Elhalálozás

2007. október 16., kedd, Elhalálozás
Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a brassói

özv. SIPOS SÁNDORNÉ

BALÁZS IRÉN

életének 76. évében hirtelen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2007. október 16-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a brassói Spreng temető ravatalozójából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4200245

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a papolci születésű

MÁRK MATILD

született KISS

életének 73. évében 2007. október 14-én rövid szenvedés után csendesen elhunyt.

A temetési szertartás október 16-án 13 órakor a brassói Karl Marx utcai ravatalozóban kezdődik, ahonnan halottunk földi maradványait a barátosi református temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Nyugodjék békében.

A gyászoló család

4200273

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, özv. KÉSZ LAJOSNÉ IMECS ILONA elhunyta alkalmából részvétükkel és a kegyelet virágaival osztoztak fájdalmunkban. Külön köszönet az önzetlen segítségért a Diakónia Keresztyén Alapítvány ápolóinak, akik mindent megtettek fájdalmai enyhítéséért, és a nehéz időszakban odaadóan mellettünk álltak.

A gyászoló család

4200240

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk drága jó édesanyánkra, az ikafalvi BOMBI KATALINRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyermekei és unokái

7249352

Mély fájdalommal és szeretettel emlékezünk az illyefalvi DRÁGAMÉR GYÖRGYNÉ KUTI VILMÁRA halálának harmadik évfordulóján.

Hozzátartozói

2504083

Kegyelettel emlékezünk id. BOROS JÁNOSRA (JANCSI), akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4200224

Fájó szívvel emlékezünk OKOS ERZSÉBETRE halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Fia, Lóri és testvére, Olga

4200246

Oly üres és árva lett a ház, hiányzol nekünk egy életen át. Virágot viszünk egy néma sírra, pedig tudjuk, hogy onnan nem hozhatunk vissza. Fájó szívvel emlékezünk a ma hat hete elhunyt szentivánlaborfalvi KORODI GYÖRGYRE, akit a kegyetlen halál elragadott szerettei köréből. Emlékét kegyelettel őrizzük egy életen át.

A gyászoló család

4200247

Álmodtam egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen betegség mindent összetépett, bíztam az életben, hittem a gyógyulásban, de ha már abban nem, legalább a csodában. Fájó szívvel emlékezünk GÁBOR FERENCRE halálának első évfordulóján.

Szerettei

4200262

Minden évben eljön az a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a zágoni id. RÁCZ IMRÉRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4200270

Mély fájdalommal és megtört szívvel gondolunk 2006. október 13-ra, amikor a jó feleség, áldott, drága jó édesanya és nagymama hosszas betegség és szenvedés után hirtelen elhunyt. GOTHÁRD ÁGNES nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos hozzátartozói

4200271

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 1867
szavazógép
2007-10-16: Magazin - x:

A melltartó születésnapja

Száztizenöt éve, 1892. szeptember 20-án készült az első modern melltartó.
2007-10-16: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Színház
A sepsiszentgyörgyi színház kamaratermében holnap 19 órától Ruszuly Éva egyéni előadóestjének — Visky András: Júlia — előbemutatója. Jegyek elővételben a pénztárnál.