Magyar népmeseA boszorkányság

2022. január 28., péntek, Kiscimbora

Volt egyszer egy ember s annak egy fia. Ez a fiú minden tudományt kitanult a világon, de még egyet szeretett volna megtanulni: a boszorkányságot.
Mondja az apjának:

  • Tóth Áges rajza
    Tóth Áges rajza

– Édesapám, elmegyek, s addig meg nem nyugszom, míg a boszorkányságot meg nem tanulom.
Eleget mondta az apja, maradjon, ne menjen, fehérnépnek való a boszorkányság, nem volt a fiúnak maradása.
Hát jól van, a fiú elmegy, estére kelve egy faluba ér, s ottan szállást kér egy gazdag embernél. A gazdag ember szívesen fogadja, ad neki jó vacsorát, s vacsora közben kérdi a fiútól, hogy mi járatban van. A fiú nem akarta megmondani, de a gazda addig vallatta, hogy mégis megmondta: ő bizony meg akarja tanulni a boszorkányságot, mert már mindent tud, csak ezt nem.
A gazda, egy szó nem sok, annyit sem szólt a fiúnak. Ágyat vettetett neki a másik szobában, s a fiú lefeküdt.
Azt látta álmában a fiú, hogy egy nagy városban van, s ő az utcán fekszik éjnek idején egy padon. Hát egyszer jő az istrázsa, nyakon csípi, beviszi a városházára. Ottan rásütik, hogy valami rosszban jár, s akasztófára ítélik. Mindjárt közre is vették a katonák, s kísérték az akasztófa alá. Amint kísérték a fiút, kiszalad az utcára a király leánya, s kérdi a katonákat, hogy hová viszik ezt a legényt. Mondják a katonák, hogy az akasztófa alá.
– Mindjárt eleresszétek! – mondja a királykisasszony, s felvezeti a fiút a palotába.
Közmént legyen mondva, a királykisasszony, hiába erőltette az apja, senkihez sem akart menni, de ez a legény úgy megtetszett neki, hogy egyenesen felvezette az apjához, s azt mondta:
– Na, édesapám, többet nem kell hogy erőltess senkihez, mert az Isten rendelt egy nekem való legényt.
Hej, szörnyű haragra lobbant a király! Hogy ő ilyen jöttmentnek adja a leányát, amikor királyfiak vetekednek érte!
– Már én nem bánom, ha jöttment is – mondotta a királykisasszony –, nekem ezt a legényt a jó Isten rendelte, s ha édesapám nem ád hozzá, máshoz sem megyek.
– Hát jól van, légy a felesége – mondotta a király.
Egyszeriben papot hívattak, nagy lakodalmat csaptak, s egy esztendő, kettő el sem telt, egy szép aranyhajú fiuk született. Egyszer az apa kimegy a kicsi fiával a kertbe. Ottan volt egy arany almafa, az arany almafa alatt egy aranykút. Karjára vette a gyereket, s aztán felnyúlt a fára, hogy almát szakítson neki. Hogy, hogy nem, a gyerek lefordult a karjáról s beleesett a kútba. Ő meg elkezdett keservesen sírni. De úgy sírt, hogy a gazda felébredett belé. Beszalad a gazda, megrázza a fiút.
– Ébredj, öcsém, miért sírsz?!
Felébredt a fiú, de még ébren is bőgött.
– Jaj, istenem, istenem, a drága szép gyermekem bele­esett a kútba!
– Hiszen neked nincs gyermeked – mondja a gazda –, mit beszélsz?!
Csak akkor tért magához a fiú. Aztán elmondotta az álmát a gazdának.
– Látod, látod – mondotta a gazda –, ilyen a boszorkányság is, meg akarod-e tanulni?
– Nem én soha, soha, bátyám­uram – mondotta a fiú, s egyszeriben felöltözött, elbúcsúzott a gazdától s hazáig meg sem állott.
Ha az a kicsi gyermek a kútba nem esett volna, az én mesém is tovább tartott volna.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Idén négy választást rendeznek Romániában. Melyik a legfontosabb ön szerint?


eredmények
szavazatok száma 481
szavazógép
2022-01-28: Kiscimbora - :

A két tündér (Bukovinai székely népmese)

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer két tündér. Megegyeztek, hogy elmennek világot látni. Hát, ahogy mentek, beértek egy faluba. Esteledett, ezért be­kéreztek egy házba. Jómódú ember s asszony lakott ott, nem volt gyermekük. Amikor bekéreztek, köszöntek illen­dően:
2022-01-28: Kiscimbora - :

Versek

Szabó  Lőrinc: Esik a hó
Szárnya van, de nem madár,
repülőgép, amin jár,
szél röpíti, az a gépe,
így ül a ház tetejére.