Bejárat nélküli ház

2007. augusztus 10., péntek, Nyílttér
Szilágyi Mátyás sepsiszentgyörgyi lakos szerkesztőségünknek írt leveléből kiderül, valóban török átok a rossz szomszédság, egy-egy család életét, mint övékét is, akár évtizedekre is meg tudja keseríteni.

Családi háza — írja — az úttól távol esik, egy hegyoldalban, előtte egy másik ház áll. Bennvalójához az előtte álló ház mögött vezetett út, az annak idején szerepelt minden okiratban, telekkönyvben, törvényszéki határozatban: 245 négyzetmétert tett ki, és állami tulajdonban volt. Akkori szomszédjával, egy Szígyártó György nevű úrral jó viszonyban voltak, s megegyeztek, hogy területet cserélnek, Szígyártó kertjéből szakítanak le egy hasonló területű utat. A Ceauşescu-rezsim alatt, mely Ószemerját halálra ítélte, ezt nem lehetett hivatalosítani. Később Szígyártó György eladta a bennvalóját, az új gazda, Bedő József már nem nagyvonalúskodott, felszámolta a Szilágyi-házhoz vezető utat, támfalat is épített helyébe, s azt is elintézte a prefektúrán és városházán, hogy magántulajdonként, udvar besorolással telekkönyvezzék. Szilágyi hiába kérte, hogy hivatalosítsák a területcserét, s az utca ne udvar legyen, tíz éve nem tud dűlőre jutni sem a hivatalokkal, sem a szomszéddal. Bedő — a levélíró szerint — hamis akták alapján pert nyert, s bár a városháza felszólította, hogy bontsa le a támfalat, és állítsa vissza az utat, 1997 óta nem történt semmi. Szilágyi pert indított nemcsak szomszédja, hanem a városháza ellen is, de a helyzet semmit sem változott, illetve annyi történt, hogy a prefektúra is beperelte a városházát, mert módosította az utca rendeltetését. Megoldás mégsem született, mint ahogyan Szilágyi Mátyás huszonkét perében sem, mert a beidézettek nem jelentek meg a tárgyalásokon. A felperes fizetett eddig négymillió régi lejt, volt a Legfelső Ügyészségen, a kormánynál, a parlamentben, de dűlőre nem jutott. Szent elhatározása, addig pereli a polgármesteri hivatalt és a prefektúrát, míg telekkönyv-hamisításért meg nem büntetik a szomszédot, s míg út vezet majd házához.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2156
szavazógép
2007-08-10: Nyílttér - x:

Adalékok Dálnoki Veress Lajosról

A Méltatlanul megtagadott honvédtábornokok című írásért köszönettel tartozom Sylvester Lajosnak azért, mert a Há­romszék olvasóinak is leírta vitéz primor Dálnoki Veress Lajos vezérezredes életpályáját, érdemeit, magyarságához való hűségét, meghurcoltatását. Ő 1943 márciusában Sepsiszentgyörgyön volt, a kolozsvári IX. hadtest parancsnokaként fogadta a helyőrség jelentését a Református Székely Mikó Kollégium főtéri épülete előtt.
2007-08-10: Nyílttér - Ferenczy L. Tibor:

Gond az aprópénz

Visszatértünk a százezres-milliós pénzrendszerből a lej és a bani becsületének régebbi világába, kezdünk megint lejben, baniban gondolkozni és számolni, kezdjük megszokni, hogy a baninak is megvan a maga erőssége-értéke, fontossága.