Ellenszakszervezet az utászoknál?

2008. október 15., szerda, Közélet

Immár végleges törvényszéki döntés biztosítja a megyei tanács tulajdonában levő Út- és Hídépítő Rt. szakszervezeti vezetőinek a bejutást a cég székhelyén levő irodába, ahonnan a nyár elején kitört általános sztrájk megtorlásaként kitiltották, mi több, állásukból is kidobták őket.

Ezt már egy régebbi határozat is így mondta ki, a vezetőség azonban annak ellenére megfellebbezte, hogy eddig még minden pert elvesztett — elsőként a sztrájk törvénytelenségére vonatkozó keresetet, aztán a szakszervezeti adatokhoz való hozzáférés korlátozásáért marasztalták el, most pedig a menesztett alkalmazottak igazát kezdte elismerni a bíróság: nyolcból ketten már kérhetik újraalkalmazásukat, és a többiek ügye is folyamatban. Köztük Máthé István szakszervezeti elnöké is, aki szerint egyelőre ismeretlen kezdeményezők rendkívüli szakszervezeti gyűlést hívtak össze aláírás és napirend nélkül, és különféle ráhatásokkal, sőt, fenyegetésekkel próbálják elérni, hogy az utászok új bizalmikat vá­lasszanak a cégvezetés számára nemkívánatos régiek helyett. A kidobott ,,főkolomposok" kö­zül ketten időközben más megyében helyezkedtek el, mert a jogorvoslat sokáig elhúzódhat, és bár kimenetele az érintettek számára nem kétséges, a fellebbezések, újabb perek időt, pénzt és energiát emésztenek fel, ami csak az egyik oldalon áll korlátlanul rendelkezésre.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 988
szavazógép
2008-10-15: Közélet - Fekete Réka:

Épületgond Sepsiszentgyörgyön (orvoshiány Háromszéken)

Körülbelül tíz év múlva talán lesz európai szintű kórháza a megyeközpontnak, addig ellenben úgy kell működtetni a három éve építőteleppé vált egészségügyi intézményt, hogy se az orvosok, se a betegek ne futamodjanak el innen. Az egykori jó hírnévből már így is veszített a kórház, de ilyen körülmények között is meg kell tenni minden emberit és emberfölöttit azért, hogy a beteg enyhülést kapjon fájdalmára, illetve minél gyógyultabban térjen haza otthonába. Tö­mören így summázható a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház orvosigazgatója, Albert István álláspontja, melyet akkor fejtett ki lapunknak, amikor a betegelvándorlásról és a jelenlegi orvoshiányról érdeklődtünk.
2008-10-15: Máról holnapra - Farkas Réka:

Megkésett szigor

A sajtó és a közvélemény nyomására az utolsó száz méteren próbál rendet teremteni a kormány az állami ügynökségek, hivatalok háza táján. Még el sem csitult a botrány a parlament által megszavazott pedagógusbér-emelés körül, napokon át hallhattuk felelős vezetőink és szakértők véleményét, hogy inflációhoz, sőt, általános csődhöz vezetne, ha ötven százalékkal több fizetést kapnának a tanárok, amikor robbant a bomba, és kiderült, több tízezer lejt visznek haza havonta a politikai klientúra azon kegyeltjei, akiket pártjuk egy-egy hivatal élére pottyantott.