Bizakodó Sepsibükszád

2020. március 31., kedd, Riport

Hogy is ne lennénk bizakodók, elvégre a miénk katolikus település. Bízunk abban, hogy lassan minden a régi kerékvágásba zökken – mondogatják, gondolhatják a sepsibükszádiak. Pirosban áll már az új plébániaépület. Bilibók Géza papot nagyon szeretik, a közösségi médiában minden hétköznap délután öt órakor és vasárnap tizenegy órakor kezdődő szentmiséjét csak az nem követi, aki nem akarja. Szabad az ima. Ha a lelkünk rendben van, leküzdjük a bajokat – csengett ki azoknak véleményéből, akikkel sikerült beszélgetnünk.

Mi újság a plébánián

A katolikus megyebírótól, Simion Györgytől a tűzvész pusztította helyi plébániával kapcsolatos újdonságok felől érdeklődtünk. A mintegy kétezer lelket számláló katolikus közösség gondnoka elmondta, hogy most végzik az utolsó simításokat, úgy néz ki, a napokban be is fejezik.

– Kissé magasabb lesz az épület, mint ahogy eleinte gondoltuk, mert tetőtere is beépül – mondta. – Nálunk egy kézre dolgozik az egész falu. Megegyeztünk a helyi erdő-közbirtokossággal, hogy az új épületben számukra is lesz egy irodahelyiség, és arról is egyezség született, hogy ennek fejében állni fogják az épület nyílászárói­nak értékét. A plébánia területe most is 217 négyzetméter lesz, de más beosztással. Lesz benn egy vendégszoba is és egy tágasabb terem, ahol megbeszéléseket lehet tartani. Mi bizakodók vagyunk.

– Így mindenki jól jár – hangsúlyozta beleegyezőleg Nyáguly Antal közbirtokossági elnök. – Ha ez az egyezség nem jött volna létre, nekünk mindenképpen valahol egy helyiséget kellett volna bérelnünk. Örömmel nyugtáztuk mi is, hogy sikeresen működik a közbirtokosság. A régi sepsibükszádiak annak idején Uzonkafürdő övezetében vásárolták meg ezeket az erdős területeket. Beszélgetésünk idején is teljes gőzzel és üzemterv szerint folyt a kitermelés a fürdő övezetében levő vágtéren – jelezte Nyáguly. – 308 örökhagyó tulajdona volt az említett erdős terület, azóta – ahogy az örökösök száma nőtt – felaprózódtak a jogok. Jelenleg a tagok tűzifáját készíttetjük elő. Ők csak a szállítást kell hogy kifizessék, de ha nagyon idős családról van szó, mi azokon segítünk, hazaszállítjuk.

Egyébként különleges és sajátos módon alakult itt a nem hosszú időkre visszatekintő település etnikumainak alakulása. A római katolikus felekezet volt az, amely mindig egy csoportba gyűjtötte s tartotta meg a többséget. A helyi tolerancia teret engedett a görögkatolikusoknak, majd a görögkeletieknek is, akik a régi mellé külön bizánci stílusú új templomot építtettek maguknak az interbellum idején, és csak később került arra lehetőség, hogy filiába tömörülhessenek a reformátusok, s a mikóújfalusi anyaegyházhoz tartozó gyülekezet helyben imaházat létesíthessenek magának.

Simion György megyebíró magánvállalkozóként mezőgazdasággal foglalkozik, és nem egy alkalommal mi is meggyő­ződhettünk arról, hogy sikerrel. Nem kis dolog a sepsibükszádi helyi agrártermelési lehetőségeket illetőleg, a település ugyanis 683 m méter magasan helyezkedik el a Csomád-Piliske vonulat déli lába előtt. – Milyen reményekkel nyitja az idei mezőgazdasági évet? – kérdeztük.

– Bizakodóan, de sajnos eléggé száraz a talaj, a tél sem járt gazdag csapadékkal. Hidegek az éjszakák, nálunk még várni kell arra, hogy földbe tegyük a pityókát. El lehet szórni a műtrágyát, aki akarja, el tudja vetni a tavaszbúzát-tavaszárpát. Én megfelelő vetőmagból készítem a nekem szükséges magpityókát, fel vagyok készülve. Kertem végében két hektáron földieperrel is kísérleteztem, sikerrel. Az is munkát ad: le lehet szedni a száraz leveleket és rézgálicos lével permetezni-védeni.

