A digitalizáció útjánSajtó a járvány szorításában

2020. június 10., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

A világjárvány kapcsán napvilágot látott gazdasági elemzésekben és előrejelzésekben kevés szó esik a médiáról. Nem csoda, hiszen – társadalmi funkciójából fakadóan – az ellenőrzött forrásokból történő hiteles tájékoztatásra talán nagyobb szükség van ma, mint valaha, így a sajtótermékek „fogyasztása” s ennek következtében a média működése folyamatos volt. Az államilag fenntartott közszolgálati média mellett a kereskedelmi alapon szerveződő lapkiadók is igyekeztek megfelelni a feladatnak, ám gazdasági problémáik jelentős mértékben befolyásolták működésüket. Rövid elemzésünkben az egész hazai sajtóról aligha alakíthatunk ki általános képet, ám a számunkra legismertebb termék, a Háromszék és ezzel együtt a hasonló „cipőben járó” helyi napilapok ilyen jellegű folyamatait vázolva igyekszünk betekintést nyújtani az ágazatba. Ahogy mondani szokás tehát, kivételes módon – elvégre kivételes időket élünk – „akasztjuk a hóhért”. Arra is rámutatunk, a digitalizáció révén milyen új szolgáltatásokkal igyekszünk meghálálni olvasóink és ügyfeleink bizalmát, hogy a személyes ügyintézés helyett az otthon biztonságából rendelhessenek újságot, tehessenek fel apróhirdetést, gyászjelentőt.

  • A Háromszék szerkesztősége – járványban is a „frontvonalban”. Fotó: Albert Levente
    A Háromszék szerkesztősége – járványban is a „frontvonalban”. Fotó: Albert Levente

A márciusban berobbant járványhelyzet, az abból fakadó korlátozások a sajtótermékek megjelenését azért sem befolyásolták lényegesen, mert szükség volt a gyors tájékoztatásra. Bár kevés szó esett róla, az egészségügy vagy az alapellátásban érintett ágazatok (mint a kereskedelem vagy a szállítás) mellett a tájékoztatóipar is a frontvonalba került, a sajtómunkások – megváltozott feltételek között ugyan, de – továbbra is folytatták napi tevékenységüket, az újságok és honlapok, a televíziók és rádiók munkatársainál fel sem merült például a kényszerszabadság lehetősége. Ám a költségek fedezése komoly gondokat okozott.


Bevételek

A kereskedelmi média, a nyomtatott sajtó alapvetően két bevételi forrásból gazdálkodik: az eladott (nyomtatott) újságokból (ezért fontos a példányszám), illetve a reklámok-hirdetések bevételeiből. A járványhelyzet, ha előbbit nem is érintette lényegesen (ami a Háromszéket illeti, az előfizetők tábora hű maradt a laphoz, azzal együtt, hogy a kézbesítés akadályai nyilvánvalóak voltak), ám a kereskedelmi reklámok és hirdetések az első pillanattól több mint felére csökkentek. Nem csoda, hiszen egy tevékenységét korlátozni vagy megszüntetni kényszerült cég kiadásai közül elsőként termékei és szolgáltatásai reklámozásáról mond le, annak költségeit faragja vissza. De néhány hét után lényegesen csökkent az úgynevezett apróhirdetési piac is, így arányaiban a bevételek mintegy harmada „elszállt”.

A bevételkiesés mellett jelentős költséggel járt a tevékenység átalakítása, „kiszervezése”. A munkatársak otthoni munkájához ugyanis meg kellett teremteni a megfelelő feltételeket (egy újságcikk megírásához ugyan elegendő egy hordozható számítógép, de a grafikai szerkesztés folyamata már speciális felszerelést feltételez).

Az amúgy is folyamatos átalakulásban lévő médiapiac, amikor egyre kevesebb nyomtatott újság értékesíthető, a „fogyasztás” pedig az egyébként ingyen elérhető online megjelenések, na meg az elektronikus média felé tolódik el, az egyébként is nehéz anyagi körülmények között működő kiadókat rendkívüli módon érintette.


Támogatások

Egyértelmű volt tehát, hogy a megfelelő működés biztosítása érdekében a bevételkieséseket pótolni kell. Természetesen csakis közpénzre lehetett gondolni, hiszen a tájékoztatáshoz való jogot rendkívüli helyzetben is biztosítani kell, ugyanakkor más ágazatokban például a kényszerszabadság alatt állami forrásból fedezték a bérek 75 százalékát (hogy csak egy példát említsünk). A sajtóban azonban leállásról vagy a tevékenység korlátozásáról szó sem lehetett.

A kormány – szokás szerint – meglehetősen későn reagált, csak április végén írt ki egy 200 millió lejes keretet, amelyre szolgáltatás fejében pályázni lehetett. A késlekedést jól illusztrálja, hogy az elbírálás a mai napig nem fejeződött be, s bár információink szerint az egész hazai sajtó „rámozdult” a lehetőségre, pénzt egyelőre senki nem látott.

Nem úgy Háromszéken, ahol az önkormányzatok – elsősorban a sepsiszentgyörgyi és a megyei – felvetésünkre szinte azonnal reagáltak, s bizonyára olvasóink is felfigyeltek az egész oldalas közérdekű tájékoztató anyagokra. Ezek részben ugyan, de pótolták a bevételkieséseket. Természetesen, más támogatási lehetőségeket is igénybe vettünk, ám ezek tekintetében egyelőre a szerződéskötésig nem jutottunk el, így pótlólagos bevételek sem keletkezhettek. A lapkiadók költségvetésének kiegyensúlyozására a szükségmegoldás tehát a kiadások visszafogása volt, lapunk esetében ennek következménye szombati lapszámunk megjelenésének felfüggesztése lett.


