Adalékok Dálnoki Veress Lajosról

2007. augusztus 10., péntek, Nyílttér
A Méltatlanul megtagadott honvédtábornokok című írásért köszönettel tartozom Sylvester Lajosnak azért, mert a Há­romszék olvasóinak is leírta vitéz primor Dálnoki Veress Lajos vezérezredes életpályáját, érdemeit, magyarságához való hűségét, meghurcoltatását. Ő 1943 márciusában Sepsiszentgyörgyön volt, a kolozsvári IX. hadtest parancsnokaként fogadta a helyőrség jelentését a Református Székely Mikó Kollégium főtéri épülete előtt.

Azért említem meg a helyet, mert ő ezen iskola tanulója volt, és ott is érettségizett 1907-ben. Ugyancsak a kollégiumban jártak, és előtte két évvel érettségiztek 1905-ben: vitéz Szotyori Nagy Gyula m. kir. altábornagy, aki 1940. szeptember 22-én az Erdélybe, Sepsiszentgyörgyre bevonuló magyar honvédség parancsnoka volt, valamint testvére, vitéz Szotyori Nagy Áron m. kir. vezérkari ezredes; mindketten tagjai voltak az 1905-ben Budapesten tartott országos tornaversenyen győztes mikós csapatnak. Ugyanebben a főgimnáziumban tett hadiérettségit 1916 júniusában a kálnoki Hosszú Zoltán, aki katonai szolgálatot teljesített, s mint VIII. osztályos tanuló a frontra jelentkezett. Említésre méltó vitéz lófő Dálnoki Miklós Béla m. kir. tábornok is, akinek vezényletével vonultak be Sepsiszentgyörgyre 1940. szeptember 13-án a felszabadító honvédség motorizált egységei.

Dálnoki Veress Lajos altábornagyot 1944. augusztus 28-tól a 2. magyar hadsereg parancsnokának nevezik ki, és vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó szeptember 1-jétől vezérezredesnek lépteti elő. Augusztus 28-án a sepsibodoki vasútállomáson lévő szerelvényben meglátogatta Wöhler gyalogsági tábornokot, a megvert német 8. hadsereg parancsnokát, majd augusztus 29-én jelentkezett Friessner német vezérezredesnél tábori díszben, aki őt pizsamában fogadta. Friessner a német Dél-Ukrajna hadseregcsoport Hitler által kinevezett parancsnoka, teljhatalmú ura lett a 2. magyar hadseregnek, beosztottjának tekintette Dálnoki Veress Lajost, szemrehányást tett, hogy a székely határőrség nem tudta azokat az orosz csapatokat feltartóztatni, amelyek őket (a németeket) Sztálingrádtól a Kárpátokig kergették! Pedig Dálnoki Veress Lajos a gyengén felszerelt hadseregével mindent megtett Erdély védelméért.

Dr. Szőts Dániel

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 1918
szavazógép
2007-08-10: Nyílttér - x:

Az utca hangja

DÁVID ÁRPÁD, Málnásfürdő. Kérdem én a romániai legfelsőbb magyar elitet: mi a fontosabb, a pártok, szervezetek érdeke és politikája vagy az erdélyi magyarság érdeke, az egység?
2007-08-10: Nyílttér - x:

Bejárat nélküli ház

Szilágyi Mátyás sepsiszentgyörgyi lakos szerkesztőségünknek írt leveléből kiderül, valóban török átok a rossz szomszédság, egy-egy család életét, mint övékét is, akár évtizedekre is meg tudja keseríteni.