A jelen múlttá vedlik Uzonban

2020. szeptember 16., szerda, Faluvilág

Nem könnyű feladat Uzon község történetének megírása, mert az már elszakíthatatlanul összekapcsolódik az ide tartozó falvakéval, és így területe, akárcsak a mesékben: héthatárnyi. Szentivánlaborfalvának, Lisznyónak és Bikfalvának, de még a kisebb Sepsimagyarósnak és Uzonfüzesnek is külön falutörténete van, és az elmúlt harminc esztendő alatt alaposan megváltozott ezek településképe, és ami ez idő alatt megszületett, az ma már helytörténetté, településtörténetté vedlett. Mi mindkét változattal ismerkedtünk.

  • A szerző felvételei
    A szerző felvételei

Költséges múltmentés

Községlátogató riportunk címének fordítottja is érvényes, mert mentés-restaurálás és teljes felújítás közepette kaphattuk lencsevégre az uzoni Pünkösti-kúriát, amelyet uniós pénzalapokból varázsol újjá a községvezetés, így ott a múltmentés jelenkori eseménnyé lett. Mondhatnánk, hogy a kúria Alsó-Háromszék egyik legfontosabb műemlék épülete, mert ma már itt csak ehhez kapcsolható a negyvennyolcas önvédelmi harc kirobbanása. Ennek a családnak volt a szülötte és lakója ugyanis az a Pünkösti Gergely (1820–1912) határőr tiszt, később Bem tábornok segédtisztje, aki 1848. május 30-án kihirdette a jobbágyi terhek megszűnését. Nevét emléktábla és emlékkopja őrzi a polgármesteri hivatal homlokfalán és előterében. Többedszer került felújításra, az egyik régi beavatkozásról egy mestergerenda tanúskodik 1729-ből, amit a munkálatok befejezése után közszemlére tesznek – tudtuk meg Ráduly István polgármestertől. Képmellékletünkön az épülettetőzet mesterien kivitelezett régi tetőácsolata látható. Akárcsak eddig, helyi civil egyesületek székházaként fog működni, s egyik fontos látnivalója lesz azoknak majd, akik székelyföldi útjukon felkeresik Uzont és környékét. Nem túl korai erről álmodni, mert Uzonban, Bikfalván és Szent­ivánlaborfalván is vendégvárásra felkészült panziók, hétvégi házak várják a majdani látogatókat, s azt is remélni merjük, hogy a koronavírus is csak ideiglenes vendég lesz az utazni szeretők számára.

 

Beépül a kúria tetőtere

 

Pályázatok bűvkörében

küszködött hosszú ideig a helyi önkormányzat, ezek száma jócskán megnövekedett, mi csak a befutókat kerestük a terepen.

– Uzon településein uniós pénzből zajló munkálatok folynak, melyeket több évvel ezelőtt pályáztunk meg, s ezért megkéstek, de katona legyen a gáton ma, aki ebből a küzdelemből győztesen szabadul – kezdett magyarázatába a polgármester. – A mi pályázataink egy része kivitelezési fázisban van, mások hamarosan indulnak. Gyakorlatilag nincs olyan települése a községnek, ahol egy-két utcában ne dolgoznának, most fejeztünk be például Szentivánlaborfalván önerőből egy faluhosszúságú járdát és vízlefolyót.

Bejártuk a községközpont aszfaltozott utcáit, nagyot változott a településkép. A Beke György utcában a szegélyköveket rakták le, a legtöbb leaszfaltozott utca csak az útburkolati jelzések felfestésére vár. Lisznyó faluban – kormánypénzből – két irányból aszfaltoztak, a megyei úti leágazásától Lisznyópatak felső végéig. Nem marad ki a programból Sepsimagyarós sem, s bár a falut már két irányból aszfaltos úton lehet megközelíteni, a település belterületén kopaszon maradt egy kisebb szakasz, amelyet ez alkalommal aszfaltoznak le. Megkezdték annak a bekötőútnak a korszerűsítését, amely Uzont Uzonfüzessel köti össze, és aszfaltozni fogják a másik bekötőutat is, mely az országútról ágazik le Uzonfüzes felé. Új terv alapján készülnek kivitelezni a szomszédos Bikfalva ágas-bogas utcahálózatának modernizálását-aszfaltozását. A munkavégző mindenütt a sepsiszentgyörgyi székhelyű Valdek cég. Nem kis gond az a beruházás, amelyet a nagyközség ivóvízhálózatának kialakítása megkövetel. Felújították a több mint 300 köbméter befogadóképességű uzoni központi vízházat, újra cserélték ki gépi felszereléseit. Ha a sepsiszentgyörgyi közüzemek, amely Uzonban és Szentivánlaborfalván a szolgáltatást biztosítja, átveszi a vízházat, nem lesz gond az uzoni tömbházak felső emeletein az alacsony víznyomás miatt, s nem lesz akadálya annak sem, hogy működőképes legyen az uniós pénzből már elkészült bikfalvi és lisznyói ivóvízhálózat. Az említett két települést külön-külön rácsatlakoztatták az uzoni vízházra, ezt kötötték össze a városi vízhálózattal. Egyszóval jó minőségű és állandóan ellenőrzött ivóvizet kap majd az említett négy település, és az egész hálózat működtetése átkerül a közüzemek ügykezelésébe.

