Tavaszvárás Maksán

2020. április 7., kedd, Riport

Nem mindennek akadálya ugyan a világot sújtó koronavírus-jávány, de azért érezhetően átalakította a háromszéki falvak életét is. Nincs ez másként Maksán sem, ahol több tucatnyian kénytelenek házi elkülönítésben élni, a máskor gyermekzsivajtól hangos iskolaudvar üres, a pedagógusok távoktatásban tanítják a diákokat, a hitélet ápolása pedig az otthon falai közé szorul, hiszen a fertőzésveszély miatti elővigyázatosságból istentiszteletet sem tartanak. Jó hír azonban, hogy a mezőgazdasági tevékenység nem állt le, az időjárás kedvezett, földbe került a háromszékiek igen értékes élelme, a pityóka is.

Járvány idején

A visszapillantás előtt a koronavírus helyzete felől kellett érdeklődnünk a községvezető Deszke Jánostól: vannak-e otthoni elkülönítésben lévő személyek a két településen? – kérdeztük. A felelet sajnos igennel kezdődött: tizenhét körül van ezek száma a községközpontban, és Besenyőn is van tizenhárom személy, aki vesztegzár alá kényszerült.
 

Várni kell még a közművesítésre

Az utolsó maksai látogatásunk óta eltelt idő kevés ahhoz, hogy lépni lehetett volna közművesítés dolgában. Márpedig létfontosságú lenne ez Maksa község jövője szempontjából – hangzott el a polgármesterrel folytatott beszélgetésünk alkalmával. Elmondta, hogy készülnek a pályázatok, és Maksa község ivóvízzel való ellátása továbbra is ott van a megyei Közüzemek térségi mestertervében, amely révén a községközpontot és Eresztevény településrészt látnák el minőségi ivóvízzel az elkövetkező években. Ezek szerint két vagy három évnek is el kell telnie ahhoz, hogy megépülhessen a Sepsiszentgyörgyről Orbaiszék felé tartó fővezeték, amire az elsők között Maksa községet is rácsatlakoztathatják.

Ivóvíz dolgában egyelőre kivételt képez adminisztrációs szempontból a községhez tartozó Sepsibesenyő falu, ahol még 2009-ben megkezdték egy helyi hálózat kiépítését, a munkálatok azonban abbamaradtak – részletezte Deszke. Az akkori kivitelezővel szerződést bontottak, s mivel azóta az árak nőttek, elkészítettek egy új költségszámítást, amire a napokban hirdetik meg a közbeszerzési eljárást. Időközben a besenyői Császárkút vize megapadt, a tervek szerint a kultúrotthon udvarán készülő fúrás szolgáltat majd jó ivóvizet az elkövetkező időkben. Sietnie kellett a községvezetésnek, szorította őket az idő, ugyanis a vidékfejlesztési program jövőben már nem biztosította volna az ivóvízhálózat finanszírozását. A polgármester reméli, hogy valamikor szeptemberben csorogni fog a jó ivóvíz Sepsibesenyőn. Egyelőre várják a kivitelezőket. Ez tehát a maksai tavaszvárás.

Régi szándék, hogy ezt a turisztikai szempontból előnyös helyzetben lévő falut és a tó nyugati partját Maksa és Angyalos irányából is korszerű úton lehessen megközelíteni. Maksa felől az előkészített útszakasz korszerűsítésére van remény, az Angyalos felőli azonban megyei út. Besenyőn mutatós támfal védi a Kultúrdombot, jobbít a faluképen, ha elkészül itt a táborig tartó aszfaltszőnyeg.

Egyelőre az évekkel ezelőtt megépült maksai szennyvízhálózat meghosszabbítása is várat magára, márpedig a Besenyői-tó Maksa felőli oldalának jövője enélkül elképzelhetetlen.

– Így van – felelte a községgazda felvetésünkre –, ugyanis az is kérdés, hogy lesz-e egyáltalán lehetőség a létező csatornahálózat felújítására, korszerűsítésére és működésbe helyezésére, miként azt sem tudni még, hogy a községben keletkező szennyvíz mennyisége elegendő lenne-e a megépített, egyébként jelentős kapacitású derítő működtetéséhez.

Ilyen körülmények között sokat kell még várni arra, hogy a gazdag turisztikai adottságokkal rendelkező községben pénzt fialó vendégforgalmi szolgáltatások alakuljanak ki. A Besenyői-tó tulajdonjogának megszerzése mindmáig csak helyi óhaj maradt, de a község közelében levő Óriáspince térsége mint tömegrendezvények megszervezésére alkalmas szabadtéri terület sem hagyható ki a vendégforgalmi potenciállal rendelkező helyszínek köréből, ahogy a korszerű eresztevényi Benke-kúria és minden óhajt kielégítő kínálata sem.
 

