Majdnem magyar

2021. március 25., csütörtök, Kármentő
Váry O. Péter

Ha az összeesküvéselméletek híve lennék, azt mondanám, akarattal ilyen. Ha fatalista lennék, azt mondanám, ennek így kellett lennie. Mivel azonban egyik sem vagyok, ezért hát csak keseredik szájam íze. Mert már megint csúfot űztek a magyar nyelvből.

Tanár ismerősöm hívta fel a figyelmemet a 2020-as kiadású 7. osztályos kémia tankönyvre. Arra, amelyik „az Országos oktatási miniszter 2017. 02. 28./3393-as számú rendelete által jóváhagyott kerettanterv alapján készült”. És ez már rosszul kezdődik. Nem azért, mert újszerű oktatási módszert tartalmaz (amennyire én meg tudom állapítani, a kísérletezésre, a kémiának a mindennapi életben való hasznosítására fektették a tankönyv összeállítói a hangsúlyt, és ez mindenképp vonzóbb a diákok számára, mint a tudománynak csak elméleti síkon történő megközelítése), hanem azért, mert a magyar nyelvű tankönyv csak majdnem magyar nyelven kerül a gyerekek elé. Nyilván, a fordítással van a baj.

Nem kételkedem abban, hogy a tankönyv szerzőit – két doktori címmel rendelkező egyetemi tanár és egy első fokozatú középiskolai tanár – a legnagyobb jóindulat vezényelte, amikor a régi, akadémikus módszerrel szakítva teljesen új, a hasznosság és látványosság elvét követő, diákbarát tananyagot állítottak össze – elvégre minden oktatónak az a legfontosabb, hogy tantárgyát megértesse és megszerettesse tanítványaival. Abban sem kételkedem, hogy a fordítót – középiskolai szaktanár – szintén a legnagyobb jóindulat vezérelte, amikor a könyvet magyar nyelvre ültette át. Anyanyelve alapos ismeretével kapcsolatban azonban már vannak fenntartásaim. Csak a példa kedvéért lássunk néhány gyöngyszemet: a tankönyv állapota lehet „új, jó, gondozott, nemgondozott, sérült” – a „nemgondozott” magyarul gondozatlan. „Meg tudod majd magyarázni (...) miért májusban még a nagyon savanyú szőlő szeptemberben nagyon édessé válik” – ez magyarul így hangzana: meg tudod majd magyarázni, a májusban még nagyon savanyú szőlő miért válik édessé szeptemberben. „A vegyületek kombinálása”, az inkább a vegyületek összekeverése akarna lenni, de mennyivel szebb volna az ige régies formájának, az elegyítésnek a használata. Az „abszorbens papír” nedvszívó papír. „A test által elfoglalt helyet a térben a térfogatnak nevezett fizikai mennyiség” – na, erre mondják, fele apă, fele víz. Itt a példák sorolásával álljunk is meg (pedig még csak a 14. oldalig jutottunk, és ez idáig is nagyon válogattunk), az olyan „apróságokra” már szinte szót sem érdemes vesztegetni, hogy a fordító számára teljesen mindegy, hogy -ba, -be vagy -ban, -ben, vagy hogy nem igazán érti, miért más a szórend a magyar nyelvben, mint a románban. A szakszókincs ismeretének hiánya azonban már súlyos hiba.

Jeleztem előbb: mindezen gyengéi ellenére nem kételkedem a fordító jóindulatában (bár aki ennyire hadilábon áll anyanyelvével, az inkább ne vállalkozzék nyelvi átültetésre). Azt viszont nagyon is hiányolom, hogy a tankönyv anélkül került a nyomdába, hogy lektorálva és korrektúrázva lett volna. Nem tudom, kinek a feladata lett volna e lépések megkövetelése: a kisebbségi oktatásért felelős RMDSZ-es államtitkárnak? A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének? Nem tudom, de ha eddig nem, bár ezután oda kell figyelni arra, hogy a lefordított tananyagból a szakvéleményező a szakmai, a javító a nyelvi és nyelvhelyességi hibákat gyomlálja ki. Hogy olyan tankönyv kerüljön a gyermekek kezébe, amelyből nemcsak szaktantárgyat, hanem magyar nyelvet is tanulhatnak. Így félő, a hetedikes diákok csak egy majdnem magyar nyelvet fognak elsajátítani, elfogadva az idegen szavak használatát, megszokva a helytelen szórendű mondatalkotást, a hibás ragozást – mindezek pedig hosszú távon az anyanyelv lezüllesztéséhez, majd a nemzeti érzés gyengítéséhez, végül pedig a magyar nyelv és a magyar identitás feladásához vezethetnek.

Mégis, ez lett volna a cél a tankönyv ilyetén fordításával? Nem hiszem, de azt tudom, az egységes nemzetállam megvalósítása továbbra is dédelgetett álma a hatalomnak, legyen az a látható vagy a háttérből irányító. Harminc év alatt csak a módszerek változtak.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 357
szavazógép
2021-03-25: Közélet - Bokor Gábor:

Nem mondtak le a korlátozásokról (Háztáji disznótartás)

Adrian Oros mezőgazdasági miniszter visszakozott, és február végén bejelentette: nem lépteti hatályba azt a rendelettervezetet, mely a kisgazdaságokban tartható sertések számát öt főre korlátozta volna. A tárcavezető a kisgazdák nyomásának engedett ugyan, de tervének végrehajtása nem akadt el végleg. A napokban az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Ügynökség állított össze egy újabb, a háztáji gazdaságok sertéstartását korlátozó sürgősségi kormányrendelet-tervezetet.
2021-03-25: Közélet - Szekeres Attila:

Pénz a házhoz

Pénzt osztottak szét a területi-közigazgatási egységek között Kovászna Megye Tanácsának tegnapi soros ülésén. A személyi jövedelemadóból származó, a megyei önkormányzat rendelkezésére álló, a helyi költségvetések kiegyensúlyozására szánt 6 százalékos hányadról van szó, ami valamivel több mint 27 millió lejt tesz ki.