PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

2023. november 16., csütörtök, Gazdaság

 

 

 

 

 

 

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK FELÚJÍTÁSA

SMIS kód 116334

 

 

Megjelenés dátuma: 2023. november 16.

 

Kovászna megye, mint közigazgatási területi egység és a pályázat kedvezményezettje bejelenti A Székely Nemzeti Múzeum Épületegyüttesének Felújítása című projekt lezárását.

A finanszírozási szerződést Kovászna Megye Tanácsa írta alá a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztériummal (MDLPA) és a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel (ADR Centru), mely a Regionális Operatív Program irányító hatósága.

A pályázat összértéke 21 816 149 lej, amelyből 16 836 854 lej elszámolható költség volt, a fennmaradó részt Kovászna Megye Tanácsa saját költségvetéséből biztosította.

A pályázat célja az A-kategóriás műemléknek számító Székely Nemzeti Múzeum és a hozzátartozó dendrológiai park felújítása, korszerűsítése, megőrzése, védelme és fenntartható fejlesztése volt. A korszerűsítés eredményeképpen a Székely Nemzeti Múzeum modern intézménnyé vált, újragondolt kiállítóterekkel, megújult restaurátori műhelyekkel, külön kialakított múzeumpedagógiai terekkel. Az épületegyüttest körbevevő dendrológiai park ugyancsak a pályázat keretében újult meg, és kiegészíti a múzeum művészeti és építészeti értékét.

A pályázat sajátos célkitűzései:

* A kulturális örökség védelme és megőrzése, a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem elveinek tiszteletben tartása mellett, így ösztönözve a régió gazdasági növekedését.

* További bevételi források megteremtése a Székely Nemzeti Múzeum történelmi és nemzeti kulturális örökségének fejlesztése és gyarapítása révén, a kiállítótér és a kiállítási tárgyak számának növelésével.

* A Székely Nemzeti Múzeum örökségvédelmi fejlesztése által hozzájárul a térség turisztikai potenciáljának megerősödéséhez.

Eredmények:

* A látogatók számának növekedése a felújítás előtti 16.384-ről 19.111-re a műemléképület felújítása után.

* 4 darab műemlék objektum felújítása, védelme és megőrzése.

Célközönség: A múzeum modernizálása jelentős hatással van nemcsak a megye, hanem az egész térség művelődési és tudományos életére, hozzájárulva a kulturális vitalitás megerősödéséhez. Ugyanakkor a múzeumi kínálat korszerűsítése szélesebb nagyközönséget ér el, mozgósítva a társadalom minden szegmensét.

A pályázat időtartama: 2017 június – 2023 december.

A pályázatot a 2014-2020-as Regionális Operatív Programon keresztül finanszírozták – 5. Prioritási tengely: A városi környezet javítása és a kulturális örökség megőrzése, védelme és fenntartható használata, 5.1-es Kiemelt beruházások: A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejlesztése.

 

Kedvezményezett elérhetősége:

Kovászna Megye Tanácsa

RO-520008 Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám, Kovászna megye

www.kvmt.ro, e-mail: office@kvmt.ro

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

FINALIZARE PROIECT:

REABILITAREA ANSAMBLULUI MUZEULUI NAȚIONAL SECUIESC DIN SFÂNTU GHEORGHE

Cod SMIS 116334

Data publicare: 16 noiembrie 2023

 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Covasna, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Reabilitarea Ansamblului Muzeului Național Secuiesc Sfântu Gheorghe”.

Contractul de finanțare a fost încheiat între Consiliului Județean Covasna ca beneficiar al proiectului, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru POR și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 21.816.149 lei, din care suma nerambursabilă a fost 16.836.854 lei, restul sumei fiind finanțată de Consiliul Județean Covasna. 

Obiectivul general al proiectului a contat în reabilitarea, modernizarea, conservarea, protecția și valorificarea durabilă a Muzeului Național Secuiesc, monument remarcabil, de interes județean și național, de categoria A. În incinta instituției, s-a amenajat un centru destinat pedagogiei muzeale, s-au reabilitat cabinetele de cercetare muzeografică și atelierele de restaurare, devenind un muzeu modern, cu spații expoziționale reorganizate. Parcul dendrologic din jurul ansamblului de clădiri, reamenajat tot din cadrul proiectului, completează valoarea artistică și arhitecturală a muzeului.

Obiectivele specifice au constat în:

* Valorificarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural, ca factor stimulator al creșterii economice în regiune, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului;

* Crearea de surse suplimentare de venit prin dezvoltarea și valorificarea patrimoniului istoric, cultural național al ansamblului Muzeului Național Secuiesc, prin mărirea spațiului expozițional și creșterea numărului de exponate;

* Muzeul Național Secuiesc contribuie la promovarea potențialului turistic ce se va dezvolta ca urmare a reabilitării, protejării, dezvoltării și valorificării obiectivului de patrimoniu.

Rezultate:

* Creșterea numărului de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiază de sprijin - de la 16.384 la 19.111 de vizitatori.

* Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate - 4.

Grup țintă: modernizarea muzeului va avea un impact semnificativ asupra vieții culturale și științifice a județului și a întregii regiuni, contribuind la întărirea vitalității culturale. În același timp, prin modernizarea ofertei, serviciile muzeale de calitate vor deveni mai atractive. Astfel, acestea vor ajunge la un public mai larg, mobilizând toate categoriile sociale acoperite de proiect.

Perioada de implementare a proiectului:  iunie 2017 -  decembrie 2023.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 - „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Date de contact:

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Covasna 

Piața Libertății, nr. 4, Sfântu Gheorghe, județul Covasna

www.kvmt.ro, e-mail: office@kvmt.ro 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Ön szerint ki a felelős a közel-keleti konfliktusért?


eredmények
szavazatok száma 2282
szavazógép
2023-11-16: Belföld - :

Nem büntették meg a hóhérokat

Harminchat évvel az 1987. november 15-i brassói kommunistaellenes felkeléskor utcára vonult munkások „hóhérai” között még vannak olyanok, akiket nem büntettek meg, sőt, néhányuknak hivatalosan is elismerték az 1989-es demokrácia megteremtéséhez való hozzájárulásukat – véli a November 15. Egyesület.
2023-11-16: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Évről évre több a medvekár Háromszéken

Rekordot döntött idén a medvekárok száma és értéke is Háromszéken, a kártérítéseknek pedig még egyharmadát sem fizették ki – közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján Gheorghe Neagu, a megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője. Mint elmondta: évről évre növekszik a medvepopuláció a térségben, a jelenlegi szabályok miatt pedig tiszta ráfizetés a kilövésük.