Nem áll meg az élet

A kedvezőbb időjárás beálltával folytatni fogják itt a református egyházközségtől bérbe vett régi kultúrotthon belső javítását. A konyhai részleget és a mellékhelyiségeket kell még kialakítani. Már tavaly sikerült rendezni az épület környékét, annak parkosítását. Készül egy pályázat a maksai Teleki Zsigmond Óvoda javítására és udvarán egy játszótér kialakítására. Befejezték a község határában levő földek, szántó- és legelőterületek ingyenes telekkönyvezését, fontos lépés volt ez a helyi tulajdonjogok rendezése szempontjából.

Dr. Kerekes Jenő családorvos korai halála gondot okozott mindenkinek. A rendelővel egy épületben levő orvosi lakást rendezték, s miként megtudtuk, valamelyes remény van arra, hogy új családorvosa legyen Maksának.

Jó hírként közölték, hogy megalakult helyben a diakóniai szolgálat: Jakabfi Júlia szakképesített dolgozó felváltva hol Maksán, hol pedig a szomszédos Dálnokon végzi áldozatos szolgálatát.

Sajnos, a koronavírus-járvány miatt is lassan haladnak a hetek-hónapok – mondta a polgármester. Július 4-ére tervezték a Székely Vágtát az Óriáspince-tetőn, erre az alkalomra meghívták magyarországi testvértelepülésüket, Sarudot is. Ők is visszahívták Maksa küldöttségét a hagyomány szerint Péter-Pál napján megtartott ottani aratóversenyre. Immán válik meg – mondja a háromszéki szólásmondás.

Március utolsó napjaiban kezdték meg a krumpliültetést Maksán. Badi Gyula termelőtől tudtuk meg, hogy jó állapotban vannak községszerte az előkészített földek, és öt olyan nagybani termelő dolgozik a maksai határban, akik 30 hektár körüli területen termelik ezt a nagyon fontos alapélelmiszert. S mert ebben a periódusban kedvezett az időjárás, olyan is volt, hogy naponta 8–10 hektáron sikerült elültetni a krumplit. A maksai termelők ebben az évben lemondtak a cukorrépa-termelésről. A botfalusi cukorgyár háromévi adósságot gyűjtött fel, egy negyedik adósságos esztendőbe a helybeli termelők már nem mertek belevágni – tájékoztatott Badi Gyula.
 

Távoktatás az iskolában

Működik a világháló segítségével folyó oktatás – mondta kérdésünkre Istók Judit, a helybeli Orbán Balázs Általános Iskola igazgatója.

– A kényszerszünet másnapjától már igyekeztünk kihasználni az online lehetőségeket. Már a kezdetektől használtuk a Facebookot, ugyanis a közösségi hálóhoz a szülők és a gyermekek egy része is hozzáfér. Ugyanakkor már a kényszerszünet kezdetekor létrejött az iskola honlapja, melyen online játékos gyakorlatok kaptak helyet, és a tanároknak is lehetőségük volt feladatokat feltölteni ide. Tanulóinkkal, szüleikkel napi szinten tartjuk a kapcsolatot, gyakran vannak élő beszélgetések és visszaigazolás a napi feladatokra a tanáraink részéről. A pedagógusok közti kapcsolat is folyamatos, a közösségi hálón és webszobában tartjuk a megbeszéléseinket, ezáltal is fenntartva a kapcsolatot és egyeztetve a munkamenetet. Azokkal a gyermekekkel, akik nehezebben csatlakoznak, türelmesek va­gyunk, és igyekszünk számukra valamilyen formában eljuttatni a feladatokat. Ezek elsősorban gyakorlati jellegűek, a rögzítést, a begyakorlást és a nehézségek áthidalását szolgálják. Legfontosabb feladatunknak azt tartjuk jelen helyzetben, hogy a tanulók, szülők érezzék: a tanulásban, az újszerű tanulási mód folyamatának követésében emberileg is számíthatnak ránk.

Czine Erzsébet, két iskoláskorú maksai gyermek édesanyja elmondta, kislánya előkészítő osztályban van, fia pedig ötödikes. Mindketten rendszeresen megkapják a képességükhöz igazodó házi feladatokat, ők pedig, a szülői közösség valóban jó kapcsolatokat ápolnak az iskolával és a pedagógusokkal.

