Emlékezzünk az első barcasági csángó akadémikusra

2022. november 21., hétfő, Emlékezet

Kosztarab Mihály akadémikus 2022. szeptember 6-án, életének 95. évében visszaadta lelkét teremtőjének.

1927. július 7-én született Bukarestben Kosztarab Mihály tatrangi és Albert Berta csehétfalvi szülők egyetlen gyermekeként. A nehéz anyagi helyzet miatt újszülött fiukat, Mihályt kénytelenek voltak kilenc hónapos korában hazavinni Csehétfalvára a nagyanyjához. Hatéves korában szülei visszavették Bukarestbe, és beíratták a református elemi iskolába. Az 1915-ben alakult bukaresti református elemi iskola mindig is a Bukarestbe települt, munkát kereső székely és csángó szülők gyermekeinek volt otthona.

1940 augusztusában Észak-Erdély hazatért, de a Barcaság román főhatalom alatt maradt. Kosztarabék döntöttek: Budapestig meg se álltak. A fiatal diák beiratkozott a helybeli polgári iskolába. Hamarosan első tanuló lett, most látszott meg, milyen alapos, elmélyült oktatás folyt a bukaresti magyar elemiben. Elvégezte a polgárit, majd a zuglói kertészeti középiskolát választotta. Zsidó fiatalok bujtatásáért a nyilasok börtönbe hurcolták, de megszabadult. Majd az oroszok tartóztatták le, és innen megszökött.

Az Agráregyetem Kertészeti Karának hallgatójaként a pajzstetvek kutatására szakosodott, politikusként útja a Nemzeti Parasztpárthoz vezetett, Veres Péter közelébe. 1952-ben feleségül vette Pintér Matildot, és 1956-ban megszületett egyetlen gyerekük, Éva. 1956 őszén, a forradalom leverése után disszidál, már Amerika földjén örökbe fogadja a Washingtoni Rovartani Társaság elnöke, Frank Campbell. Baltimore-ban entomológiai kutató (1957–60), a Virginiai Műszaki Főiskolán és az Állami Egyetemen adjunktus (1962–67), majd professzor (1967–92). 1975-ben a Virginiai Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, 1987-től a virginiai egyetemi rendszertani gyűjtemény kutatója, majd 1990-től az ebből szervezett blacksburgi Virginiai Műegyetemi Természettudományi Múzeum (Virginia Tech Museum of Natural History) alapító igazgatói feladatait is ellátta. 1992-ben tanszékéről nyugdíjba vonul, az egyetem professor emeritusa.

1995-től a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, így benne tisztelhetjük az első barcasági csángó akadémikust. Több mint 200 dolgozatot közölt, tíz könyvet írt, némelyiknél társszerző. Tudományosan ismertetett több új rovarcsaládot, munkája elismeréseképpen róla neveztek el egy új rovarnemzetséget és 13 fajt. 1975-ben világhírű tudósként visszatérhetett Magyarországra, az Amerikai Tudományos Akadémia küldte három hónapra cserekutatóként Budapestre. 1999-ben Püski Sándor gondozásában megjelenik Erdélyi gyökerek című életrajzi könyve.

Kosztarab Mihály úgy vallja, hogy a diaszpórában csak teljes magyar kultúrával, anyanyelvvel maradhat meg az ember magyarnak – az utódaiban is. Családjával eljött Erdélybe, vitte őket Tatrangra, aztán Csehétfalvára és Bukarestbe, 2003-ban járt utoljára szülőföldjén.

1989-ben a Londoni Királyi Rovartani Társaság (Royal Entomological Society of London) emelte tiszteletbeli tagjai sorába. Tudományos érdemei elismeréseként 1998-ban Thomas Jefferson-díjat, 2001-ben pedig Leland Ossian Howard-életműdíjat kapott, valamint 2014-ben szülőföldje részéről megkapta a Zajzoni Rab István-díjat.

Bencze Mihály

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Mitől tart leginkább az elhúzódó háború kontextusában?


eredmények
szavazatok száma 2323
szavazógép
2022-11-21: Emlékezet - :

Vajnafalvi református templomidő

„Ősi műveltségünk dokumentumait,
apáink alkotásait kell óvnunk az elsodortatástól.”

Debreczeni László
1932-ben, 90 éve szentelték fel ünnepélyes keretek között a jelenlegi vajnafalvi református templomot. Alapító lelkésze, Havadtőy Sándor egy kis füzetben megörökítette az építés folyamatát, a helybeli Szabó Nyomda kiadásában 1933-ban nyomtatásban is megjelent a ma már forrásértékű dokumentum. De a vajnafalvi protestáns templomtörténet ennél jóval régebb kezdődött, két imahajlék is bizonyíték rá.
2022-11-21: Belföld - :

Átadták az Europa Nostra-díjat (Vallásszabadság Háza)

Kolozsváron szombaton átadták a Vallásszabadság Háza felújításáért megítélt Europa Nostra-díjat, az Európai Unió műemlékvédelmi elismerését. A XV. században épült egykori unitárius püspöki rezidenciát 2009 és 2019 között Magyarország és Románia kormányának támogatásával újították fel.