Képviselőitől vált meg a baróti RMDSZ

2007. október 22., hétfő, Közélet

A baróti RMDSZ, a falvak szervezeteinek vezetőségét, választmányát, a megyei és helyi képviselőket tömörítő Baróti Egyeztető Tanács (BET) szerkesztőségünkbe eljuttatott politikai nyilatkozata szerint az RMDSZ színeiben a helyi tanácsban mandátumot nyert Bódi Sámuelt, Józsa Vilmost, Molnár Józsefet, Pál Ferencet és Süketes Jánost többé nem tekintik a frakció tagjainak.

Az öt képviselőt azért marasztalták el, mert a közös munkára felszólító meghívásnak sorozatosan nem tettek eleget, és véleményükkel nem támogatták a szervezet munkáját, döntéseivel ellenkező álláspontjukat pedig nem hozták nyilvánosságra. Azzal vádolják volt társaikat, hogy ,,a szervezet közös listáját csupán a tanácsi mandátum megszerzésére használták fel". Az érintettek egyöntetűen azt nyilatkozták a Háromszéknek, hogy a BET döntése semmit sem változtat gondolkodásmódjukon.

Mint mondták, továbbra is választóikat akarják képviselni, s nem egy diktatórikus módszerekhez folyamodó pártot. A vádat, miszerint csak kihasználták volna a lista nyújtotta előnyöket, visszautasítják, sőt, érvelésük szerint az RMDSZ vezetősége volt az, mely jó hírnevüket kisajátítva félrevezette a szavazókat.

,,Az RMDSZ helyi vezetése szerint csak az képviseli igazán a város érdekeit, aki fenntartások nélkül és fejet hajtva fogadja el néhány ember véleményét. Én akkor tévedtem igazán, amikor még hittem abban, hogy létezhet belső reform, hogy a szervezet megújítható. Néhány új arc tényleg megjelent, de lényegi változás — s ez szilárd meggyőződésem — sosem fog bekövetkezni. Nem egy igazi népképviseletet ellátó, hanem továbbra is monopolhelyzetéhez és az évek során megszokott státusához görcsösen ragaszkodó párt marad" — nyilatkozta Józsa Vilmos. Bódi Sámuel szerint azokat a gondolatokat, terveket kell támogatni, amelyek a városnak hajtanak hasznot, s nem azokat, amelyek kizárólag a párt és emberei érdekeit szolgálják. Molnár Jószef nem hiszi, hogy a gyűlésekről való hiányzás lenne a valódi ok, hanem sokkal inkább az, hogy a tanácsüléseken sorra nem az RMDSZ álláspontját támogatta. ,,Sokat forgolódom az emberek közt, ismerem gondjaikat, s azt is, miként vélekednek a város dolgairól. Mivel az emberek véleményét többre tartom, mint a pártét, a BET döntését követően is a lelkiismeretem szerint fogok szavazni" — mondotta Molnár. Pál Ferenc határozottan jelentette ki, hogy bármit is döntsön a BET, ő megmarad annak, ami: falustársai érdekeit szem előtt tartó embernek. ,,Nem engedem meg azt, hogy egy párt nevében az orromnál fogva vezessenek, számomra sokkal fontosabb, hogy párthűség helyett családomhoz, barátaimhoz, ismerőseimhez, azaz a faluhoz legyek hűséges." Süketes János nem tartja helyesnek a RMDSZ politikai erkölcsét. ,,A szövetség elvesztette a polgármesteri széket, s azóta, figyelmen kívül hagyva a város javát, folyamatosan harcol Nagy István ellen. Ha valakit megválasztott a nép, az nekem ellenségem nem lehet. Amikor egy gyűlésen azt mertem mondani, hogy nem tudok parancsra szavazni, hogy a lelkiismeretem szava erősebb, mint a párté, azt mondták, naiv vagyok. Vállalom ezt a naivságot" — nyilatkozta Süketes János.

Barót polgármestere, Nagy István elítélte az RMDSZ bosszúálló módszereit, majd törvényt idézve jelentette ki, hogy egy tanácstag politikai véleménynyilvánítása és tettei — így az őt jelölő szervezet állaspontjával szembeni szavazásai — miatt senki által felelősségre nem vonható. ,,Itt az ideje, hogy az RMDSZ színt valljon arról, ki is ő, mit és kit képvisel, s kinek a nevében is beszél, cselekszik" — jelentette ki Nagy. Az RMDSZ frakcióvezetője, Antal Mihály természetesnek tartja, hogy ha valaki nem veti alá magát a szövetség belső törvényeinek, akkor attól előbb-utóbb meg fognak válni. Okfejtése szerint, ha valaki nem tudja a pártfegyelmet elfogadni, akkor sincs semmi baj, de legalább az elvárható, hogy az illető hozza az őt jelölők tudomására, és a választóknak is mondja el: ,,lemond a tulipánról, nem tart tovább igényt az RMDSZ támogatására". A kiadott nyilatkozattal mindössze az volt a céljuk, hogy az érintettek helyett elmondják az embereknek: a fent nevezettek többé nem képviselik a szövetséget.

Az RMDSZ helyi vezetősége nem kívánja továbbvinni a dolgot, azazhogy volt társaitól megvonja a tagságot, s ezzel együtt a mandátumukat is elveszítsék.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint a Sepsi OSK bejut a Román Kupa döntőjébe?
eredmények
szavazatok száma 1218
szavazógép
2007-10-22: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Csendes tiszteletadás

Mindig vannak, akiknek a haza és az igazság a mindenük ― emelte ki az ’56-os magyar forradalmat méltató prédikációjában Pap Sándor lelkész azok érdemeit, akik 51 évvel ezelőtt szembeszálltak az elnyomó hatalommal.
2007-10-22: Közélet - x:

1956-ra emlékezünk

Háromszéken is számos rendezvénnyel emlékeznek az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra.