Református hírnökÚj köntösben a kilyéni református templom

2022. november 24., csütörtök, Nyílttér

Kilyén az Olt bal partján lévő falu, amely közigazgatásilag Sepsiszentgyörgyhöz tartozik. Református temploma a falu északi bejáratánál egy mesterséges dombon épült. Hogy miért ide?

A reformáció után az egykori plébániatemplomban – ez a mai unitárius műemlék templom – tartotta istentiszteleteit az unitárius és a református felekezet is. 1615-ben Székely Boldizsár földesúr családja felhagyja helyeit az unitáriusoknak, amelyért a reformátusok cserébe megkapják a falu északi részén lévő kápolnát. Később ennek a helyén II. Apafi Mihály erdélyi fejedelem 1698. évi adományából felépül a református templom. Az építés évét rögzíti a déli bejáratnál a reneszánsz kőajtókeretbe vésett évszám: Anno 1728. A torony 1914-ben épült a templomhajóhoz.

Az évszázadok során több javítás is történt a templom épületén. A legutolsó 2010-ben volt, amikor a tetőzeten végzett javítások mellett a belső restauráláson volt a hangsúly. A külső falrész közben egyre rosszabb állapotba került, így szükségessé vált a templom szakszerű homlokzati felújítása.

2022-ben sikerült „új köntösbe öltöztetni” a kilyéni református templomot, hálát adva Istennek, hogy az anyagilag nehéz időszakban is kirendelte a megfelelő segítséget.

A templom homlokzati felújítását az Alpin Construction építőcég végezte. Figyelembe véve a szaktanulmányok javaslatait, az év elején leverték a templomalapzat cement­alapú vakolatanyagát, a toronynál pedig a teljes vakolatanyagot eltávolították, mert nagyon mállott az egész falrész. A templomhajónál csak alig volt szükség ilyen beavatkozásra. A letisztított falrészeket hét hónapig száradni hagyták, majd augusztus végén hozzáfogtak a torony teljes vakolásához és a templomhajó külső javításához, melyhez – a régi recept szerint – oltott mész és homok keverékéből álló habarcsot használtak. A munkálatoknál az építészeti formaelemeket restaurálták. Az utolsó szakaszban meszeltek és lefestették az ablakkereteket. A felújított templom épületén gyakran megakad az ember szeme, mert kellemesen vonzó a tekintet és a lélek számára a hófehérben ragyogó istenháza.

A kilyéni református templom homlokzati felújítása a Magyar Kormány támogatásával készült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül, további pénzbeli segítséget kaptunk az Erdélyi Református Egyházkerülettől, Kovászna Megye Tanácsától, Sepsiszentgyörgy Municípium Önkormányzatától, a hollandiai Emmen testvérgyülekezetétől, a helyi gyülekezet híveitől és a kilyéni elszármazottaktól. A gyülekezet lelkipásztora és presbitériuma köszönetét fejezi ki minden támogatónak, kivitelezőnek, és hálát ad Istennek e szép megvalósításért.

Egyed-Kolumbán László
lelkész

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Mitől tart leginkább az elhúzódó háború kontextusában?


eredmények
szavazatok száma 2322
szavazógép
2022-11-24: Nyílttér - :

Hass a lelkemre! (Református hírnök)

„Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. (…) Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, (…) dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.”
(Apostolok Cselekedetei 2, 44–47)
2022-11-24: Nyílttér - :

Evangéliumi családi koncert Erősdön (Református hírnök)

Minden lélek dicsérje az Urat! (Zsolt.150:6) felhívással tartottunk evangéliumi családi koncertet október 8-án az erősdi parókia udvarán.