részletekBocsárdi László az értékelő jelentésről

2010. június 5., szombat, Színház az egész világ

A nyugati világ bajnoka — jelenet az előadásból

Az értékelőbizottság által összeállított jelentés elmarasztalja a színházat, mondván, az intézmény „nem nyit kellő mértékben a helyi közösség felé". Figyelmen kívül hagyja azonban azt a pontos számadatokkal alátámasztott tényt, hogy a Tamási Áron Színház teljes nézettsége igazgatásom négy éve alatt több mint 20,46 százalékkal, 18 951-ről (2005) 22 830-ra (2009) nőtt.

Lévén, hogy a kiszállásokon való nézettség adatai csökkenő tendenciát mutatnak, ez a növekedés kizárólag annak köszönhető, hogy a sepsiszentgyörgyi polgárok egyre inkább értékelik és egyre nagyobb számban látogatják a Tamási Áron Színház előadásait.

Az értékelőbizottság megállapítja, hogy az intézmény saját bevételei (a 2009. év kivételével) csökkentek, egy olyan állítással, ami semmilyen reális, számszerű mutatóval való összevetésben sem minősíthető valósnak: az intézmény saját bevételei a 2005. év adataihoz képest minden esetben magasabbak voltak. A jelentés tételesen az intézmény megnövekedett működési költségeit okolja a színház jelenlegi nehéz anyagi helyzetéért, azért a helyzetért, amit a városvezetés költségvetés-kiegészítésre tett ígéretében bízva mindeddig nem hoztunk nyilvánosságra. Helyzetünk tehát a következő: a 2010. évben a színház kénytelen három hónapra felfüggeszteni összes alkalmazottjának munkaszerződését, így spórolva pénzt arra, hogy ősztől új előadásokat készíthessen. Június 24. és szeptember 24. között a román köznyelv által „şomaj tehnic"-nek nevezett állapot lép életbe az intézményben. Csak az így megspórolt járulék- és adótartozás átirányítása, valamint egy 150 000 lejnyi költségvetés-kiegészítés ígérete alapján (amit a városi tanács által elfogadott 2010-es költségvetés is tartalmaz jegyzetként) remélhetjük, hogy az új évadot el tudja majd indítani a színház.

Megjegyzendő továbbá, hogy a 2008. év adataihoz képest a színháznak biztosított szubvenció összegét az önkormányzat 2009-ben 19,32 százalékkal, a 2010-re előirányzott összeget pedig újabb 12,72 százalékkal csökkentette. A 2009. esztendő folyamán, tudván, hogy csak addig nyújtózkodhatunk, ameddig a szubvenció takarója ér, az intézmény teljes működését, összes alkalmazottjának tevékenységét újraértékeltük, s az intézmény működését átszerveztük. Az intézmény három lépésben 101-ről 88-ra, mintegy 15 százalékkal csökkentette alkalmazottjainak számát, miközben változatlan mértékű tevékenységet végzett. Tendenciózus csúsztatásnak tartom, hogy a jelentéstevők menedzseri hibának állítják be azt, hogy az intézmény egy érvényben levő törvényt alkalmazott — különösen annak fényében, hogy az elvégzett leépítést éppen a városvezetés sürgette egy általános költséglefaragás okán.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy Sepsiszentgyörgyön a járványügyi vörös forgatókönyv lépett életbe?

eredmények
szavazatok száma 77
szavazógép
2010-06-05: Színház az egész világ - Váry O. Péter:

A művészet soha nem állt jó viszonyban a hatalommal (Interjú Bocsárdi Lászlóval, a Tamási Áron Színház igazgatójával)

― Öt évvel ezelőtt szabályszerűen rákényszerültél, hogy megpályázd az igazgatói tisztséget. Vállalásaidhoz viszonyítva hogy vitted végig ezt az öt évet, és ehhez képest miért elkeserítő, kiábrándító ennek a vizsgának az eredménye?
― A vizsga eredménye egyrészt meglepő, váratlan, másrészt, ha nem lennék ilyen naiv, valószínű, hogy természetszerű kellene legyen számomra.
2010-06-05: Színház az egész világ - :

Vállalom

Bocsárdi László ötéves menedzsmentjének kiértékelése kapcsán sorban jelennek hozzászólások lapjaink hasábjain, rádiókban, honlapokon.