Jánó Mihály műemlékkalauzai

2020. június 18., csütörtök, Történelmünk

Jánó Mihály sepsiszentgyörgyi művészettörténésznek négy műemléki ismertetője, kalauza jelent meg az utóbbi években. Olyan könyvecskék, amelyek végigvezetik az érdeklődőt az adott műemléken. Formátumra akkorák, hogy zsebbe tehetők és bárhol fellapozhatók.

A sorozat A gelencei Szent Imre műemlék templom kalauzával kezdődött. A kötet a Kovászna Megye Tanácsa égisze alatt működő sepsiszentgyörgyi Háromszék Vármegye Kiadónál jelent meg 2013-ban. Gelencei templomkalauz címmel a Háromszék 2014. március 1-jei számában ismertettük. Másodikként A kézdiszentléleki Szent István-kápolna című kalauz került ki a nyomdából a kézdivásárhelyi Ambrózia Könyvkiadónál 2016-ban. Szent István-kápolna a Perkőn címmel ismertettük lapunk 2016. március 3-i számában. Harmadikként A kilyéni unitárius templom kalauza látott napvilágot Mudrák Attila fényképeivel, a sepsiszentgyörgyi T3 Kiadónál 2018-ban. A kötet ismertetése eddig elmaradt, ezt pótoljuk mai Történelmünk rovatunkban. A sorozatban eddig utolsóként A székelyderzsi unitárius templom kalauza jelent meg 2019-ben a kolozsvári Verbum Kiadónál. Hatszáz éves örökség Székelyderzsben címmel tudósítottunk a könyv bemutatójáról a Háromszék 2019. december 18-i számában.

A négy kötet négy különböző kiadónál jelent meg, mégis sorozatként kezelhető, hisz szerzőjük ugyanaz, formátumuk egységes, és szerkezetük is: tömör településbemutatóval kezdődnek, majd a műemlék egyházi épület történetével folytatódnak, előtérbe helyezve annak művészettörténeti értékeit, főképp falképeit. A szövegtörzstől elkülönített keretes írásokban magyarázatot kapunk egy-egy szakkifejezésre, vagy megismerhetjük egy kutató vagy patrónus életrajzát. Az első kötetbemutatóban írottak végig érvényesek: a műemlék kalauzával felfegyverkezve a látogató értően szemlélheti az épület értékeit, az olvasó pallérozhatja ismereteit, a művészettörténet vagy csak a történelem iránt érdeklődő hasznos olvasmányra lel.

A kilyéni unitárius templom falképeiről, főként a Szent László-legenda ábrázolásáról többször írtunk lapunkban, ezúttal a kalauzból való ismertető közlésével a krisztológiai ciklust mutatjuk be.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2665
szavazógép
2020-06-18: Család - :

Kevesebb halott

A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, ahol már korán és általános izolációt rendeltek el, valamint megelőző intézkedéseket hoztak, a betegség halálozási aránya 30–50 százalékkal alacsonyabb volt a többi városhoz képest.
2020-06-18: Történelmünk - Jánó Mihály:

A krisztológiai falképciklus (A kilyéni unitárius templom)

A hajó déli hosszfalán az Utolsó ítélet és Krisztus passiójának kezdő jelenetei láthatók. A székelyföldi középkori Krisztus passiója ciklusok közül a legrészletesebb sorozat a déli bejárattól indul a nyugati fal irányába. Első képe, a Bevonulás Jeruzsálembe jelenet nagyobbrészt elpusztult, illetve egy későbbi fogadalmi kép, egy Madonna-ábrázolás is eltakarja. (…)