Elhalálozás

2023. november 17., péntek, Elhalálozás

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Álmaid a földben legyenek csendesek, / Isten őrködjön pihenésed felett.
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy a kilyéni születésű
sepsiszentgyörgyi
id. DONÁTH LAJOS
80. életévében 2023.
november 15-én rövid
szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk földi
maradványait november
18-án 15 órakor helyezzük
örök nyugalomra a kilyéni
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás temetés
előtt egy órával.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
A gyászoló család
4330656
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték és tisztelték, hogy
SZAKÁCS ILDIKÓ
(szül. PAPP)
életének 80. évében
csendesen elhunyt.
Drága halottunkat 2023. november 17-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint Sepsiszentgyörgyön a szemerjai ravatalozóháztól az új református temetőben.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4330639

Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki Tóth Zsuzsa Amália kolléganőnknek, osztozunk édesapja elvesztése miatt érzett
fájdalmában.
A Székely Mikó Kollégium tantestülete és munkaközössége
1118607
Szomorúan búcsúzunk volt évfolyamtársunktól,
SZÁNTAI JÁNOS LÁSZLÓTÓL. Kívánunk neki békés
nyugodalmat, gyászoló hozzátartozóinak vigasztalódást.
Emlékeinkben megőrizzük.
Mi, az 57-esek
4330637

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a lécfalvi KOCSIS KÁROLY temetésén részt vettek, részvétet nyilvánítottak, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4990/b

Megemlékezés
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk MÁRKOS MAGDOLNÁRA (Pury)
halálának 20. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4330622
Hiányzol... amikor este egyedül / fekszem az ágyamon, / Párnámat szorosan magamhoz / ölelem s úgy alszom. / Rád gondolok, álom nem jön a szememre, / Rád vágyom, a szeretve ölelő két kezedre. / Hiányzol... mikor reggel felkelek, / nagyon egyedül vagyok. / Csend és némaság vesz körül. / Helyemet nem találom. / Rohannék hozzád, hogy karjaidban / biztonságot leljek. / Hiányzol a napnak minden pillanatában, nagyon. / Látod, így vágyom rád nap nap után, nem is tudod, / milyen egyedül vagyok. / Elmentél egy végtelen hosszú útra, melyről visszanézni / lehet, de visszajönni soha. / Hazafelé nem építenek utat. / De ha mégis lenne egy irány, mely otthonod felé mutat, / ugye hazajönnél? Visszahozna a szeretet, / letörölnéd arcunkról az érted hulló könnyeket. Fájó szívvel emlékezünk a kolozsvári születésű sepsiszentgyörgyi FODOR GYÖRGYRE
halálának első évfordulóján.
Özvegye, négy gyereke
és azok családja, édesanyja, valamint két testvére
4330626
Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk a
három éve elhunyt orbaiteleki HATHÁZI ÉVÁRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1118610
Lehunytad szemed, csendesen elmentél, / Szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. / Bármennyi nap teljen is, / akik igazán szerettek, soha nem felednek. Fájdalommal
emlékezünk a zabolai
GÁBOR LÁSZLÓRA halálának harmadik évfordulóján.
Szerető özvegye és családja
4330638
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” Kegyelettel emlékezünk a komollói id. KERESTÉLY ERNŐRE halálának harmadik évfordulóján.
Özvegye és fia
4330641
Elmúlt egy év, de még mindig várunk, / Tudjuk, csak képzelet, amit kívánunk; / Egy intés, egy szó, / Igen vagy Nem, / A döntés, a bizalom, / Ami most nagyon kell. / Tekinteted, szereteted most is látjuk, / De hiányodat pótolni nem tudjuk.
Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt drága jó férjre,
apára, nagyapára, az uzoni
id. DÁNER ZOLTÁNRA.
Szerető családja
1118605
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek. / Hiába szállnak árnyak, álmok évek.” Fájó szívvel emlékezünk a gyergyószentmiklósi születésű sepsiszentgyörgyi
id. LEOPOLD IMRÉRE halálának 3. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
1118606
Üres az udvar, üres a ház, / Hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. / Hiába borult rád a temető csendje, / Szívünkben élni fogsz mindörökre. Fájó szívvel
emlékezünk a maksai
id. LÁZÁR BENEDEKRE halálának 19. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
1118602
Hosszú útra mentem, /
Mindenkitől távol, / Csak ti tudjátok, mennyire hiányzom. / Emlékezzetek rám, ha már messze járok, / Elválaszt az ég, betemet az árok. / Emlékezzetek rám, hogy milyen is voltam, / Mikor még én is közöttetek voltam. Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a nagyajtai
id. FERENCZ ÁRPÁDRA
halálának 7. évében. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Bánatos özvegye, Erzsike,
szerető két leánya, két fia
és két veje
20866
Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki születésű sepsibodoki FERENCZ IBOLYÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4330629
Hiányodat megszokni nem
lehet, csak letörölni az érted hulló, fájó könnyeket. Fájó
szívvel emlékezünk a komollói
CSŰRÖS LUKÁCSRA,
akit ma hat hónapja kísértünk utolsó útjára.
Szerettei
4330608
Fájó szívvel emlékezünk az uzoni id. TARCSI ISTVÁNRA halálának 30. évfordulóján. Köszönjük a közeli és távoli rokonoknak, hogy évről évre a kegyelet virágaival emlékeznek rá. Áldott emléke szívünkben él.
Szerettei
4330632
Kegyelettel emlékezünk a kökösi PATAKI JÓZSEFRE halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4330633
Üres az udvar, üres a ház, / Hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. / Hiába borul rád a temető csendje, / Szívünkben élni fogsz örökre. Fájó szívvel emlékezünk COCIODAR ILONÁRA (Ica)
halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4330647
Fájó szívvel emlékezünk a hat hónapja elhunyt id. MAJOS IRÉNKÉRE, aki gyógyíthatatlan sebet hagyott a szívünkben, és id. MAJOS SÁNDORRA, aki
32 éve hagyott itt bennünket.
Bánatos szívű szerető
családjuk
4330648

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Ön szerint ki a felelős a közel-keleti konfliktusért?


eredmények
szavazatok száma 2088
szavazógép
2023-11-17: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Kiállítás
LÁBAS HÁZ. Sepsiszentgyörgyön a Lábas Ház emeleti kiállítótereiben, a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes képtárában ma 18 órakor megnyílik Fülöp József (Csíkszereda, 1982) az elmúlt tíz év munkásságát összefoglaló egyéni kiállítása. A kiállítás Miklós Szilárd képzőművész együttműködő tervezése alapján valósult meg.
2023-11-17: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Erdélyi ángádzsáburleves)

Hozzávalók: 2 liter erős marhahúsleves (velős csontból); a levesbetéthez: 10 dkg liszt, 1 tojás, illetve 5 dkg borjúhús, só, bors, 1/4 kúp churut; a habaráshoz: 15 dkg tejföl, 1–2 kúp churut.