Illyés Gyula: Meghalni...

2020. október 30., péntek, Kultúra

….udvariatlanság. A jó halálra való fölkészülés első leckéje, hogy meghalni neveletlenség. Még az életből kinézettek halála is önmagában merő ízléstelenség: hörgés hallik, tikácsolás, az asszonyok lavórral szaladgálnak, a férfiak fejcsóválva jönnek ki a pitvarra, a szomszédok a kerítéshez gyűlnek.  Meghalni visszaélés, afféle paraszti önzés. Soha nem okozunk annyi kényelmetlenséget szeretteinknek, mint midőn kimúlunk.

Az öregedéssel járó veszélyek elhárításának egyik sarkalatos feladata tehát halálunknak a körülményekhez képest való emberiesítése, azaz elviselhetővé tétele. Halálunkkal mindannyian a zsarolás bűnébe esünk, mégpedig e bűn afféle vidéki válfajába: ötven kilométernyi távolságból kényszerítünk rokonszenves sógorokat és kedves ángyokat arra, hogy napi munkájukat abbahagyva vonatra üljenek, méregdrága koszorút vásároljanak, s órák számra álljanak a napon, kihízott fekete öltönyükben, verejtéküket törölgetve. Ha még könnytörlést is kicsikarunk, az a zsarolás mély foka.

Jól meghalni, hozzátartozóink oldaláról nézve a dolgot, semmiképp sem lehet. Holtában még a király, és a tegnap még körülrajongott filmdíva se más, mint egy rakás gyorsan eltakarítandó szemét.

Mindezen enyhíteni csak azoknak van némi módjuk, akiknek napjaira, mint mondani szokás, a halál előreveti árnyékát. Vagyis legnagyobb részt az öregeknek. A magára adó öreg egyik legszebb elégtétele az elmúlás megaláztatásával szemben, ha távozása rettenetét környezete számára tompítani képes. Ezt szolgálják ezek a sorok.

(Illyés Gyula: Kháron ladikján, részlet)

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 839
szavazógép
2020-10-30: Kultúra - :

Farkas Árpád: Szépkorúak méltósága

Egy társadalom érettségi foka leginkább öregjeivel való bánásmódján mérhető. Nagy, fejetlen kapkodás kell ahhoz, hogy a figyelem teljesen elterelődjék róluk, kik az időt idáig elhozták, belecsavarván a hálás, de legtöbbször hálátlan történelembe; máról holnapra élés ahhoz, hogy mai öregjeink példájára nézve ne vessük tekintetünket a magunk holnaputáni sorsára.
2020-10-30: Kultúra - :

Simó Márton: A végtisztességtevésről

Úgy hozta az élet, hogy az utóbbi egy-két esztendőben több városban és közeli községben is temetésre kellett mennem. Marosvásárhelyen közeli rokont temettünk. Mivel nem volt elég jó a helyismeretem, és GPS sem működött a gépkocsiban, kicsit kóvályogtunk, mígnem pár telefonbeszélgetés után megtaláltuk a város újabb keletű köztemetőjét.