Olvasottság

Az olvasói, vagy ahogy mostanában mondani szokás, a fogyasztói szokások tekintetében is a válság lényeges változásokat hozott. A terjesztési gondok és a kijárási korlátozások miatt elsősorban az úgynevezett szabadárusításban (vagyis nem bérletrendszerben) értékesített példányok „szenvedtek”. A Háromszék vonatkozásában az újságárárudákban, üzletekben felére csökkent az értékesített lapok száma, míg – ahogy az előbb is utaltunk rá – a megrendelések száma nem esett vissza lényegesen.

Jelentősen növekedett azonban az online látogatók-olvasók száma. Ez a tendencia egyébként nem csak a járványhelyzet „hozadéka”. A Google Analytics adatai szerint ugyanis egy év alatt – tavaly és idén május között – lapunk internetes felületén az egyéni látogatók száma gyakorlatilag megduplázódott (2019 májusában közel 110 ezer, 2020 májusában pedig több mint 209 ezer egyéni látogató kereste fel egy hónap alatt honlapunkat). Ugyanebben a két időszakban mind az oldal látogatottsága, mind az oldalletöltések száma jelentősen, mintegy másfélszeresére növekedett (előbbi közel 303 ezerről 464,5 ezerre, utóbbi 1,15 millióról 1,44 millióra). Ami a területi megoszlást illeti, a látogatók többsége háromszéki „illetőségű”, de nagy számban olvasnak brassói, sőt, budapesti és bukaresti címekről is.

A járvány által közvetlenül okozott, az online olvasói igényekben bekövetkezett változások még szembetűnőbbek. Míg idén januárban az egyéni látogatók száma közel 182,5 ezer volt, márciusban ez a szám csaknem megduplázódott, meghaladva a 345 ezret, az oldalletöltések száma pedig kétmillió fölé ugrott. Ez utóbbi statisztika is egyértelműen mutatja, hogy milyen nagy igény mutatkozott a járvány kellős közepén a hiteles tájékoztatásra!


Új szolgáltatások

Az új helyzet új – elsősorban az online igénybe vehető szolgáltatásoknál eszközölt – fejlesztéseket is „kikényszerített”. Így volt ez minden területen, az oktatástól az egészségügyig, így a média sem lehetett kivétel. Lapunknál két jelentős fejlesztést sikerült megvalósítani, mindkettő olvasóink, ügyfeleink kényelmét, biztonságát szolgálja. Mint olvasóink, megrendelőink már tud(hat)ják, immár második hónapja a lap interneten keresztül is megrendelhető, a bérlet ellenértéke pedig bankkártyával törleszthető, mint bármilyen más internetes vásárlás esetében. A sepsiszentgyörgyieknek tehát nem kell többé várniuk a lapkihordók látogatására bérlethosszabbítás céljából, nem kell felkeresniük szerkesztőségünket, néhány kattintással, egyszerűen megrendelhetik az újságot. A terjesztési körülmények miatt ugyan ez a lehetőség Sepsiszentgyörgyre korlátozódik, de – az erre a célra honlapunkon kifejlesztett felületet – immár több mint félszáz előfizetőnk kereste fel.

A másik fejlesztés ezen a héten indult, amelynek segítségével immár otthonról feladható bármilyen apróhirdetés, gyászjelentő, szintén bankkártyás fizetési lehetőséggel. Ez az új szolgáltatásunk is ügyfeleink kényelmét és biztonságát szolgálja: nem kell délután, este rohanni a szerkesztőségbe feltenni egy gyászjelentőt, részvétnyilvánítást vagy bármilyen apróhirdetést, hanem – akárcsak az előfizetés esetében – az otthon biztonságában, egy számítógépnél ülve, kényelmesen rendezhetik ügyeiket.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy Sepsiszentgyörgyön a járványügyi vörös forgatókönyv lépett életbe?

eredmények
szavazatok száma 755
szavazógép
2020-06-10: Kultúra - Fekete Réka:

Hagyomány, örökség, érték (Civil évkönyv)

A hagyomány életünk kerete, amely megadja létünk szerkezetét, megmutatja, hogyan élünk, hova tartozunk, melyek az alapvető értékeink – fogalmazott Bodó Barna, az ötödik Civil Évkönyv szerkesztője a kötet online bemutatóján, amelyen a vaskos kiadvány néhány szerzője beszélt terepen végzett néprajzi kutatásairól, számolt be egy-egy tájegység jelenleg is élő, a közösség és civil szervezetek által életben tartott hagyományairól. A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) által kiadott évkönyvben háromszéki vonatkozású tanulmányok is szerepelnek hímzésekről, mézeskalács-készítésről, az erdővidéki kézművességről, a vargyasi bútorfestésről, orbaiszéki hagyományápolásról.
2020-06-10: Pénz, piac, vállalkozás - :

Megszűnt munkahelyek

A rendkívüli helyzet kihirdetése óta 430 ezer munkahely szűnt meg – közli a május végi helyzetet a munkaügyi minisztérium.