Elhalálozás

2007. október 3., szerda, Elhalálozás
Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, anyós, nagynéni, rokon, szomszéd és jó ismerős,

özv. DOBOLYI ÁRPÁDNÉ

KOVÁCS ERZSÉBET

szerető szíve életének 82., özvegységének 13. évében türelemmel viselt betegség után 2007. október 2-án megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2007. október 4-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóháztól a katolikus temetőben.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

7249334

Fájdalommal tudatjuk, hogy

HANCHEŞ MAGDALENA

életének 82. évében hosszas szenvedés után 2007. október 2-án elhunyt.

Temetése 2007. október 4-én, csütörtökön 13 órakor lesz a Váradi József utcai templomból az ortodox temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A Găzdac család

2504064

,,Én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll." (Job 19,25) Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a bölöni

SÁNDOR BÉLA

molnár

életének 81. esztendejében türelemmel viselt szenvedés után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2007. október 4-én, csütörtökön 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a református temetőben.

A gyászoló család

4199830

Szomorú szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, após, nagyapa, testvér, rokon és ismerős, az albisi

DOBRA IGNÁC

életének 67., házasságának 41. évében türelemmel viselt szenvedés után 2007. október 1-jén visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2007. október 3-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint az albisi temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Ezen értesítés gyászjelentőül is szolgál.

A gyászoló család

4199841

Részvétnyilvánítás

A Kézdi-orbaiszéki Református Egyházmegye lelkészi kara őszinte együttérzését fejezi ki Tamás Endre Ottó kézdimárkosfalvi lelkipásztornak édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában, és egyben vigasztalást kíván a gyászoló családnak.

7249331

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki minazoknak, akik drága halottunk, DOMBORA PÉTER ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Kü­lön megköszönöm volt osztálytársainak, a Petrom volt munkaközösségének, a rétyi fúvószenekarnak, valamint a szomszédoknak, ismerősöknek, akik a nehéz percekben nagy segítségünkre voltak.

Bánatos özvegye

és kicsi fia

4199827

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk a rétyi CSÉPLŐ BERTÁRA halálának tizedik évfordulóján.

Hozzátartozói

4199767

Kegyelettel emlékezünk az albisi id. CSÁKI JÁNOSRA halálának harmadik évfordulóján.

Özvegye és gyermekei

4199768

Ma tíz éve, hogy meghalt a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, a volt illyefalvi KUTI SÁNDORNÉ MUNTYÁN ERZSÉBET. Akik szerették, áldozzanak egy percet emlékének.

Szerettei

4199791

Fájó szívvel emlékezünk KERTÉSZ IMRÉRE halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4199805

Minden évben eljön az a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk az uzoni SZABÓ PÉTERNÉ MOLNÁR ROZÁLIÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye és szerettei

4199807

Fájdalommal emlékezünk drága édesanyámra, FÜLÖP ROSALIÁRA, akit ma két éve kísértünk utolsó útjára. Emlé­ke, meleg szíve, irántunk mutatott szeretete mindig élni fog.

4199832

Ma hat hete távozott el szerettei köréből 62 éves korában az olaszteleki id. VARGA GYULA asztalosmester. Emlé­két szívünkben őrizzük.

Halálába bele nem nyugvó özvegye, gyerekei

és azok családtagjai

4199843

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2616
szavazógép
2007-10-03: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

A Segítők II. Konferenciája
A Segítők Baráti Köre a Sapientia ― Erdélyi Magyar Tudományegyetem Humántudományok Tanszékével, a CE Philothea Klubbal, a FA-MILIA Családsegítő Centrummal és a KULCS ― Szociálpedagógusok Egyesületével közösen november 9―11. között Marosvásárhelyen a Sapientia ― Erdélyi Magyar Tudományegyetemen magyar nyelvű konferenciát tart Ki, mi segít a segítőnek? témával.
2007-10-03: Magazin - x:

Bachtól Harry Potterig

Műfaji határokat átlépő hangversenyre készül Varnus Xavér. Az orgonaművész Bachtól Harry Potterig címmel ad koncertet október 28-án Budapesten a Dohány utcai zsinagógában.