Járványidőben Sepsikőröspatakon

2020. április 22., szerda, Riport

Nem könnyű eldönteni, hogy ilyenkor mi lenne elsődleges fontosságú, amiről írni kellene e község kapcsán: arról-e, hogy mennyire fogja fékezni a községfejlesztés menetét általában az eléggé hosszúra becsült járvány, avagy arról, hogy erre a településre is érkezett haza sárga és piros jelzésű országokból egy kisebb roma csoport: itt is tapasztalható a járvány miatti migráció. Aztán járványidőben is haladnia kell a közművesítésnek, infrastruktúra-fejlesztéseknek, sok esetben azonban azzal a gonddal szembesülnek, hogy a meghirdetett beruházásokra nem jelentkeznek kivitelezők.

  • Községháza székely kapuval. Albert Levente felvétele
    Községháza székely kapuval. Albert Levente felvétele

Roma migráció

Egy alapos szociológiai felmérés tudna csak választ adni arra, hogy a háromszéki roma közösségek hány tagjának sikerül kijutnia külföldre és ott munkát találnia. Magunk is meggyőződtünk arról, hogy az elmúlt években számos bölönpataki román anyanyelvű cigány család jutott ki például Anglia nagyobb városaiba. Külön kötet is megjelent Magyarországon Roma migráció címmel, melynek tanulmányai egybehangzóan bizonyítják, hogy bármilyen baj, nehézség, recesszió vagy éppen járvány ütötte fel a fejét, annak mindenkori szenvedő alanya a cigányság is, sőt, elsőként ez a népréteg issza meg a ragály levét.

Sepsikőröspatak községközpont lakosságának mintegy felét magyar anyanyelvű romaság teszi ki, mutatja a statisztika, de a helybeli római katolikus egyházközség nyilvántartása is. Ezeknek egy része, külföldön dolgozó rétege járvány sújtotta országokból tért, menekült vissza. Felőlük is érdeklődtünk Kisgyörgy Sándornál, a község polgármesterénél. Mint elmondta, mintegy nyolcvanan kényszerültek hazatérni. A karanténba helyezettek száma fokozatosan tizenötre csökkent, olyanok is voltak, akik családostul maradtak házi elkülönítésben. Fegyelemmel viselték és viselik a vesztegzárt, és ez feltűnt azoknak a rendőri szerveknek is, amelyek rendszeresen követik helyzetüket. Két másik személyt a rétyi-besenyői karanténba szállítottak, de egyikük már szabadult. Egyetlen olyan személyről van még tudomásunk, akinek pozitív volt a tesztje, sepsiszentgyörgyi tömbházlakásában van elkülönítve, családtagjai pedig karanténban vannak kálnoki hétvégi házukban.

 

Döcögő településfejlesztés

Mennie, működnie kellene a községfejlesztésnek járványoktól függetlenül is, de szinte hihetetlen, hogy évek hosszú sora óta folyik a küzdelem a községközpont és Kálnok szennyvízhálózatának kiépítése érdekében – derült ki a polgármesterrel folytatott beszélgetésünkből. Sajnos, a kivitelezésre meghirdetett két versenytárgyalásra nem jelentkezett egyetlen kivitelező sem. Arra hivatkoztak, hogy a munkálat értéke nagyon alábecsült. A tervezővel újraszámíttatták, s az eredmény 360 ezer lejes pluszköltséget hozott ki. A szabály szerint ezt a különbözetet a sepsikőröspataki önkormányzatnak kellene kifizetnie, mert az uniós finanszírozás csak az eredeti szerződésben foglalt összeget fedezi. Végre a napokban a harmadik liciten jelentkezett egy Dâmbovița megyei cég, amely egymillió lejjel olcsóbban elvállalta a munkálatot, így nemsokára megkötik a szerződést.

– Sikerült megoldani egy számunkra fontos kérdést is – magyarázta a polgármester –: a mi fővezetékünket úgy tudjuk majd kialakíttatni, hogy könnyen rá lehessen csatlakoztatni a kálnoki hálózatot is. Sajnos, a hálózat egyelőre csak Kőröspatakon épülhet ki, Kálnok hálózatára külön kell majd pályázni, de az a szerencse, hogy a kivitelezési terv már elkészült, és a legközelebbi alkalmas kiíráskor azonnal pályázni fogunk.

