Államalkotó?

2008. november 5., szerda, Nemzet-nemzetiség

Magának a Fennvalónak adott hálát egy anyaországi politikus az aradi vesztőhelyen rendezett megemlékezésen, megállapítván, hogy a kisebbségbe került magyarság ma államalkotó tényező lenne ama országban, melybe került.

A nagy és jól csengő ,,igazságok" hangoztatása a vértanúk, egy nemzeti függetlenségi mozgalom szolgálatáért kivégzett tábornokok emlékhelyén, az ész eme kecskebukái és cigánykerekei némileg bizarr felhangot adtak az ünnepségnek. Egy nemzeti önrendelkezést kívánt elérni az akkori, valóban többnyelvű tábor, és pontosan vegyes összetétele jelzi, hogy az akkori kisebbségek is saját reményeket tápláltak a függetlenség kivívása kapcsán. Az 1918—1919-es események viszont e tábor felbomlását pecsételték meg, és az akkori öröm és felszabadulás fölöttébb egyoldalú volt, a másik felet balsejtelmei töltötték el, melyek aztán rendre beigazolódtak.

Pedig polgári lefokozottságából Erdély magyar népét valóban az államalkotói attribútumok birtoklása tudná kiemelni, jól mondja a magyar kormánytag, csakhogy az óhaj valóságnak nyilvánítása, akár a Fennvalónak való hálálkodással fűszerezve, még nem orvoslása a gondnak. A hálát inkább a többségi nemzetnek kellene kiérdemelnie, eme igyekezetben azonban máig sem jeleskedik.

A magyar politikusok 1996 és 2000 közötti, valamint 2004-től máig tartó bukaresti kormányzati jelenléte legfeljebb amolyan statisztaszerepnek minősíthető, minden reális hozadéka mellett, semmiképpen sem államalkotói státus elérésének. Az jóval többet jelent ugyanis. Mindaddig, amíg a magyar társadalmi építkezés útjába legyőzhetetlen akadályok tornyosulnak, szó sem lehet államalkotói szerepkör betöltéséről. Amíg a magyar iskolák, egészségügyi intézmények, önkormányzatok, a gazdatársadalom, a magyar munkás és a kultúra művelője, a szórványmagyar és a településén, régiójában többségi magyar, a közszereplő és a magánember, a vállalkozó és a munkavállaló, a legkülönfélébb szakmai stb. különérdekek hordozói a maguk sajátos igényeit nem jeleníthetik meg intézményesen, amíg e millió értéket nem fogja össze egy, a belső önrendelkezés talaján álló tanács belső jogszabályalkotó szerveknek alérendelten, amíg mindezt nem fogadja el partneréül, és támogatja költségvetésileg a neki kijáró kiutalással az állam, addig e közösség nem minősíthető államalkotónak, s fővárosi vendégszereplése legfeljebb ígéretét hordozza mindennek.

Már ha nem pont azzal a feltétellel engedélyezték felléptét a show-ban, hogy lemondjon az előbbiekről.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint a Sepsi OSK bejut a Román Kupa döntőjébe?
eredmények
szavazatok száma 1170
szavazógép
2008-11-05: Nemzet-nemzetiség - x:

A szólás szabadsága (Mai levelünk)

Mindig az általa kavart viharban elégedetten heherésző államelnökünk újabban nemcsak Szász Jenőt, hanem az RMDSZ dörzsölt politikusainak nyilatkozatait is inspirálja. A sajtóval való állandó balhéja már közmondásossá vált itthon és külföldön is. Számomra másképpen teljesen érthetetlen, hogy egy hónappal a választások előtt az érdekszövetség kampányfőnöke, akit amúgy megfontolt politikusnak ismertem, nemes egyszerűséggel pártlapnak titulálja a megye legolvasottabb lapját, a Háromszéket.
2008-11-05: Nemzet-nemzetiség - Kisgyörgy Zoltán:

Új emlékjel Nagyajtán

Az új emlékjel — mellette Benkő Csaba és Péter Géza
Nagyajtán rendezik az unitárius vártemplom melletti Kriza János-emlékház környékét. Péter Géza helybeli tanárt és helytörténészt kértük, mondja el, milyen történelmi eseményt jelöl az a szép és ízléses, sisakban végződő kopjából és keresztből álló emlék, melyet ő tervezett, kivitelezője pedig id. Bartha István helybeli faragóművész, több jeles emlékmű készítője. Ez az emlékmű a szeptemberben megtartott Nagyajtai Napok nemes hozadéka.