Elhalálozás

2024. január 9., kedd, Elhalálozás

Elhalálozás
Álmodtál egy öregkort,
csodásat és szépet, de egy váratlan betegség mindent összetépett. Bíztunk a
reményben, a gyógyulásban, de ha már abban sem, legalább egy csodában.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, vő, rokon, szomszéd és jó barát,
az oltszemi
id. LŐRINCZ FERENC
életének 62. évében rövid
betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2024. január 10-én
13 órakor helyezzük örök ­nyugalomra az oltszemi ­ravatalozóháztól.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4331014
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó férj, édesapa, testvér, sógor, rokon, jó barát, az árapataki
DÉNES JÓZSEF
életének 70. évében hosszú betegség után elhunyt.
Temetése 2024. január 9-én 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új
református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4331015
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a zabolai
ifj. KOVÁCS LAJOS
életének 64. évében elhunyt.
Temetése 2024. január 11-én 14 órakor lesz a zabolai
ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.
Szerettei
5015/b
Megrendülten értesültünk egykori osztálytársunk,
az uzoni származású
VERESS ISTVÁN haláláról. Nyugodj békében, Pista. ­Emlékedet megőrizzük.
Búcsúznak az 1965-ben
8. osztályt végzett ­osztálytársaid
4331008
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, BIRÓ ERZSÉBET temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Hálás köszönetünk a Sepsi ReKreatív munkaközösségének is.
A gyászoló család
4331006
Megemlékezés
„Nem hal meg az, ki ­szerettei szívében él.”
(T. Campbell)
Fájó szívvel emlékezünk
a baróti
id. SZÖVÉRDI DÉNESRE
halálának első évfordulóján.
Bánatos özvegye, gyerekei és családjuk
1118740
Drága emlékét szívünkben őrizve kegyelettel emlékezünk a szeretett édesapára és nagyapára, AMBRUS JÁNOSRA
halálának 2. évfordulóján.
Szerettei
du.
Fájó szívvel emlékezünk
a kézdivásárhelyi
KOZMAN LENKÉRE
halálának első évfordulóján.
Áldott emlékét szívünkben őrizzük tovább.
Szerettei
1118741
Utad fényes csillag­ösvényen vezet, közöttünk már a roppant jeges űr lakik.
Szomorúan emlékezünk
a szentkatolnai születésű
sepsiszentgyörgyi
KOVÁCS LÁSZLÓ ­fotóriporterre halálának ­második évfordulóján.
Szerettei
4331009
Fájó szívvel emlékezünk
BOKOR PÁLRA
halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, gyermekei,
veje, menyei és unokái
4331004
Kegyelettel emlékezünk
az alsótorjai CSÁKI ANTALRA
halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
Szerettei
4331005
Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de lelkünkben élsz és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk
az árkosi
id. DEZSŐ JÓZSEFRE
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4331007

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
A megyei önkormányzati választásokon mely párt tanácstagjelöltjeit támogatja?

eredmények
szavazatok száma 1817
szavazógép
2024-01-08: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Jóval kevesebb a sepsiszentgyörgyi újszülött

Egyharmadával kevesebb sepsiszentgyörgyi újszülöttet jegyeztek be 2023-ban, mint 2022-ben: tavaly 214, tavaly­előtt pedig 342 sepsiszentgyörgyi lakhelyű kisbabát vettek nyilvántartásba. A megyeszékhelyen született vagy itt anyakönyvezett csecsemők száma azonban húszéves összehasonlításban stagnálni látszik.
2024-01-09: Emlékezet - :

Az ember életének meghatározó eseményei Lisznyóban

A falusi ember életének három olyan eseménye volt, amely meghatározta az egész életét: a születés, a lakodalom és a halál. Már a születés pillanatában szerepük volt a szokásoknak, hagyományoknak, amelyek aztán az embert élete végéig elkísérték.