Az egyébként könnyebbséget jelent majd a helyi önkormányzatnak, hogy a Gospcom regionális szolgáltató veszi át a községközpont hálózatának a működtetését, ellenőrzését, a lakók azonban bizonyára kevésbé örvendenek, mert ezután az itteni fogyasztóknak is olyan árat kell majd fizetniük a szennyvíztisztításért, mint a városiaknak.

– Jogosan türelmetlen a lakosság, utcáink-útjaink sárosak, nyáron porosak, az aszfaltozásra szükséges pénzünk ott volt a számlánkon, s mi három esztendeje küzdöttünk a kivitelezés megvalósítása érdekében – folytatta a polgármester. – Ezen a nyáron még tűrni kell a port. Könnyítést az jelent, hogy egy bérelt kocsival locsolni fogják a poros útszakaszokat. Eredményként könyvelhetjük el azonban, hogy közben jól halad utcáink-útjaink kötelező telekkönyveztetése, ami elengedhetetlen az infrastruktúra alakulása szempontjából. Itt új lépésekre szántuk el magunkat Árkos község önkormányzatával közösen: megpróbáljuk tulajdonunkba venni a két település közötti ún. Bányautat. Sikerült egyezséget kötni egy brassói illetőségű ügyvéddel, aki vállalná egy új per beindítását. Ha a szennyvízhálózat a földbe kerül, a telekkönyveztetések befejeződnek, semmi akadálya nem lehet a végleges aszfaltozásnak.

 

Veszélyben az iskola

– Mi lesz az 1891-ben épült, romosodó Kálnoky Ludmilla Általános Iskola épületének főjavításával, bővítésével és felszerelésével? – kérdeztük a polgármestert.

– Idejében meghirdettük a versenytárgyalásokat, azonban egy kivitelező cég sem jelentkezett. Erre 1,7 millió euró áll rendelkezésünkre, ami hatalmas befektetési összeg. Ebben benne van a régi épület teljes rehabilitása, de mivel a jelenlegi osztálytermek száma nem elegendő, tervben egy hátsó mellékszárnnyal való bővítés is. Az épület mindkét homlokfala omladozásnak indult, s azt   védőhálóval kellett beborítani elővigyázatosságból. Immár a harmadik versenytárgyalást hirdettük meg április 14-ére, de a munkálatot az alacsony értékre hivatkozva ez alkalommal sem vállalta egy kivitelező sem. Még 600 ezer euróra lenne szükség, ennyivel kerülne többe az iskola főjavítása az újraszámított költségvetés alapján. Ennek az összegnek a minél hamarabbi megszerzése a legfontosabb feladatunk. Hasonlóképpen egy napra rá, április 15-ére hirdettük a versenytárgyalást a két település kultúrotthonainak felújítására, ami ismételten kudarccal végződött. Semmiképp sem mondhatunk le erről a munkálatról sem, mert belső mosdókat kell kialakítani, Kálnokon ugyan van központi fűtés, de a helyiben nincs. Ez is egy 500 ezer eurós uniós pályázat. A sorozatos licitek miatt sok időt vesztettünk. Újra meghirdetjük, és van egy olyan tervezetünk, amely a munkálatok mellett magában foglalja a kivitelezés más költségeit is. Pillanatnyilag egy brassói céggel folytatunk ilyen irányú tárgyalásokat.

Megkéstek az új kőröspataki óvoda építésének munkálatai. Kilátásba helyezte a községvezetés, hogy kérik a határ­idő meghosszabbítását. Mindenképpen remény van arra, hogy az új iskolai évben itt kezdhetnek az óvodás csoportok. Jelenleg pirosban áll az épület, és a kivitelező Zöld Út erdővidéki cég csoportja folytatja a munkálatokat.
Megkezdték mindkét településen a ravatalozóépületek körüli terület bekerítését, erre Kőröspatakon egy sepsiszentgyörgyi, Kálnokon pedig egy brassói cég vállalkozott. Ugyancsak ez a két csoport szerel árnyékolót a két ravatalozóhoz az eső és erős napsütés kivédése céljából.

A elmúlt években a községközpont közművelődésének legaktívabb tagja volt a Kálnoky Ludmilla Egyesület, amelynek tevékenységéről több alkalommal beszámoltunk lapunkban. Zsigmond Sándor mérnök-tanártól, a társaság ügyvezető elnökétől, mivel a járvány az esztendő derekáig is elnyúlhat, a második félévi tevékenységük felől érdeklődtünk. „Amennyiben úgy alakul, hogy a Communitas Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap támogatni fogja az említett időszakra betervezett közösségformáló tevékenységeinket, tájékoztatni fogjuk rendezvényeinkről a Háromszék napilapot is” – ígérte Zsigmond Sándor.
 

