Sepsikőröspatakon is építkeznek

2007. augusztus 9., csütörtök, Faluvilág

Vakáció csak annak van, aki időt tud szakítani rá. Sepsikőröspatakon állandó jelleggel akad valamilyen munka. Alig rendeződött az ivóvízhiány szülte gond, ha lassan is, de végre az utolsó simításokat végzi a Waldek cég azon a közösségi célokat szolgáló központi épületen (képünk), amelyben helyet kap az orvosi rendelő, a fogászat, a gyógyszertár és a sikeresen működő diakóniai szolgálat székhelye.

Évek óta szinte járhatatlan a Vadas-tető felé tartó út, annak a megyei útnak a része, melynek Nagyajtán a végpontja. A megyei tanács valamennyire feljavíttatta a tetőig a makadámburkolatot. Ez azért is volt annyira fontos, mert itt szokták megtartani a környékbeli unitárius községek találkozóit és a szokásos nyári cserkésztáborokat. Évek óta arra vár a helyi önkormányzat, hogy feljavítják a község belterületén áthaladó szakaszt is, de erre még nem került sor. Kérték, hogy az út besorolását változtassák községi alárendeltségűvé, s akkor a karbantartásról az önkormányzat gondoskodik. Az erről szóló kormányrendelet még nem jelent meg, de Ioachim Silviu polgármester elmondta, körvonalazta már a községi tanács azt is, hogy miként oldja meg önerőből ezt a sok évtizedes gondot. Megegyeztek, hogy a község területén működő, útjavításra szakosodott Waldek Kft. az általa használt terület bérének fejében felújítja a Vadasi utat. Rossz a Kálnokra vezető bekötőút is, s mert ez fontosabb útszakasz, előbb ezt javítják.

Itt is időszerűvé vált egy sportterem, kisebb sportcsarnok létesítésének a megpályázása. Erre alkalmas hely van a községközpontban. Az első lépéseket megtették, készül a dokumentáció, megrendelték már a geotechnikai tanulmányt.

Kőröspatakon régebb felvetődött már egy ravatalozóház építése. Nos, a Kovászna Terv cég elkészítette a tervezetet. A temető bejáratánál épülne fel, helyének tulajdonjogát a római katolikus egyházzal területcserével oldották meg.

Gond gondot, feladat feladatot követ hát. Mihelyt az orvosi rendelő elkészül, és oda költözik a kultúrotthon udvarán működő orvosi szolgáltatás, sort kerítenek a kultúrház és a hozzá tartozó melléképületek felújítására. Az eljövendő munkálatokhoz szükséges tervezet készül már. Mivel már van ivóvízhálózatuk, sikeresen pályáztak a Kálnokkal közös szennyvízcsatorna-rendszer és ülepítő megépítésére is. A tavalyi 7-es kormányrendeletet kihasználva elkészítették a szükséges tervezeteket. Kálnokon azonban a régi ivóvízvezetéket megviselték az évtizedek, itt teljesen új vízhálózat kiépítését is tervezik.

Kőröspatak és Kálnok is készül a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójára. Látogatásunk alkalmával még nem állt össze a nagyvilágból érkező idevalósiak névsora, de az már biztos, hogy 17-én ünnepséget rendeznek a helybeli iskolában a vendégek fogadására. A polgármester elmondta, hogy részt vesznek az Óriáspince-tetőn sorra kerülő ünnepségeken, és Szent István napján a kőröspatakiak is jeltüzet gyújtanak a községközpont és Kálnok között emelkedő Kápolna-tetőn, a veres barátok templomromjának történelmi térségében. Ott is fognak majd találkozni a vendégek a helybeliekkel. A helyszín a két faluból könnyen megközelíthető.

Az augusztusi nyárból még a testvérkapcsolatok ápolására is kell hogy jusson idő. A magyarországi Mezőtúr városa ugyanis éppen tizenöt esztendeje tart fenn baráti testvérkapcsolatot Sepsikőröspatakkal és Kálnokkal. Augusztus 24—27-e között tartják meg ott a hagyományos és országos hírű túri vásárt, amelyre meghívták a testvértelepülé­seket. Ez alkalommal kerül majd sor a baráti kapcsolat másfél évtizedes évfordulójának közös megünneplésére is.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 122
szavazógép
2007-08-08: Magazin - x:

Kétszázhuszonöt éves a pétervári Bronzlovas

Kétszázhuszonöt éve, 1782. augusztus 7-én avatták fel Pétervárott Nagy Péter cár lovas szobrát, a város jelképévé vált Bronzlovast (oroszul Mednij Vszadnyik).
2007-08-09: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Uzon a Kárpát-medencei virtusvetélkedőn

Idén tizedik alkalommal tartják meg a magyarországi Kartal nagyközségben (Pest megye) augusztus 17—19. között a történelmi Magyarország tájairól összesereglő, vetélkedő kedvű csoportok országos döntőjét. Az uzoniak már tavaly sikerrel szerepeltek, idén pedig bővítették a csapatot: dr. Ráduly István polgármester vezetésével szentivánlaborfalviak és a szomszédos Dobolló község versenyzői indulnak a vetélkedőre.