegyeztetési lehetőséget teremteni a Székelyföld területén működő mezőgazdasági és vidékfejlesztési szervezetek számára, valamint megfogalmazni és elfogadni azon célokat, terveket és programokat, amelyek a székelyföldi agrárium és vidék fejlődését, javát szolgálják – mindezek megvalósulását képviseli a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete. Az alakuló ülésen az együttműködési nyilatkozat és adatlap kitöltésével válhattak a fórum tagjává az érdekeltek.

Mára a Fórum Székelyföld legnagyobb horderejű mezőgazdasági eseményévé nőtte ki magát, ahol a térség agráriumával kapcsolatos kérdések kerülnek megvitatásra. A csíkszeredai fórumon elhangzik az elmúlt időszak tevékenységi beszámolója, hangsúlyt kap az SZGE által működtetett falugazdász hálózat működésének ismertetése. A jelenlévők az SZGE által a jövőben tervezett szakmai programokat is megismerhetik.

Becze István érdeklődésünkre elmondta: bíznak benne, hogy a fórum erősíti a székelyföldi gazdaszervezetek integrációját, az egymásra figyelést, együttműködést. A szovátai Fórumon feldolgozott témák közül a bioter­mesztést sarkalló programot említette. Sok egyeztetésre, építő jellegű vitára került sor az elmúlt év során, ezen a téren is jó úton haladnak a kitűzött cél, a biotermesztés minél szélesebb körű alkalmazásának megvalósítása felé – mondta az elnök. Kiemelte a falugazdász hálózat működésének fontosságát is. A hálózat munkájának eredményeként jó iramban halad a székelyföldi gazdakataszter felállítása, de jelentős eredményeket értek el az integráció, a szövetkezetek létesítésének támogatása terén is. Ugyanakkor a székelyföldi gazdaszervezetek összehangolt munkájának eredményeként számos agráreseményt sikerült megvalósítani. A szovátai fórumon kiemelt téma volt Székelyföld Agrár Stratégiája, ennek a célnak a megvalósítása érdekében sok előrelépés történt – húzta alá Becze.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 491
szavazógép
2020-03-10: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Ünnep küszöbén Málnáson

Málnás községben nem áll meg az idő, a közérdekű események sorban követik egymást. Lapozgattuk az önkormányzati ciklus eddigi eredményeiről készült beszámolót, és azt is megtudtuk, hogy Szotyori Angéla polgármesternek egyelőre nincs más kihívója. Málnásfürdőt kora tavaszi csend ülte meg, a helyiek a fürdőtelep megújulására várnak. A község minden falujában március 15. megünneplésére készültek.
2020-03-10: Gazdakör - Bokor Gábor:

Magyar méhészegyesület

Létrejött az Erdélyi Magyar Méhész­egyesület. Az alapító okiratot Nyárádszeredában írták alá, tizenhét Kovászna, Hargita és Maros megyei méhész látta el kézjegyével, közjegyző jelenlétében. Az egyesületben Háromszéket Marosi Károly dálnoki lelkész, méhész képviseli.