Távoktatás az iskolában

Furcsa egy húsvéti vakációt töltenek a kőröspataki gyerekek. Csak érdeklődni volt alkalmunk: természetes, hogy az ovisok és gimnazisták is az online oktatással voltak lekötve. Az ünnepeken és a vakációban is kissé felszusszanhattak, ha tehették, részt vettek az online áhítatokon, szentmiséken, istentiszteleteken is, segíthettek a szülőknek-nagyszülőknek a virágos- és a zöldségeskertben.

De azért nem voltak teljesen esemény nélküliek az elmúlt hetek a Kálnoky Ludmilla-iskola számára, ugyanis Bálint Balázs VIII. osztályos tanuló képviselte az iskolát a Fajok vetélkedője elnevezésű online verseny regionális szakaszán március 2–15. között, ahol második helyezést ért el és továbbjutott, részt vehet az országos szakaszon – tájékoztatott biológia szakos tanárnője, Gaál Zsuzsa. A versenyt a Romániai Madártani Egyesület szervezi. Mivel online verseny, az országos szakaszra is sor kerül április 27. és május 10. között. Balázst e sorok írója is ismeri, hiszen együtt vettünk részt Kőröspatak magyarországi testvértelepülésén, Mezőtúron a Kaán Károly Természettudományi Vetélkedőn.

Vancea Eszter tanár-igazgatót arra kértük, tájékoztasson, miként folytatódik az online oktatás az iskolában.

– Többféle felületet használnak nálunk a pedagógusok párhuzamosan, az iskola az óvodával is. Minden pedagógus a maga programját, ismétlőleckéit ezeken küldi és mutatja be a gyerekeknek. A Facebookon zárt csoportok működnek iskolai osztályonként külön mappák segítségével. Gyakran használt alkalmazás a zárt Messenger-csoport, a kálnoki és kőröspataki iskolások, a VIII. osztályos tanulók-tanárok csoportja itt osztja meg az anyagokat a vizsgatárgyakból, azokat megoldják és visszaküldik tanáraiknak. Alkalmazásként használják a Zoom webináriumot is. Negyedikként említette az igazgató a Google Classroom alkalmazási eszközt.

Az ünnepek idején és a vakációban is napirenden volt mind az iskolavezetés, mind néhány szerényebb anyagiakkal rendelkező tanuló számára annak a 200 euró értékű számítógépprogramnak az alakulása és követése, amelyre a tanulók pályáztak egy sor igazoló okmány kíséretében. Ebben az esztendőben is meghirdette a tanügyminisztérium ezt a számítógép, tablet, más szükséges iskolai elektronikus felszerelés beszerzését támogató programot azoknak a tanulóknak, ahol a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 250 lejt.

A kőröspatakiak túl vannak a tavaszi szemétgyűjtés dandárján. Zsákokba került az a temérdek szemét, amelyet szerteszét azok raktak le, akik nem tudnak természet- és környezetbarátokká válni. A vegyes összetételű szeméttel tele zsákokat a Tega szállította rendeltetési helyére.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mi lenne a helyes medve-ügyben?


eredmények
szavazatok száma 2633
szavazógép
2020-04-22: Magazin - :

Az ördögien finom belga ale (Sörcsap – a székely sörkalauz)

A Duvel egy klasszikus belga ale, amely nemcsak a nyugat-európai országban örvend nagy népszerűségnek, hanem az egész világban (a földkerekség több mint 60 országában kapható), és egy hipermarket révén már Háromszékre is eljutott.
2020-04-22: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Gyengeségeink és erősségeink (Kilábalás a válságból)

Több a gyenge pontja a hazai gazdaságnak, mint az erőssége, ráadásul a gyenge pontok minden bizonnyal nagyobb erővel befolyásolják a válság utáni kilábalást – összegzi a véleményeket a Ziarul Financiar elemzője. Cristian Hostiuc ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a válság a mostanában sokat emlegetett V forma helyett W formát vehet, ami azt jelenti, hogy a májusra várható könnyítések után őszre újabb járványhelyzet következhet be.