 

Sikeres az internetes iskola

Legalábbis ez tűnt ki a Boér Rozália igazgató asszonnyal folytatott beszélgetésünkből, aki elmondta, hogy a kisebb gyermekek számára nagyon új ez a módszer, ezért ők jobban lelkesednek az internetes órákért.

– Az I–IV.-esek jobban lelkesednek és aktívan be is kapcsolódnak az online tevékenységekbe – tájékoztatott. – Előkészítő osztályosoknak oktatófilmeket, meséket közvetítünk, amelyeket rendszerint a szülőkkel közösen követnek, van úgy, hogy számukra szükséges a szülők jelenléte, esetenként magyarázatuk is. Igyekszünk betartani minden közösségi szabályt, különös tekintettel azokra, amit a tanfelügyelőség rendel el. A Mikes Ármin Általános Iskolában az állandó jelenlétet titkárunk biztosítja. Naponta két alkalmazottunk bejár és végzi a szükséges takarítást, valamint az előírt fertőtlenítési munkálatokat.

Megtudtuk azt is, hogy összesen kilencre szaporodott az okostáblák száma, jelenleg minden osztályban használhatók a vidéki viszonylatban is korszerűnek tekinthető felszerelések. A helyi önkormányzat javítási munkálatokba kezdett az Ábrahám Árpád nevét viselő óvoda épületében, s azt is tervezi a községvezetés, hogy különálló és korszerű mosdót és illemhelyet alakítson ki kimondottan iskolánk tanulói számára.

Az igazgató elmondta, hogy enyhén apad a diáklétszám, de aggodalomra még nincsen ok. Sikerült több hasznos iskolai kapcsolatot kiépíteni. A múlt nyáron bérmentesen tölthettek néhány napot Balatonfüreden a Járd végig programmal, állandó jelleggel fogadják azokat az iskolás csoportokat is, amelyek a Határtalanul programmal érkeznek a vidékre. A karbantartó évente néhány teremben elvégzi a meszelést-fertőtlenítést. Nekiálltak az iskola irattárát berendezni. Beszerezték a téli tüzelőt, az iskola továbbra is minden eszközzel ápolja az egykori huta- és üvegmíves Sovánka István, valamint az egykori kedves természetbúvár, Nagy István igazgató-tanár emlékét.

 

Gyulán készül Sepsibükszád monográfiája

Tavaly szeptemberi látogatásunk idején sikerült helyben találkozni Herbst István nyugalmazott helytörténész-pedagógussal, a falu szülöttével, a megyei gyermekvédelmi igazgatóság egykori vezetőjével, akinek sikerült annyi helytörténeti adatot összegyűjtenie, hogy abból megszülethetne, ha nem is egy monográfia, legalább egy falufüzet. Ennek megírásában eddig csak a betegsége akadályozta meg.

– Meglesz az összefoglaló, komoly a szándékom, nem kell aggódni – mondta. Tegnapelőtt arra ébredtem, hogy megkezdem, legalább lesz, amivel dolgoznom, nagy regiszterem van, írok bele az ágyban. Régi fényképfelvételem is van bőven, a legújabbakat már nem gond beszerezni a digitális világban. Sok régi, veszendő anyagot gyűjtöttem egybe Bükszádról. Én ugyan már nem emlékszem a híres bükszádi üvegmíves Sovánka Istvánra, pedig nem messze lakott tőlünk. Kisgyermek koromban egy karácsonykor két Sovánka-féle, fából készült gyermekjátékot hozott nekem az angyalka. Ugyanis miután üveggyára megszűnt, Sovánka játékgyártásba kezdett.

Na de a bükszádi üveghutának eléggé gazdag ipartörténeti anyaga jelent meg ez idáig!
– Mikor került ide a Herbszt család? – tettük fel a kérdést.
– Amikor a zalánpataki hutánál valamilyen oknál fogva alábbhagyhatott a szakemberek irányította munka, már átjöttek erre a vidékre. Az ezernyolcszázas évek első felében a mi családunk átkerült Bükszádra. Sajnos, két generáció után már nincsen fiúgyermek, leányágra futottak a Herbsztek. A Gyulán lakó lányom – Illésné Herbszt Ágnes Kamilla – őrzi ugyan lánykori nevét, miként fiacskája is a Herbszt nevet!

