Kötelező magánnyugdíj

2007. augusztus 15., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Sok huzavona után valószínű, szeptember 17-én indulnak a kötelező magánnyugdíj-alapok, s kezdődik a beállási nyilatkozatok letétele. Ez minden 35 év alatti tb-fizető számára kötelező. Aki négy hónapon belül nem választ magának alapot, hivatalból fogják besorolni valahová. A magánnyugdíjrendszert felügyelő bizottság eddig tíz kereskedelmi társaságnak adott engedélyt alap kezelésére, de tegnapig még egyik sem kapott zöldutat. Ehhez a felügyeletnél a kezelőnek külön kell engedélyeztetnie az alap prospektusát is.

A kötelező magánnyugdíj rendszerét szabályozó 2004/411-es törvény előírásai szerint az alapokba átirányíthatják tb-járulékuk megfelelő hányadát a 35 és 45 év közöttiek is, számukra viszont ez nem kötelező, csak ha akarják, akkor adnak le belépési nyilatkozatot. Az ennél idősebbeket ez a törvény nem érinti.

A magánnyugdíj-alapok elindítása nem jelent többletkiadást sem a beállásra kötelezetteknek, sem a 35—45 éveseknek, a nyilvános rendszerben eddig fizetett tb-járulék egy részét irányítják át ide: 2008-ban annak két százalékát, az arányt évente 0,5 százalékkal emelik, nyolc év leforgása alatt hat százalékra. A nyilvános rendszertől ennél többet a magánalapok javára nem vesznek el.

Kötelezően magánnyugdíjalaphoz is kell tartozniuk mindazoknak, akik egyéni munkaszerződés alapján dolgoznak, a közhivatalnokoknak, választott vagy kinevezett tisztségviselőknek, alkalmazottnak minősülő szövetkezeti tagoknak, illetve más tb-fizetőknek, akik évente legalább három bruttó átlagfizetésnek megfelelő jövedelmet valósítanak meg (ide sorolhatóak az egyéni és családi vállalkozók, kft-tulajdonosok, részvényesek, adminisztrátorok, menedzserek stb.).

Egy tb-fizető csak egy kötelező magánnyugdíjalaphoz iratkozhat fel, ezt kizárólag személyesen teheti meg, nem fogadható el meghatalmazott által benyújtott beállási nyilatkozat. A munkaadónak nem lehet beleszólása abba, hogy ki melyik alaphoz iratkozzék, neki az lesz a feladata, hogy majd a letartott hányadot a nyilvános rendszerbe küldött pénzzel egy időben átutalja annak az alapnak a számlájára, melyet a biztosítást megkötő személy megjelöl.

Nem kérhető senkitől beállási nyilatkozat mindaddig, amíg az nem látta az alapot ismertető prospektust, ugyanis ebben kell szerepelnie többek között annak, hogy az alap kezelője milyen befektetési politikát alkalmaz, milyen illetményekre tart számot, mire kötelezi magát, és mit vár el a biztosított személytől.

A kitöltendő belépési nyilatkozattal majd a magánbiztosítással foglalkozó brókerek és ügynökök keresik meg az embereket. Ezeknek is engedélyeztetniük kell tevékenységüket a felügyelő bizottságnál. Nekik kell majd átadni a belépési nyilatkozatot (act individual de aderare), ezt követően kötik meg a kezelési szerződést (contract de administrare). Ez rögzíti majd az alapkezelő jogait és kötelezettségeit, tájékoztatási kötelességét, felelősségét stb. el egészen az alap letéteményese (depozitar) megnevezéséig.

A kötelező magánnyugdíjalapból senki sem állhat ki, pénzét nem veheti vissza. Lehetősége lesz esetleg egy másik alaphoz átiratkozni, de ha ezt két évnél hamarább teszi, áthelyezési büntetést kell fizetnie. Az alapban felgyűlt járandóságára csak akkor tarthat igényt, amikor a nyilvános rendszerben megszabott korhatár betöltésével nyugdíjba vonult. Ha valaki a korhatár betöltése előtt elhalálozik, pénzét a kedvezményezettek (beneficiari) vehetik fel egyben vagy legtöbb ötévi járadékként.

A kötelező magánnyugdíjjal kapcsolatosan az alapok kezelői számára mindaddig megtiltották a reklámozást, amíg az alapokat és prospektusukat nem engedélyezik. Ez egyrészt ésszerű lépés, másrészt igen rövid idő marad majd a tájékozódásra. Ha szeptember 17-én kezdődhet az iratkozás, január 17-ig lesz idő a döntésre.

Az egyetlen hiteles tájékozódási forrás ebben a pillanatban a magánnyugdíjrendszert felügyelő bizottság, s annak honlapja (www.csspp.ro), ahol számos felmerülő kérdés és az arra adott felelet is tanulmányozható (innen származnak a fenti információk is), s ahol a Registru alkönyvtárban látható, kik az engedélyezett kezelők, alapok, letéteményesek, auditálók és ügynökök.

Hozzászólások
Szavazás
Mely párt jelöltjeit támogatja a vasárnapi önkormányzati választáson?eredmények
szavazatok száma 664
szavazógép
2007-08-15: Élő múlt - Szabó Gyula-Jenő:

A szekuritáté karmai között

Visszük terepre
Elmúlt alkalommal részletesen beszámoltam arról, hogy a román politikai rendőrség és titkosszolgálat emberei mit tettek velem a hetvenes évek derekán, valószínűleg 1975-ben, amikor még bányász almérnökként, a Köpeci Bányavállalatnál dolgoztam Baróton, s hogy mit tettem én: miért és hogyan lettem úgynevezett kettős ügynök.
2007-08-15: Pénz, piac, vállalkozás - x:

Megingott a hitelpiac (Kilátó)

Összesen 260 milliárd dollárnyi pénzt pumpáltak a gazdasági nagyhatalmak központi bankjai a pénzpiacokba csütörtökön és pénteken. Ez nagyobb léptékű beavatkozást jelent, mint amennyibe a 2001. szeptember 11-i tragédia okozta sokk került.