Hosszú időkre nyúlik vissza a maksai iskolai oktatás. A tragikus hirtelenséggel elhalt torjai tanár, Coroi Artúr kutatása révén ismerjük néhány maksai iskolamester nevét: „Mihály Gábor 1602; Veres Albert deák 1606; Komollai Orbán Pál 1622; Sámuel deák alias Ambrus 1714; Vásárhelyi K. Sámuel 1716; Vajda Ádám kántor 1750; Szatsvai György 1782.” 1810 és 1853 között Papolci Kelemen László tanított, és utóda, Albert László 1878-ig. Ekkor a református felekezeti iskola községi tanintézetté alakult. 1886-ban, Potsa József főispán utasítására új iskola építésébe kezdenek, amely Háromszék egyik legszebb falusi iskolája lett. Ebben az időben Kiss Lajos, Gocsman Mihály, Kónya Lajos és Magyari György tanított a faluban. Rendezett és szép jelenleg is a tanoda, tanulói-pedagógusai büszkék arra, hogy a legnagyobb székely, Orbán Balázs nevét viseli, akire tavaly nyáron emlékeztek, amikor leleplezték a névadó arcképmásának fém domborművét.
 

Hitápolás és ima otthonról

– Mi meghallgattuk és tiszteletben tartjuk a püspökség ajánlásait a jelenlegi koronavírussal kapcsolatosan. Presbitériumunk is egyhangúlag egyetértett azzal, hogy meghatározatlan időpontig függesszük fel az istentiszteleteket – tájékoztatott tiszteletes Ferenczi Zoltán, aki tavaly szeptember óta pásztorolja az 570 lelket számláló helybeli református gyülekezetet.

A hívek közmunkájának igénybevételével kora tavaszi takarítást végeztek a templom övezetében. A templom és a kultúrotthon előtti emlékpark is egyre látványosabb – egészítette ki Bartha Sándor református megyebíró, és elmondta, hogy a maksai önkormányzat két gyalogkaput állíttatott a kultúrotthon előtti emlékpark és a műemlék jellegű templom bejáratához, ami javítja a községközpont általános képét.

Rákosi Károly volt helybeli lelkész a régi templom 1776-ban készült eredeti kazettáinak mintavilágát újra elkészítette, és ezzel ismét Maksára „hozatta” az egykori mennyezetet és a már csak rajzban fennmaradt Szent László-falfestmény képi másolatát is. Ez az oka annak, hogy e sorok írója műemlék jellegűnek tartja és turisztikai látnivalóként jelöli meg Maksa mai templomát. Megmaradt még az eklézsia régi, 1537-ből való műkincs értékű harangja, amely sajnos hangjában mára már meghibásodott, megrepedt. Híresek voltak azonban a falu Jancsó nevű papjai is – szájhagyományt őrizve még ma is emlegetik a régi maksaiak, hogy három Jancsó – apa, fia és unoka – szolgált református papként a faluban több mint száz éven keresztül. A Jancsó-sírköveket mi is kerestük a maksai temetőben, kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire őrzi-ápolja az utókor jeles tanítómestereik emlékét. Sajnos, Jancsó Sámuel sírkövét már nem találtuk meg. A Jancsó Mátéé és Jancsó Ferencé még áll, utóbbi síremlék megőrzése, gondozása azonban az egyházközség jóakaratára vár.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mi lenne a helyes medve-ügyben?


eredmények
szavazatok száma 2632
szavazógép
2020-04-07: Emlékezet - Kisgyörgy Zoltán:

József főherceg Előpatakon

Az sem most volt, hanem 1883-ban, amikor „ő császári-királyi fensége Előpatakot meglátogatni kegyeskedett” – emlékezett rá Száva Gerő előpataki fürdőigazgató. A neve után magyar örmény lehetett, s amikor az előpataki erdő-közbirtokosság jogviszonyai rendeződtek, megkezdték a modernebb gyógyfürdő kiépítését.
2020-04-07: Gazdakör - Bokor Gábor:

Háromszéken még jók a körülmények

A csőd szélére juthatnak a mezőgazdászok a szélsőséges éghajlati körülmények miatt – figyelmeztet a Mezőgazdaságért és Szövetkezésért Szövetség. Az érdekvédelmi szervezet azt is felvetette: ha a gazdák nem tudják fizetni beszállítóikat, nem tudják törleszteni a ráfordított anyagok ellenértékét, földjeik elvesztését is kockáztathatják. A helyzet főleg a déli megyékre jellemző, Háromszéken egyelőre nem szembesülnek súlyos gondokkal a mezőgazdászok.