Nem megalapozott

2008. október 10., péntek, Nyílttér

2008. szeptember 18-án az Országos Diszkriminációellenes Tanács ülésén megszületett a válasz a májusban lezajlott csendőrségi napok visszaéléseivel kapcsolatban: a magyarság tudatos mellőzésére vonatkozó panasz nem megalapozott. Szándékosan használtam a visszaélés szót, ugyanis a csendőrség visszaélt a törvénnyel és a józan ésszel.

Szerencséjükre — vagy talán nem csak szerencséről van szó — a hazai törvények eléggé képlékenyek és nem egyértelműek ahhoz, hogy hasonló határozatok szülessenek. Ilyen körülmények között nem is vártam, nem is várhattam egyebet, a Tanács nem tehetett többet. A csendőrség meghirdette a rendezvényt, a Colan és a Miha Viteazul diáksága meg is jelent (úgy látszik, ezek az iskolák érzékenyebbek a hasonló felhívásokra, mint mások), és egyenlő bánásmódban részesültek a különböző nemzetiségűek, hisz a mindkét nyelven folyékonyan beszélő csendőrtiszt biztosan mindkét nyelven elmagyarázta a gyerekeknek, hogy mire költik az adófizetők pénzét. Akkor tehát hol lehet a baj? Ott a baj, hogy hülyének néznek bennünket.

És hogy mégis miért érte meg beadványt írni? Mert akkor is, ha hülyének néznek, és akkor is, ha önkényesen értelmezik a törvényt, tudniuk, érezniük kell, hogy nem tehetnek meg mindent. Még akkor sem, ha arra ,,ítéltettek" — ahogy az néhány SZDP-s, D-LP-s, nagyromániás meg KP-s főmufti szavaiból kitűnik —, hogy közöttünk éljenek, együtt velünk. Ha nem egyéb, akkor minden hasonló esetnél valaki vagy valakik föl fognak utazni Bukarestbe, és magyarázkodni fognak. Mi meg tudjuk a magunkét.

Blénessy Botond, Sepsiszentgyörgy

Hozzászólások
Szavazás
Készül-e ön nyaralni idén?eredmények
szavazatok száma 626
szavazógép
2008-10-10: Nyílttér - x:

A sepsiszentgyörgyi közszállításról (Visszajelzés)

Sok hasznos és megfontolandó észrevételt közöl Botos tanár úr a szeptember 26-i Háromszék hasábjain olyan jelenségekről, amelyekkel naponta találkozunk, és igyekszünk rajtuk javítani.
2008-10-10: Nyílttér - Demeter J. Ildikó:

Az utca hangja

DÁVID ÁRPÁD, Málnásfürdő. Magam is RMDSZ-tag vagyok, részt vettem az alakuló ülésen Brassóban 1989-ben. Minden reményem az volt, és most is az, hogy nemzeti érdekeinket egységesen ki fogjuk harcolni. Eltelt azóta majdnem húsz év, de fő céljainkat (autonómia, önálló egyetem stb.) nem értük el, annak ellenére, hogy már mindenféle kormányban részt vettünk. Igaza van a szeptember 26-ai Háromszékben megszólaló Kelemen Gyulának: az eddigi megalkuvó politikát nem szabad tovább folytatni!