Elhalálozás

2020. november 19., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédimama, anyós, nagynéni, rokon, szomszéd és ismerős, a sepsikőröspataki
BARABÁS IRMA
életének 83. évében rövid, de súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi
maradványait 2020.
november 19-én, csütörtökön 16 órakor helyezzük
örök nyugalomra a sepsikőröspataki katolikus temetőben.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
Szerettei
1116116
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz,
mely értünk dolgozott.
Számunkra te sohasem
leszel halott, élni fogsz,
mint a csillagok.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj,
édesapa, nevelőapa,
nagytata, testvér, após,
rokon, szomszéd, ismerős, a vargyasi születésű
ANDORKÓ LÁSZLÓ
szerető szíve életének 64., házasságának 29. évében hirtelen megszűnt dobogni.
Temetése 2020.
november 20-án 13 órakor lesz a vargyasi temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4319537
Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, apa,
nagyapa,
TÖRÖK ISTVÁN
nyugalmazott tanár
82 éves korában Budapesten váratlan hirtelenséggel
elhunyt.
Búcsúznak: felesége, Éva, gyermekei, István és neje, ­lánya, Andrea és férje, ­unokái, Maximilián és Magor.
Szívünkben örökké élni fog, nyugodjon békében.
4507/b
Fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj,
édesapa, nevelőapa,
nagytata, ­testvér, após, rokon és jó barát, a gyergyószentmiklósi ­születésű
sepsiszentgyörgyi
id. LEOPOLD IMRE
életének 82. évében rövid
betegség után elhunyt.
Temetése 2020.
november 20-án 13 órakor lesz a szemerjai új református temetőben római katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás 12 órától
a sírhelynél.
Nyugodjon békében.
A gyászoló család
4319530
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az orbaiteleki születésű sepsiszentgyörgyi
ZAKARIÁS GABRIELLA
(szül. TUSA)
volt textilgyári tisztviselő
életének 83., házasságának 64. évében méltósággal ­viselt, hosszas betegség után elhunyt.
Temetési időpontjáról a
későbbiekben fogunk
tájékoztatni.
Szerettei
4319545
Mély fájdalommal,
de Isten akaratában ­megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, ­nagymama, anyós, testvér, rokon, szomszéd és ismerős, a nagyajtai születésű
brassói
özv. KUTI RÓZÁLIA
(szül. PÓZNA)
életének 86. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk földi
maradványait 2020.
november 19-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a brassói postaréti római
katolikus temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4319546
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa,
NIKULA GYÖRGY
életének 69. évében
csendesen megpihent.
Temetése 2020. november 20-án, pénteken 15 órakor lesz a vártemplomi
református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával
a sírhelynél.
Nyugodjon békében. ­Szívünkben mindig élni fog.
A gyászoló család
4319547
Isten hívó szavát elfogadva, fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy a komollói
id. KERESTÉLY ERNŐ
életének 74. évében súlyos betegség után megpihent.
Utolsó földi útjára 2020.
november 19-én 14 órakor kísérjük a komollói temetőben.
Részvétfogadás a sírnál.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1116115
Részvét
A sepsiszentgyörgyi ­Nyugdíjas Önsegélyző Pénztár munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak BELÉNYESI ANNA elhunyta alkalmából.
173194
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a drága jó édesapám, SIMON JÁNOS temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot helyeztek, a nehéz percekben mellettünk álltak. Külön köszönet Gál Tünde doktornőnek, aki
szerettünk fájdalmait
enyhíteni igyekezett.
Bánatos hozzátartozói
4319548
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, az egerpataki BELÉNYESI ANNA (Pannika néni) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak
és a nehéz percekben
mellettünk álltak.
A gyászoló család
4319550
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a sepsibükszádi születésű sepsiszentgyörgyi NYÁGULY MIHÁLY
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4319538
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az édesanyám, NYEAGULI MILLIKE
(szül. BALOG)
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek.
Fia, Árpád és családja
4319539
Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
ifj. FERENCZ GYULÁRA,
akit november 19-én 15 éve kísértünk utolsó útjára.
Áldott emléke szívünkben örökké él.
Szerettei
4319467
Fájó szívvel, el nem múló
szeretettel emlékezünk
id. OLOSZ GERGELYRE ­halálának 16. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4319510
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, mert te a jónál is jobbat érdemeltél. Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a gyimesbükki ­születésű sepsiszentgyörgyi
id. SZŐCS GYÖRGYRE,
akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a hat hét alatt rá emlékeztek, sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család
4508/b
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kökösi születésű NAGY JÓZSEFRE, aki öt éve adta vissza lelkét ­Teremtőjének.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1116117
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek...” Az elmúlás örök fájdalmával gondolunk a sepsiszentgyörgyi id. FADGYAS BÉLÁRA
halálának 12. és
id. FADGYAS MÁRTÁRA ­halálának 3. évfordulóján.
Gyermekeik, unokáik
és azok családja
4319528
„Emlékük, mint a lámpafény az estben, / Kitündököl és ragyog egyre szebben...”
Fájó szívvel gondolunk a 18 éve elhunyt gidófalvi FAZAKAS ÁRPÁDRA.
Özvegye, gyerekei
és családjaik
4319529
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó testvérünkre, a bölöni id. GECSE ANDRÁSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető testvérei,
Mariska, Zoltán
és családjuk
4319540
Fájó szívvel emlékezünk az uzoni id. TARCSI ISTVÁNRA hálának 27. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4319543
„Elmegy a test, marad a lélek, / Emlékeztetője a múltnak, a szépnek. / Hűséges őrzője a nem múló fénynek.”
Fájó szívvel emlékezem a kökösi KOVÁCS JÓZSEFRE halálának 27. évfordulóján. Nyugodjon békében!
Nevelt lánya
4319544

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 571
szavazógép
2020-11-19: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Harmincéves a Háromszék Táncegyüttes
A Háromszék Táncegyüttes idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. A járványügyi helyzetre való tekintettel virtuális térben tartják meg az ünnepi programsorozatot.
2020-11-19: Történelmünk - :

II. Ulászló megerősíti a Tripartitumot (1514. november 19.)

„Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre emelkedett szokásait készülvén leírni, elhatároztam, az előttem álló tárgyra nézve némely megjegyzésre méltó dolgokat röviden előrebocsátani. Először is: az igazságról. Másodszor meg: a jogról és a jognak felosztásáról. Harmadszor pedig: a törvényről és a törvénynek nemeiről. Negyedszer: a szokásról és ennek feltételeiről. Ötödször és utoljára: a jó bíró kellékeiről és egyéb, az igazságos törvényszolgáltatásra tartozó dolgokról, föltevén azt a kérdést: vajjon a bírónak a perben előadottak és bizonyítottak alapján kell-e ítélnie, vagy pedig lelkiismerete szerint úgy, a mint a dolgot maga tudja.” (Werbőczi István Előbeszéde a Tripartitumhoz)