Elhalálozás

2020. december 29., kedd, Elhalálozás

Elhalálozás
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon, a sepsiszentgyörgyi
id. KISS ÁRPÁD
életének 81., házasságának 57. évében 2020. december 26-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2020. december 30-án 13 órakor lesz a szemerjai régi temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4320021
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédmama és testvér, a mikóújfalusi
JÁNÓ ANNA
életének 83., házasságának 64. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2020. december
29-én, kedden 13 órakor lesz a mikóújfalusi ravatalozóháztól.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4320005
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi
DEMETER ÁRPÁD
életének 65. évében
hirtelen elhunyt.
Temetése 2020. december 30-án, szerdán 15 órakor lesz a közös temetőben.
A gyászoló hozzátartozói
4320011
Fájó szívvel tudatjuk,
hogy a bitai születésű
ADORJÁNI JUDIT MÁRTA
(szül. SZABÓ)
életének 73. évében rövid betegség után elhunyt.
Temetése 2020. december 30-án 14 órakor lesz a bitai református temetőben.
A gyászoló család
4320012
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
KARSAI KÁROLY
életének 78., özvegységének 9. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2020. december 29-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a katolikus temetőben.
Emlékét örök szeretettel őrzi szívében
a gyászoló család
4320014
Isten akaratába belenyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó férj, testvér, sógor,
VASS PÁL
életének 85. évében rövid,
de türelemmel viselt betegség után 2020. december 27-én elhunyt.
Temetése 2020. december 29-én 13 órakor lesz az új református ravatalozóháztól.
Részvétfogadás 12.30 órától.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Bánatos hozzátartozói
4320006
Isten akaratát elfogadva, fájó lélekkel értesítjük mindazokat, akik ismerték
és szerették, hogy
BATICZKY ARANKA
(szül. KISS)
életének 78. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Földi maradványait 2020. december 29-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi református temetőben a családi sírboltba.
Szerettei
4320007
Részvét
Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a kilyéni Veress családnak VERESSNÉ MIHÁLY ZSÓFIA elhunyta alkalmából.
A Kapui család
4320017
Megemlékezés
Szomorú szívvel emlékezünk BELÉNYESI ANNÁRA (PANNIKA nénire), aki ma hat hete eltávozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
4320020
Örök hiányát érezve, jóságát szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
BÁLINT GÁBORRA
halálának 11. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, leánya, Ildikó
és családja
4320022
Szomorú szívvel emlékezünk a nagybaconi születésű kálnoki BALÁZS IRMÁRA halálának hatodik hetében. Emlékét szívünkben
örökre megőrizzük.
A gyászoló család
4320023
Múlik az idő, a fájdalom marad, betölthetetlen az űr, ami szívünkben maradt. Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi
SIMON JÁNOSRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Emléke szívünkben
örökké élni fog.
Szerettei
4320030
Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
DÉNES ERNŐRE halálának első évfordulóján.
Szívünkben itt él emléked örökre, mosolygó arcod itt maradt lelkünkben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
4320032
Fájó szívvel emlékezünk a pákéi születésű kovásznai KÁDÁR SÁNDORRA halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Családja
20493
Minden évben eljön a nap, mely számomra fájó emlék marad. Örök hiányát érezve, jóságát és szeretetét szívembe zárva emlékezem drága jó édesapámra, az uzoni id. VÁNCSA JÁNOSRA halálának 22. évfordulóján. Emléke szívemben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető leánya
4319859
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. MÓDI SÁNDORRA halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4319948
Másképp lenne minden, / hogyha velünk lennél. / Ha hozzánk szólnál, / ha ránk nevetnél. / Elvitted a derűt, a meleget, / csak egy fénysugarat hagytál: / az emlékedet. Ez a gyertya most érted égjen, / Ki fent laksz már a magas égben. / Ki vigyázol ránk onnan fentről, / S lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki
KISS LEVENTÉRE
halálának első évfordulóján.
Szerettei
4319938
Anya, tudod, most arra gondolok, velem vagy, és nem csak álmodom. Hozzád bújok, cseng a hangod, nekem mosolyogva, kedvesen szólsz: „Ne sírj, gyermekem.” Szívem megremeg, gyönyörű az álom, édesanyámat újra megtalálom. Fénysugárral ölel át a végtelen szeretet, mely örökre megőrzi emlékedet. Fájó szívvel emlékezem az étfalvi ANTALKA VIORICÁRA (IBOLYÁRA) halálának hetedik évfordulóján.
Bánatos leánya, Rita
4319967
„Alkonyodik most, a szeretet ünnepén, / s van egy pici üres hely a szívünk közepén. / Hiányoznak onnan azok az angyalok, / kiknek felettünk egy-egy csillag ragyog...” Fájó szívvel emlékezünk a csíkszentgyörgyi születésű hidvégi
BALLA MARGITRA
(a mi Maminkra) halálának első évfordulóján. Áldott emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerettei
4319971
Kegyelettel emlékezünk KÖLTŐ LÁSZLÓRA, aki négy éve távozott családja köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4319974
Hogy egy édesapa milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Drága jó szívét áldd meg, Atyám, és köszönjük, hogy ő lehetett az apánk. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
id. BODOR PÁLRA
halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Négy gyermeke
és azok családja
4319981
A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked örökre itt marad. Fájó szívvel emlékezünk az uzoni
id. BÉRES FERENCRE halálának első évfordulóján.
Szerető családja
4320001
Szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel emlékezünk
CSERNIK MIHÁLYRA halálának második évfordulóján.
Nyugodjon békében.
Szerettei
4320003
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az olaszteleki id. KOLUMBÁN ISTVÁNRA halálának második évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4320000
„Sohasem halványul szívünkben emléked, / Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.”
Fájó szívvel emlékezünk drága édesapánkra, LUKÁCS LÁSZLÓRA,
aki ma 17 éve hagyott itt bennünket.
Özvegye, gyermekei és unokái
4320004
Örök hiányát érezve, jóságát szívünkbe zárva, kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk az angyalosi id. BARTHA ÁRPÁDNÉ PELIGÁN JULIÁNNÁRA, akit hat hónapja veszítettünk el. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4320009
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Fájó szívvel emlékezünk id. BUJDOSÓ SÁNDORRA halálának 15. évfordulóján.
Szerettei
4320016

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4369
szavazógép
2020-12-29: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

A fakanál körbejár adománygyűjtés
A járványhelyzetben mindannyian új nehézségekkel kell hogy szembenézzünk, még kiszámíthatatlanabb lett a jövő azok számára, akik eddig is megélhetési gondokkal küszködtek, de azok számára is, akik berendezkedtek egy „normális” életre.
2020-12-29: Sport - :

Nyolcadszor is Incze Kriszta (Megyénk legjobbjai)

December 24-én, csütörtökön díjazták Kovászna megye legjobb sportolóit, akik 2020-ban is méltán képviselték Háromszéket az ország határain belül és azon túl. Ahogy az elmúlt években már megszokhattuk, megyénk legjobbja a birkózó Incze Kriszta (Sepsi-SIC) lett, aki immáron nyolcadszor zsebelte be ezt az elismerést. A képzeletbeli dobogóra még felfért két kerékpáros, Szabó Norbert és Madaras Dániel (mindketten a Sepsi-SIC-től).