 – Kérem, szóljon a szennyvízhálózat helyzetéről is.
 – A községközpontban és az ide tartozó három településen teljesen kiépült a szennyvízhálózat, de teljesen csak Lisznyó területe van lefedve. A többi településen önerőből végezzük el a hálózat helyenkénti bővítését. Uzon és Szentivánlaborfalva hálózatát a közüzemek működteti, Lisznyóét és Bikfalváét egyelőre az önkormányzat. A munkálatok befejezése után minden településen a közüzemek fogja működtetni-felügyelni az egész rendszert.

 

Aszfaltoznak Lisznyóban

 

Nagy községnek sok a gondja

– Az uzoni szabadidőpark közvetlen közelében meg fog épülni Uzon korszerű óvodája, s ha nem lesz akadálya, egy év alatt el kell készülnie. Lisznyóban nem csak ennyi a tennivaló, mert következik a kultúrház átépítése-korszerűsítése, készen van a műszaki tervünk. A pénz is megvan, de kérdés, hogy találunk-e kivitelezőt. Lehetőség adódott arra is, hogy újra életre keltsük az uzoni szabadidőpark melletti holt árkot. Meglátogatott az országos vízügyi vezérigazgató, és partnerséget ajánlott fel a holt meder élővé tételére. Maroknyi uzoni fiatallal kitakarítottuk az árok szemetesebb részét. Talán még ennél is fontosabb, hogy alkalom nyílik a szentiványi Malom utca aszfaltozására, a Feketeügyön áthajló híd megépítésére egy olyan program révén, amely nem sérti a Rétyi Nyír védett övezetét, de tervünkben szerepel az is, hogy pályázzunk a gáz bevezetésére, Illyefalvánál csatlakoznánk rá az ott elhaladó fővezetékre.
 

Megszólalt a falu

– Nálunk kiülnek a lisznyóiak a kapuk előtti padokra, és örömmel figyelik a hosszú távra szóló helyi változásokat – mondta Németh János falufelelős. – Az aszfaltozó cég gépei két irányból készítik a tükörsima utat ott, ahol nemrég még bokáig ért a sár. Még a Pét utca van hátra, de ígérik, hogy azt is leaszfaltozzák. Összesen 280 család csatlakozik a víz-, szennyvízhálózathoz, mert utána vétek feltöretni az aszfaltot. Mihelyt beadják ide az ivóvizet, indul a szennyvízhálózat is. Törekedőbbek kezdtek lenni a felekezetek. A reformátusok készek voltak a Magyar-hegyen területet cserélni, oda épülne a ravatalozó. Utat készíttetett a helyszínre a hivatal, telkesíttette a területet. A katolikusok kápolnát tataroztak, az ortodoxok örökre felvállalták a közös temető takarítását.

 

Lisznyó új lelkésze: Gál Adél

 

Ígéretesnek mutatkozik az ősz

Új lelkészt választott magának a lisznyói református egyházközség, Gál Adél lelkipásztor végzi majd a szomszédos sepsimagyarósi egyházi-papi teendőket is. Beiktatására ugyan még nem került sor, de bemutatjuk olvasóinknak. Mezőpaniti születésűként a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban érettségizett, hat évig képezte magát a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Hatodévesen már megismerkedett a lelkipásztori teendőkkel, és egy évig segédlelkészként szolgált a sepsiszentgyörgy-szemerjai gyülekezetben. Ezzel a szellemi-gyakorlati csomaggal érkezett, részt vett a leendő ravatalozó területével kapcsolatos hivatalos teendőkben, tatarozzák a paplakot, s a jövőben megújuló kultúrházban bizonyára gyülekezeti terme is lesz a 270 lelkes közösségnek.

Uzonban ígéretesnek mutatkozik a közelítő ősz. A helybeli Tatrangi Sándor Általános Iskola vezetősége felkészült az iskolakezdésre – újságolta Szabó Margit igazgató. Az osztályokban kellemes környezetet sikerült kialakítani. Túl vannak a fontos tennivalókon. Látogatásunk idején fejezték be a parkettázást Szentivánlaborfalván, Lisznyóban a belső vakolást-meszelést, Bikfalván az iskolaépület felújítása miatt a gyermekeket átköltöztették a nemrég korszerűsített kultúrotthon épületébe. A helyi önkormányzat anyagi támogatást nyújtott, emberi erővel is segített az iskolai teendők elvégzésében.

A búcsúzó nyáron kevesebb turista kereste fel Uzon térségét és a jelentős számú bikfalvi, uzoni és szentivánlaborfalvi panziókat. Mint tulajdonosaik elmondták, azért működőképesek maradtak, „besegítettek” a határátkelésekkel kapcsolatos nehézségek, mert így beindult a belföldi turizmus lassú növekedése, jelentősen emelkedett a pihenni is vágyó, utazási jegyekkel rendelkező hazaiak száma. Több panziónál előnyt jelentett a fogadóhelyek tágassága, ami lehetővé tette a járvány miatti megszorítások betartását.

Napjaink jelene/történései holnap-holnapután történelemmé vedlenek.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4348
szavazógép
2020-09-15: Belföld - :

Az államfő visszaküldte a parlamentnek a Trianon-törvényt

Visszaküldte a parlamentnek Klaus Iohannis államfő azt a törvényt, amely június 4-ét, a trianoni békeszerződés évfordulóját ünnepnappá nyilvánítaná – közölte kedden az elnöki hivatal.
2020-09-15: Közélet - :

Tetten értek egy drogterjesztőt

Tudatmódosító szereket árusító fiatalt értek tetten a múlt héten a rendőrség Brassói és Kovászna megyei szervezett bűnözés elleni osztályának munkatársai egy közös akció során.