 

Bizakodó-e a polgármester?

– Amit a tavalytól idáig elvégeztünk és megvalósítottunk, abban igen, s amire számítunk, amire pályáztunk s álmodunk, abban is igen – felelte Bács Márton Csaba –, mert ezekre hitem ad erőt.

A községgazda az anyagiakkal kezdte mondanivalóját. Elmondta, hogy az idei költségvetés jobb, mint a tavalyi. Meggondolva kellett gazdálkodni az anyagiakkal, és végül az év végi költségvetés-kiegészítésből az apparátus bérének kifizetése is sikerült. Nem álltak rosszul a fejlesztési oldalon sem. Sikerrel lezárult az az uniós pályázatuk, amellyel a Leader-programon keresztül az önkéntes tűzoltó-alakulat számára ruházatot és műszaki felszerelést tudtak beszerezni. Az elkövetkező időkre szertár-raktár helyiséget is szeretnének biztosítani az alakulat számára. Az önkormányzat és a Mikes Ármin Általános Iskola közös épülete mögötti területen megépült a multifunkcionális műgyepes sportpálya, át is vették már. Kivitelezője a sepsiszentgyörgyi Baumeister cég. Régi óhaja volt a sportpálya a helybeli fiatalságnak, ők kérték, hogy erre pályázzanak.

A község részt vesz egy közös programban a megyei tanáccsal, amelynek a célja a községbeli családorvosi rendelők teljes felújítása, korszerűsítése. Ez éppen most zajlik. Főleg belső felújításról volt szó, de a községi tanács úgy döntött, hogy a helyi költségvetésből még orvosi eszközöket is vásárolnak, pontosabban egy EKG-készüléket, egy defibrillátort és egy analízisek elvégzésére alkalmas speciális készüléket. Bács Csaba örömmel mondta el, hogy dr. Réti Grósz István Imre család­orvosuk több mint húsz esztendeje sikerrel látja el a bükszádi betegeket, gyógyszertárral is rendelkeznek, nagyon szeretnének egy fogorvost keresni a község számára, ugyanis a helyieknek efféle ellátásért Tusnádfürdőre vagy Mikóújfaluba kell utazniuk. Nem annyira a közbiztonság, mint inkább a közlekedés ellenőrzésének céljával sikerült felszerelni tíz térfigyelő kamerát a község területén. Uniós pénzalapokra pályázik az önkormányzat a község mellékutcáinak aszfaltozására, a dokumentációk elkészültek, várják a kiírást. Spórolt pénzből, önerőből megkezdték a helyi óvoda tatarozási munkálatait, járdák építését is tervezik a nemzeti műút azon szélén, ahol a terület alkalmas. Az elöljáró elmondta, hogy az utóbbi időben tizenöt Magyarországon dolgozó falusfelük érkezett haza, akiknek felhívták figyelmüket a koronavírussal kapcsolatos szigorú hazai intézkedések betartására.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mi lenne a helyes medve-ügyben?


eredmények
szavazatok száma 2631
szavazógép
2020-03-31: Magazin - :

Ingyenes hangoskönyvek és műsorok

A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum), a Rádióarchívum és az m3.hu is ingyenessé tette tartalmainak egy részét, hogy a komolyzene, a különféle műsorok, a hangoskönyvek, a tévéfilmek és a sorozatok által az igényes szórakozás és a korosztálytól független tanulás élményét felkínálva támogassa a minőségi otthoni időtöltést – közölte az MTVA.
2020-03-31: Gazdakör - Bokor Gábor:

Idén is lesz támogatás

Egy héttel ezelőtt adtuk hírül, hogy az agártárca idén is támogatja a fokhagyma termesztését. Most a szaktárcától újabb jó hír érkezett: a paradicsom védett környezetben (üvegházakban, fóliasátrakban) való termesztésének támogatása is folytatódik. A kormány 39,5 millió eurót különített el a program finanszírozására.