Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Nemzeti kiegészítés

2007. június 5., kedd, Gazdakör
Az unióval kötött csatlakozási szerződés értelmében a két új uniós ország még három éven át saját költségvetéséből kiegészítő támogatásokat és különböző fejlesztési programokat finanszírozhat.

Feltétel volt viszont, hogy a csatlakozás pillanatában már törvény rendelkezzék erről. A kormány a múlt év utolsó napjaiban ezért átfogó sürgősségi kormányhatározatot adott ki, amely 13 pontban taglalja a különféle igényelhető támogatásokat. Most a rendelet előírásait törvénybe iktatták, illetve kiegészítéseket eszközöltek. A nemzeti kiegészítő támogatásokat és a pályázati pénzeket a hazai költségvetésből fizetik, és évente kormányrendelettel határozzák meg, így egyelőre nem tudni azok mértékét.

A törvény leszögezi, a támogatások igénylői a gazdalajstromokban szereplő magántermelők, a jogi személyiségű, mezőgazdasági profilú cégek, valamint a mezőgazdászok szakmai egyesületei és a minisztérium által elismert termelői csoportok lehetnek. Pénzt lehet igényelni a gabonafélék raktározási költségeinek fedezésére, a répa, len, kender és energianövények támogatására. Az egyesületek, valamint a termelői csoportok támogatást kérhetnek termékeik reklámozására, kiállítások, piacok és különböző versenyek szervezésére, az agrárbörzén való részvétel költségeinek fedezésére, az unió szintjén létező szakmai szervezetekhez való társulás költségeinek fedezésére. Jó hír, hogy az egyesületek támogatás mellett vásárolhatnak számítógépeket, nyomtatókat és számítógépes programokat. Támogatják a növénytermesztésben és az állattenyésztésben elhasznált gázolaj-költséget, valamint a nemzeti utakat használó mezőgazdasági járművek útadójának egy részét. A zöldség- és gyümölcstermesztésben támogatás igényelhető az öntözésre használt víz, valamint a fűtés költségeinek fedezésére. Támogatják a len és a kender, a nemes szőlőfajták, az ipari felhasználású burgonya, valamint az energianövények termesztését, feldolgozását.

Az állattenyésztésben támogatásban részesülhet a tejkontroll, a tejminőségi elemzések költsége. Az egyesületek támogatással vásárolhatnak folyékony nitrogént, a szállításba is bepótolnak. A rendelet szerint a harminc fejőstehenet tartó gazdaságok és az egyesületek fagyasztott ondó tárolására való konténert is beszerezhetnek. A fejőstehenek esetében a prémium csak az extra minőségre jár (30 bani literenként). Újdonság, hogy a szakminisztérium újra támogatja majd a tenyészállatok vásárlását a szarvasmarha, juh és kecske esetében, valamint az is, hogy támogatás igényelhető a hústermelésre. A sürgősségi rendelettel szemben a törvény kimondja, hogy a szakmai szervezetek (egyesületek, termelői csoportok) állami támogatás mellett felszerelést vásárolhatnak saját tejcsarnokukba (hűtőtank, minőség-ellenőrző). A méhészetben a piacra termelők, valamint a szakmai képzésen részt vevők kaphatnak támogatást, ugyanakkor a kaptárszállító járművek vásárlása, a gyógyszerek ára, a hazai méhanyák vásárlása és a méhészlaborok felszereltségének javítása is kedvezményezett lesz. A rendelet kitér a természetes gyepek (legelők és kaszálók összessége) feljavításának támogatására is: lehet vetőmagot (kivétel a lucerna), műtrágyát vásárolni, a sajátos munkálatok költségeinek egy részét is megtérítik. Erre a támogatásra pályázhatnak a magánszemélyek, valamint a legelőterületet bérlő egyesületek is. A talajfeljavítás területén az öntözőberendezések működtetését, javítását támogatja az állam, a felhasználó szakmai egyesületek pedig a víz- és villanyköltségekre igényelhetnek támogatást.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 1090
szavazógép
2007-06-05: Riport - Sylvester Lajos:

Gyöngyös Gyöngyike

Gyöngyikének hívják azt a gyöngyös kislányt, aki a Bod Péter-napok Ikavár alatti alkotótáborának Illyés-teraszán a fűzést néhány pillanatra abbahagyva egy ölnyi gyöngyöt helyezett a karjára.
2007-06-05: Gazdakör - Sylvester Lajos:

Új áramlatok a mezőgazdaságban

Bajcsi Ákos mezőgazdasági mérnökkel, Háromszék egyik legeredményesebb burgonyatermesztőjével — közös vállalkozásban Moldován Csabával — a burgonyatermesztés új kihívásairól, a mezőgazdasági üzemág felfuttatásáról, a mezőgazdasági gépek forgalmazásáról kiadós beszélgetésbe elegyedtünk. Ennek összegezése és lapba szerkesztése során jöttem rá, hogy terjedelmi okok miatt fontos részletkérdések elsikkadtak, márpedig nem egyszer a részletekben rejtőzik a lényeg. Bajcsi Ákos és Moldován Csaba viszonylag nagy területen, 450 hektáron gazdálkodik.