Háromszéki nagyasszonyokZathureczky Emília

2012. február 2., csütörtök, Család

Mindenki úgy ismeri, mint a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ala­pító asszonyát. Most mégsem alaptói nagy­ságát szeretnénk részletezni, hanem azt, amiről ritkán esik szó: sokat szenvedett anya volt.

Nem székely származású család sarja, apja, az alsózaturcsai Zathureczky család 1817-ben Turócz vármegyéből telepedett az erdővidéki Olasz­telekre. Emília, aki 1823-ban itt született, gyermekkora nagy részét Olasz­teleken, illetve a ba­róti és a nagyajtai birtokon töltötte. Tizen­egyen voltak testvérek.
1842-ben férjhez ment Cserey Jánoshoz, akivel az imecsafalvi, ma is álló kúriában éltek, de már 1875 elején megözvegyült. Há­zasságukból hat gyermek született, akik közül csak kettő érte meg a felnőttkort. Gizella két-, István tizenegy, Mihály hétévesen hunyt el. Balázs, a negyedéves jogász mindössze huszonöt évet élt. Öccse, Gyula huszonhat évesen vetett véget életének. Az édesanyát egyetlen gyermeke sem élte túl. Ákos, aki legtovább élt, anyja halála előtt két héttel halt meg agyhártyagyulladásban. Majdnem minden gyermekét, unokáját tragikus körülmények között temette el.
1905. október 23-án szenderült jobb­létre. Porai a kézdivásárhelyi református temetőben nyugszanak. Szerettei, fér­je és gyermekei elvesztése súlyos csapás volt számára, de fájdalmát palástolni tudta, és teljes életét a közjó szolgálatának, a székely társadalom javára szentelte. A múzeumalapítás mellett a sepsiszentgyörgyi Jó­té­­konycélú Nő­egylet alapítója és 25 éven át elnöke, 1879 márciusától haláláig a kézdivásárhelyi Jó­tékony Nő­egye­sület ugyancsak alapító elnöke.
Unokahúga, Kele­menné Zathureczky Berta székely Niobé­nak nevezte a családi tragédiákat megélt nagynénjét. Mindezek ellenére volt annyi lélekereje, elszántsága, hogy nemes terveit folytatni tudja, véghezvigye a székelység múzeumának meg­alapozását. Nagy volt az adománya, sok tárgyat jelentős pénzösszeggel vásárolt meg, de egyre jobban gazdagodó gyűjtemé­nyében benne volt a Cserey család megannyi értékes kincse, relikviája is.
A Cserey Múzeum anyagának Sepsi­szentgyörgy, a Székely Mikó Kollégium adott helyet (1879–1913). Homlokfalán a nagyasszony fémdomborműves emléktáblája, a Kós Károly által tervezett új épület udvarán pedig mellszobra látható.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1271
szavazógép
2012-02-02: Család - :

Családépítő műsorok a Mária Rádióban

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Munka­csoportja Család­építő című műsora csütörtökön 21 órakor hallható a Mária Rádióban, hétfőn 22.30 órakor megismétlik. A Fészek­meleg című műsor vasárnaponként 20, ismétlésben kedden 22 órakor jelentkezik.
2012-02-02: Család - Puskás Attila:

Hóbogyó, a kerti ajándék (Házunk tája)

A hóbogyó lombját már rég elhullatta, de a fagyos napok beköszöntésekor hófehér bogyótermését fel­kínálja madáreleségnek, melyet a megcsappant táplálék miatt fogyasztanak a madarak, különösen a rigók.